Nytt från styrelsen

SGF höll den 1 april sitt årsmöte på S:t Eriks Ögonsjukhus i Stockholm. Samtliga aktiva föreningar var representerade. Ordförande Lars Steen hälsade välkommen och berättade om att förbundet genom de statliga pengar som SGF beviljats nu har bättre förutsättningar än tidigare att arbeta aktivt för bättre glaukomvård och omhändertagande.

Sedvanliga årsmötesförhandlingar hölls under ordförandeskap av Per-Erik Hellström, Glaukomföreningen i Stockholm. Styrelsen 2009 ser ut som följer:

Ordförande Lars Steen, Stockholm, kassör Lola Bern, Småland-Öland, sekreterare Monica Alhede, Göteborg. Ledamöter: Anna Wikberg, Stockholm och Karin Christensson, Skåneland. . Suppleanter: Ewy Engström, Värmland, Gudrun Ström, Stockholm och Britt-Marie Heljedal, Sörmland.

Samtliga ledamöter kan nås via glaukomtelefonen eller e-postadresser, som finns på den nya hemsidan.
ÖgonTryckets avgående redaktör avtackades med ett presentkort för nedlagt arbete och den nye redaktören Örjan Andersson presenterades.

Efter avslutad stämma och gemensam lunch diskuterades gruppvis hur föreningarna ska arbeta för att nå ut till allmänhet och medlemmar med information om glaukom. Många idéer kom till uttryck och till sommaren är det tänkt att föreningarna ska komma med förslag till förbundet på projekt som man vill jobba med under hösten. Förbundet har också ambitionen att försöka starta någon eller några nya föreningar. Stämmodeltagarna skiljdes med förhoppningar om sprudlande engagemang och om att ses i höst för att fira förbundets tioårsjubileum.

Fråga doktorn

Ställ dina frågor om glaukom till ögonläkaren Marcelo Ayala, så svarar han så fort som möjligt. MD, docent Marcelo Ayala arbetar som ögonläkare vid Skaraborgs Sjukhus i Skövde och forskar om glaukom.

Din fråga publiceras här med ett svar och ibland kan din text behövas redigeras. Får du inget svar har "Fråga Doktorn" sorterat bort frågan för att den tidigare besvarats eller att den inte gäller glaukom.

Tips! När du läser en fråga/svar och vill tillbaka till samma fråga i listan; klicka på ”tillbakapilen” i din webbläsare. När du klickar på Tillbaka till Fråga doktorn hamnar du högst upp igen.

Se frågor och svar

Medlemsforum

2017-09-15
Mäta ögontryck hemma kostar tyvärr mycket. Exempel Home Tonometer http://www.icaretonometer.com/products/icare-home-tonometer/
Hans Hallgren, Sundsvall

2017-05-30
Har grön starr på bägge ögonen.
Lisbeth Lövmark, Stockholm

Till medlemsforumet