Ledare                                                                          

Svenska Glaukomförbundet med tillhörande regionala föreningar har nu för första gången erhållit statsbidrag för att stödja och utveckla föreningarnas viktiga verksamhet. För innevarande år blev summan c:a 650.000 kr. Hur ska vi nu jobba vidare? Styrelsen och årsstämman diskuterade flitigt hur vi nu på bästa sätt ska använda dessa medel och ta tillvara de nya förutsättningar som har uppkommit. Några exempel redovisas nedan.

Kommande år kommer SGF med nödvändighet att behöva en avsevärt större budget för att kunna producera ÖgonTrycket och här kommer pengarna väl till pass.

Statsbidraget ska även användas till att sprida kunskap om glaukom till allmänheten och vissa nyckelgrupper. Vidare kommer de regionala föreningarna att beredas möjlighet att få del av statsbidraget för regionala och lokala projekt för information och stöd. En annan viktig uppgift för oss alla är att söka rekrytera fler medlemmar och att få till stånd fler regionala föreningar. Det finns också ett stort behov av att hitta fler personer som kan ställa upp i aktiva roller i föreningarna.

Styrelsen kan också tillkännage att det nu finns en överenskommelse med en ersättare till Britt-Marie Heljedal som redaktör. Vår nye redaktör heter Örjan Andersson och han tar över ÖT från nummer 02/09. Till den nye redaktörens stöd och som bollplank har styrelsen också inrättat ett redaktionsråd.

Världsglaukomdagen, som i år genomfördes för andra gången, uppmärksammades den 12 mars på många olika håll i världen. Här i Sverige avhölls öppna möten på många platser i landet och representanter för våra regionala föreningar var mycket aktiva. Från förbundets sida är vi mycket nöjda med årets utfall. Mer om Världsglaukomdagen finns att läsa på annan plats i detta nummer.

Slutligen vill jag framhålla att framtiden för SGF med tillhörande föreningar tycks vara lovande, men full av utmaningar för oss alla.

Lars Steen

Ordförande

Fråga doktorn

Ställ dina frågor om glaukom till ögonläkaren Marcelo Ayala, så svarar han så fort som möjligt. MD, docent Marcelo Ayala arbetar som ögonläkare vid Skaraborgs Sjukhus i Skövde och forskar om glaukom.

Din fråga publiceras här med ett svar och ibland kan din text behövas redigeras. Får du inget svar har "Fråga Doktorn" sorterat bort frågan för att den tidigare besvarats eller att den inte gäller glaukom.

Tips! När du läser en fråga/svar och vill tillbaka till samma fråga i listan; klicka på ”tillbakapilen” i din webbläsare. När du klickar på Tillbaka till Fråga doktorn hamnar du högst upp igen.

Se frågor och svar

Medlemsforum

2017-09-15
Mäta ögontryck hemma kostar tyvärr mycket. Exempel Home Tonometer http://www.icaretonometer.com/products/icare-home-tonometer/
Hans Hallgren, Sundsvall

2017-05-30
Har grön starr på bägge ögonen.
Lisbeth Lövmark, Stockholm

Till medlemsforumet