Full aktivitet på Världsglaukomdagen

På en rad platser under Världsglaukomdagen den 12 mars stod ögonkliniker och lokala glaukomföreningar för olika arrangemang dit både medlemmar och den breda allmänheten var inbjudna. Här gavs adekvat information om ögonsjukdomen glaukom på ett populärt och lättfattligt sätt. Om själva sjukdomen, diagnostisering och behandlingsmetoder.

Parat med dessa aktiviteter tog Glaukomförbundet också initiativ till en annonskampanj i dagspress. Annonserna publicerades i de större länstäckande dagstidningarna och hänvisade till Svenska Glaukomförbundets hemsida där det också under tiden efter kunde konstateras långt fler besök än vanligt.

EKSJÖ. Ögontryckets egen Fråga Doktorn, Hans Eriksson tillsammans med kollegan Ulrika Albertsson fångade intresset hos de 60-talet åhörarna som infunnit sig till en halvtimmes föreläsning kring ögonsjukdomen Glaukom. Arrangemanget var helt naturligt förlagt till Höglandssjukhuset i Eksjö och där man efter föreläsningen höll öppet hus på Ögonkliniken. Den klara uppmaningen var att vara väldigt uppmärksam på denna smygande ögonsjukdom. Klara riskfaktorer är för högt ögontryck, ålder, cirkulationsstörningar och glaukom i släkten, eftersom det finns ett ärftligt inslag. Ulrika Albertsson betonade hur viktigt det var med patientföreningar som kan hjälpa till att informera och stödja medlemmar och allmänhet innan hon bjöd in till öppet hus på ögonkliniken.

Här hade man byggt upp en stationssystem där det fanns möjlighet att mäta ögontrycket, se hur en ögonbottenundersökning går till. Hans Eriksson berättade om och förevisade apparaturen för laserbehandling. Ett självklart inslag var och också ett informationsbord där Solveig Ask från Glaukomföreningen Småland-Öland höll i utdelningen av informationsblad och senaste Ögontrycket som hade en strykande åtgång.

Fråga doktorn

Ställ dina frågor om glaukom till ögonläkaren Marcelo Ayala, så svarar han så fort som möjligt. MD, docent Marcelo Ayala arbetar som ögonläkare vid Skaraborgs Sjukhus i Skövde och forskar om glaukom.

Din fråga publiceras här med ett svar och ibland kan din text behövas redigeras. Får du inget svar har "Fråga Doktorn" sorterat bort frågan för att den tidigare besvarats eller att den inte gäller glaukom.

Tips! När du läser en fråga/svar och vill tillbaka till samma fråga i listan; klicka på ”tillbakapilen” i din webbläsare. När du klickar på Tillbaka till Fråga doktorn hamnar du högst upp igen.

Se frågor och svar

Medlemsforum

2017-09-15
Mäta ögontryck hemma kostar tyvärr mycket. Exempel Home Tonometer http://www.icaretonometer.com/products/icare-home-tonometer/
Hans Hallgren, Sundsvall

2017-05-30
Har grön starr på bägge ögonen.
Lisbeth Lövmark, Stockholm

Till medlemsforumet