Ledaren nr 2/09

Som jag tidigare har skrivit i ÖT är 2009 det första året som Glaukomförbundet får uppbära statsbidrag för verksamheten. Detta har inneburit att föreningarna fått ekonomiska möjligheter till många intressanta projekt för att sprida våra budskap och ge ökad kunskap till våra medlemmar, övriga glaukomiker med anhöriga samt allmänheten.

Världsglaukomdagen ”World Glaucoma Day” (WGD) har nu ägt rum två gånger och förefaller kunna bli något av en institution som ska återkomma varje år. Därmed blir dagen ett viktigt bidrag till att öka kunskapen om glaukom hos allmänheten, men kanske i synnerhet hos beslutsfattare i sjukvården. Vi funderar nu över nya grepp att väcka intresse och att sprida kunskap om glaukom.

Till Glaukomförbundets första planeringskonferens
någonsin i Stockholm i början av oktober i år kom två representanter för varje förening samt hela styrelsen. Hela första dagen ägnades åt grupparbeten för att skapa idéer om aktiviteter inom tre huvudteman, nämligen:

  • Medlemsvård.
  • Rekrytera flera medlemmar.
  • Öka allmänhetens kunskap om glaukom.

Många intressanta och spännande uppslag kom fram, som kan ge upphov till bra aktiviteter i våra föreningar.

Glaukomförbundet fyller i år 10 år och detta faktum firades på kvällen med en jubileumsmiddag med inbjudna gäster som var betydelsefulla för bildandet av förbundet. Mer om detta på annan plats i tidningen.

En av de mest angelägna frågorna för våra föreningar och förbund just nu är att hitta och rekrytera medlemmar som är villiga att delta aktivt i föreningarnas arbete och att ställa upp för styrelseposter. Utan fungerande styrelse faller verksamheten och det är faktiskt vårt gemensamma ansvar, att se till att föreningarna lever vidare.

Jag uppmanar därför alla medlemmar att efter förmåga ställa upp och hjälpa till. Man kan som medlem också bidra till verksamheten utan att aktivt ingå i en styrelse. ”Ju fler vi är desto starkare blir vi”. Om vi alla hjälps åt blir vi starkare och får större inflytande.

Lars Steen, FörbundsordförandeFråga doktorn

Ställ dina frågor om glaukom till ögonläkaren Marcelo Ayala, så svarar han så fort som möjligt. MD, docent Marcelo Ayala arbetar som ögonläkare vid Skaraborgs Sjukhus i Skövde och forskar om glaukom.

Din fråga publiceras här med ett svar och ibland kan din text behövas redigeras. Får du inget svar har "Fråga Doktorn" sorterat bort frågan för att den tidigare besvarats eller att den inte gäller glaukom.

Tips! När du läser en fråga/svar och vill tillbaka till samma fråga i listan; klicka på ”tillbakapilen” i din webbläsare. När du klickar på Tillbaka till Fråga doktorn hamnar du högst upp igen.

Se frågor och svar

Medlemsforum

2017-09-15
Mäta ögontryck hemma kostar tyvärr mycket. Exempel Home Tonometer http://www.icaretonometer.com/products/icare-home-tonometer/
Hans Hallgren, Sundsvall

2017-05-30
Har grön starr på bägge ögonen.
Lisbeth Lövmark, Stockholm

Till medlemsforumet