Tillgänglighet

Riksdagen beslutade för åtta år sedan att samhället skulle vara helt tillgängligt för personer med funktionsnedsättningar år 2010. Nu ser det ut som om det målet inte kan nås, bl a beroende på att Sveriges kommuner och Landsting inte varit tillräckligt involverade i arbetet.

Regeringen presenterade i september sin strategi för hur målen ska nås. 150 miljoner kronor avsätts för att göra tågstationer mer tillgängliga och till en plan för ledsagarservice, som Banverket och Jernhusen AB får i uppdrag att ta fram till december 2009.

För Banverkets del handlar det om att anpassa omkring 150 stationer och arbetet har just inletts, bl a i Hallsberg, där arbetet med tillgängligheten på tågstationen har uppmärksammats av Unga Synskadade som tilldelat Banverket sin utmärkelse Näthinnans Ögonsten. I övrigt handlar strategin bland annat om utbildning och informationsinsatser.

Fråga doktorn

Ställ dina frågor om glaukom till ögonläkaren Marcelo Ayala, så svarar han så fort som möjligt. MD, docent Marcelo Ayala arbetar som ögonläkare vid Skaraborgs Sjukhus i Skövde och forskar om glaukom.

Din fråga publiceras här med ett svar och ibland kan din text behövas redigeras. Får du inget svar har "Fråga Doktorn" sorterat bort frågan för att den tidigare besvarats eller att den inte gäller glaukom.

Tips! När du läser en fråga/svar och vill tillbaka till samma fråga i listan; klicka på ”tillbakapilen” i din webbläsare. När du klickar på Tillbaka till Fråga doktorn hamnar du högst upp igen.

Se frågor och svar

Medlemsforum

2017-09-15
Mäta ögontryck hemma kostar tyvärr mycket. Exempel Home Tonometer http://www.icaretonometer.com/products/icare-home-tonometer/
Hans Hallgren, Sundsvall

2017-05-30
Har grön starr på bägge ögonen.
Lisbeth Lövmark, Stockholm

Till medlemsforumet