Ledaren av Lars Steen

Svenska Glaukomförbundet har även i år erhållit statsbidrag för den viktiga verksamheten i de glaukomsjukas tjänst. I år blev beloppet c:a 975.000:-. Läsaren kan utläsa av den ekonomiska rapporten på annan plats i tidningen att största delen av medlen har satsats på information i bred mening.

Det mesta av informationen har hittills kommit våra medlemmar till godo, men SGF och dess föreningar ökar nu insatserna för att även nå ut till allmänheten. Anledningen till detta är att man fortfarande i denna dag kan konstatera att kunskapen hos den breda allmänheten om glaukom och dess manifestationer är skrämmande låg!

En viktig nyckelgrupp att nå med information och ge kunskap är alla politiker och beslutsfattare som har eller kan ha inflytande att styra över forskning, sjukvård och andra insatser. Vi vill försöka påverka dem att bedriva allt detta på ett för oss optimalt sätt. Till detta ändamål behövs särskilda insatser.

Under innevarande verksamhetsår planerar vi att kraftsamla på ovan angivna områden. Dessutom kommer vi att öka utgivningen av Ögontrycket från två till tre nummer per år.

Med stöd av epidemiologiska undersökningar brukar antalet ”glaukomiker” i Sverige anges till c:a 100.000. Utöver detta har det gjorts sannolikt att lika många till lider av glaukom, dock utan att ha fått diagnos eller behandling. På grund av det ökande antalet äldre i Sverige och andra länder gör man idag den bedömningen att antalet personer med glaukom kommer att öka med runt 50% framöver. Sammanfattningsvis kan man slutligen konstatera att för samhället och sjukvården är glaukom ett stort (större än man tror!) och ökande problem.

Till sist vill jag uppmana alla er som läser detta att bli aktiva i vårt gemensamma uppdrag, gärna ställa upp i styrelsearbetet eller att stödja era styrelser i föreningarna.

Lars Steen, Förbundsordförande

Fråga doktorn

Ställ dina frågor om glaukom till ögonläkaren Marcelo Ayala, så svarar han så fort som möjligt. MD, docent Marcelo Ayala arbetar som ögonläkare vid Skaraborgs Sjukhus i Skövde och forskar om glaukom.

Din fråga publiceras här med ett svar och ibland kan din text behövas redigeras. Får du inget svar har "Fråga Doktorn" sorterat bort frågan för att den tidigare besvarats eller att den inte gäller glaukom.

Tips! När du läser en fråga/svar och vill tillbaka till samma fråga i listan; klicka på ”tillbakapilen” i din webbläsare. När du klickar på Tillbaka till Fråga doktorn hamnar du högst upp igen.

Se frågor och svar

Medlemsforum

2017-09-15
Mäta ögontryck hemma kostar tyvärr mycket. Exempel Home Tonometer http://www.icaretonometer.com/products/icare-home-tonometer/
Hans Hallgren, Sundsvall

2017-05-30
Har grön starr på bägge ögonen.
Lisbeth Lövmark, Stockholm

Till medlemsforumet