Ledaren av Lars Steen

Bästa medlemmar och läsare!

Från och med i år har vi ökat utgiv­ningen av Ögontrycket från två till tre nummer per år. Tidigare har tidningen kommit ut en gång på våren och en gång på hösten. Det här numret är så­lunda årets extra nummer. Vi hoppas att ni, våra medlemmar, ska uppskatta det ökade informationsflödet. Redaktionen är tacksam för reaktioner, hör av er till redaktören med eventuella synpunkter.

Tidigare har vi i ÖT rapporterat att SBU (Statens Beredning för Utvärde­ring av medicinsk teknologi) har gjort en omfattande genomgång av den forsk­ning av god kvalitet som finns publi­cerad rörande glaukom. Nyligen har författarna gjort en värdefull samman­fattning av arbetet i en artikel i Läkar­tidningen. Från redaktionens sida är vi mycket nöjda och tacksamma att ha fått Läkartidningens och författarnas till­stånd att publicera den i dess helhet.

Det är viktigt för oss glaukomiker att vara välinformerade! Visserligen finns inte så mycken information på detalj­nivå i artikeln, men den typen av detal­jerad och personligt orienterad informa­tion inhämtas allra bäst på föreningarnas informationsmöten, via broschyrer och andra sätt.

En särskilt viktig slutsats i artikeln är den att uppföljning och kontroll av syn­fält mm görs alldeles för sällan, framför allt vid nyupptäckt glaukom, men även vid välkända och stabila sådana. Just för detta är det viktigt att vi alla här och ute i landet försöker påverka politiker och beslutsfattare för att ögonsjukvår­den ska leva upp till vårdprogram och kända fakta.

Det är glädjande att läsa i rapporten att SBU´s expertgrupp och Glaukom­klubben har ett gemensamt uppdrag att utarbeta nya och moderniserade riktlin­jer för glaukomvården.

Till sist! För att leva upp till våra syf­ten och mål behöver vi få stöd av fler medlemmar. Både för att vi ska bli fler, men också att fler medlemmar aktivt ska ställa upp för att ordna bra informativa aktiviteter för medlemmar.

Lars Steen, förbundsordförande

ordf@glaukomforbundet.se

Fråga doktorn

Ställ dina frågor om glaukom till ögonläkaren Marcelo Ayala, så svarar han så fort som möjligt. MD, docent Marcelo Ayala arbetar som ögonläkare vid Skaraborgs Sjukhus i Skövde och forskar om glaukom.

Din fråga publiceras här med ett svar och ibland kan din text behövas redigeras. Får du inget svar har "Fråga Doktorn" sorterat bort frågan för att den tidigare besvarats eller att den inte gäller glaukom.

Tips! När du läser en fråga/svar och vill tillbaka till samma fråga i listan; klicka på ”tillbakapilen” i din webbläsare. När du klickar på Tillbaka till Fråga doktorn hamnar du högst upp igen.

Se frågor och svar

Medlemsforum

2017-09-15
Mäta ögontryck hemma kostar tyvärr mycket. Exempel Home Tonometer http://www.icaretonometer.com/products/icare-home-tonometer/
Hans Hallgren, Sundsvall

2017-05-30
Har grön starr på bägge ögonen.
Lisbeth Lövmark, Stockholm

Till medlemsforumet