Glaukom och trafiksäkerheten

Om risken att körkortet blir återkallat

Diagnosen Glaukom leder i en del fall till att ögonläkaren kan bli föranlåten att göra en anmälan till Transportstyrelsen. Risken är då stor att Transportstyrelsen återkallar körkortet med dramatiska konsekvenser för den enskildes livssituation.

Från och med den 1 september innevarande år gäller nya bestämmelser där kraven sänks för läkaranmälan från ”uppenbart olämplig” till ”olämplig” som förare. Det betyder fler gränsfall och därmed behov av motsvarande flexiblare bedömning och dispensmöjligheter i Transportstyrelsen.

 

Christer Ekman från Glaukomföreningen i Stockholm som kom med förslaget att bilda enarbetsgrupp som djupdyker i frågan om glaukom och körkort. 

På grund av de nya bestämmelserna parat med starka önskemål från flera medlemmar i Glaukomföreningarna har Glaukomförbundet, på förslag av Christer Ekman från Glaukomföreningen i Stockholm, tagit initiativ till skapandet av en arbetsgrupp på förbundsnivå, som följer frågan. Arbetsgruppen som fått namnet Glaukom och Trafiksäkerhet/körkort startade sitt arbete i mitten av oktober och här i ingår Lars Steen, Anna Wikberg, Börje Eriksson och Christer Ekman.

En så här allvarlig sak kräver stor säkerhet när det gäller kriterier för medicinsk lämplighet, mätmetoders validitet och reliabilitet, korrelation mellan mätresultat och trafiksäkerhet vid bilkörning samt myndighetens bedömning och beslut.

– Därför har vi tillsatt en speciell arbetsgrupp, säger förbundsordföranden Lars Steen som också leder gruppens arbete. Målet för arbetsgruppen att i första hand producera ett dokument för spridning av Glaukomförbundets syn på saken.

Christer Ekman menar att en enkel demografisk begrundan ger vid handen att saken kommer att gälla fler personer inom de närmaste åren jämfört med tidigare och att det därför också kan bli en viktig intressefråga för Glaukomföreningarnas medlemmar. Eftersom den inte är av lokal natur är det lämpligt att saken förs till Glaukomförbundet.

– VI har också diskuterat i arbetsgruppen kring möjligheterna att Glaukomförbundet ordnar ett seminarium med personer av betydelse för ämnet och en referensgrupp dit medlemmar kan vända sig för information, säger Christer Ekman.

Allt är ännu i sin linda men ÖT välkomnar initiativet till denna arbetsgrupp och kommer självklart att med spänning följa arbetet framöver. 

Fråga doktorn

Ställ dina frågor om glaukom till ögonläkaren Marcelo Ayala, så svarar han så fort som möjligt. MD, docent Marcelo Ayala arbetar som ögonläkare vid Skaraborgs Sjukhus i Skövde och forskar om glaukom.

Din fråga publiceras här med ett svar och ibland kan din text behövas redigeras. Får du inget svar har "Fråga Doktorn" sorterat bort frågan för att den tidigare besvarats eller att den inte gäller glaukom.

Tips! När du läser en fråga/svar och vill tillbaka till samma fråga i listan; klicka på ”tillbakapilen” i din webbläsare. När du klickar på Tillbaka till Fråga doktorn hamnar du högst upp igen.

Se frågor och svar

Medlemsforum

2017-09-15
Mäta ögontryck hemma kostar tyvärr mycket. Exempel Home Tonometer http://www.icaretonometer.com/products/icare-home-tonometer/
Hans Hallgren, Sundsvall

2017-05-30
Har grön starr på bägge ögonen.
Lisbeth Lövmark, Stockholm

Till medlemsforumet