Hans ”Fråga Doktorn” Eriksson:

Min förhoppning är att vi i framtiden kan hitta ett annat sätt att ställa diagnos och som är säkrare

Det var i samband med Världsglaukomdagen som Ögontrycket fick möjlighet att möta lite av Hans Erikssons vardag på Höglandsjukhuset i Eksjö. Tillsammans med sin kollega överläkaren Ulrika Albertsson och Glaukomföreningen Småland-Öland inleddes dagen med ett informativt föredrag innan man höll öppet hus på Ögonkliniken för de 60-talet besökande. Ett genomtänkt och uppskattat upplägg var betyget från deltagarna.

I snart fyra år har Hans Eriksson svarat på läsarnas frågor kring ögonsjukdomen glaukom i Svenska Glaukomförbundets tidning Ögontrycket och det senaste året också på hemsidan.

 

 

 

— Behandlingsmetoder och typ av ögondroppar tillhör nog de vanligaste frågorna jag får, säger Hans Eriksson som har hela 18 års erfarenhet som ögonläkare.

Som tidigare Stockholmare gjorde han sin läkarutbildning vid Karolinska. Numera delar han sin tid mellan privatkliniken Vårda i Göteborg och ögonkliniken vid Höglandssjukhuset i Eksjö.

Viktigt med tidig upptäckt

— Här i Eksjö är vi 7-8 ögonläkare, vi är en så kallad länsdelsklinik där vi servar höglandskommunerna runt Eksjö. En del fall skickar vi till Jönköping men numera gör jag också glaukomoperationer i Eksjö säger han inte utan stolthet. Jag har ju gjort det tidigare under tio års tid men då enbart i Jönköping.

Annars är han starkt besjälad av tidig upptäckt av glaukom.
— Det enda vi kan göra är att bromsa processen eller få den att stanna, vi har ingen bot mot glaukom, säger han och fortsätter: Jag hoppas verkligen att vi kan hitta ett annat och säkrare sätt att ställa diagnos. Något som gör att vi kan fånga patienterna tidigt och därmed kan bromsa sjukdomsförloppet i dess linda.

Han menar att det därför är så viktig med en tidig upptäckt, men det är svårt att upptäcka glaukom innan de bestående skadorna kommer.

— Det vi gör är att undersöka trycket på ögonen och här på Höglandssjukhuset gör vi detta även om patienten är på sjukhusets ögonavdelning i andra ärenden, säger han. Vi gör också synfältsundersökningar och via en ögonbottenundersökning bedömer vi synnervshuvudet. Glaukom är en sjukdom som drabbar synnerven som står i direkt förbindelse med hjärnan. Man får en synnedsättning. Delar i synfältet kan bli suddiga eller försvinna.

 

Uppmärksamma förändringar i synfältet

Eftersom glaukom blir allt vanligare blir Hans Erikssons rekommendation att vara uppmärksam på förändringar i synfältet särskilt om man är äldre och har glaukom i släkten. Idag räknar man med att sex procent av dem som är 70 år eller äldre har glaukom. Man kan säga att det är en folksjukdom. Hans direkta uppmaning är att vid misstanke gå och mäta ögontrycket hos läkare eller optiker.

De idag vanligaste behandlingsmetoderna är ögondroppar, laser och operation. Ögondroppar är den absolut vanligaste behandlingen medan andra föreslås laserbehandling och klarar sig med detta. Vid operation gör man en ny kanal så att vätskan kan flöda ut på ett bättre sätt och därmed minska trycket men operationerna är ganska svårstyrda. Med synfältsundersökningar under de två första åren efter diagnos kan vi se hur aktiva vi ska vara.

I Sverige sker också mycket forskning bland annat i Umeå och Malmö enligt Hans Eriksson. Syftet med forskningen är att hitta bättre behandlingsmetoder och att upptäcka sjukdomen i tid.

På frågan om den på senare tid omskrivna italienska forskningen kring ögondroppar med tillväxthormon har en framtid svarar Hans Eriksson:

— Det jag har tagit del av så har jag förstått att forskningen skulle peka på en förbättrad syn vilket inger stort hopp för många. Men min erfarenhet säger att det är väldigt långt till klinisk användbarhet.

Fråga doktorn

Ställ dina frågor om glaukom till ögonläkaren Marcelo Ayala, så svarar han så fort som möjligt. MD, docent Marcelo Ayala arbetar som ögonläkare vid Skaraborgs Sjukhus i Skövde och forskar om glaukom.

Din fråga publiceras här med ett svar och ibland kan din text behövas redigeras. Får du inget svar har "Fråga Doktorn" sorterat bort frågan för att den tidigare besvarats eller att den inte gäller glaukom.

Tips! När du läser en fråga/svar och vill tillbaka till samma fråga i listan; klicka på ”tillbakapilen” i din webbläsare. När du klickar på Tillbaka till Fråga doktorn hamnar du högst upp igen.

Se frågor och svar

Medlemsforum

2017-09-15
Mäta ögontryck hemma kostar tyvärr mycket. Exempel Home Tonometer http://www.icaretonometer.com/products/icare-home-tonometer/
Hans Hallgren, Sundsvall

2017-05-30
Har grön starr på bägge ögonen.
Lisbeth Lövmark, Stockholm

Till medlemsforumet