Ledare 

Så har äntligen den länge efterlängtade SBU-rapporten om glaukom utgivits. Den grundar sig huvudsakligen på en världsomspännande litteraturgenomgång med kommentarer och syftar till att de som verkar i sjukvården ska få tillgång till kunskap som är granskad och värderad till sin kvalitet av svenska framstående läkare och forskare inom området. Det är nu viktigt att dessa kunskaper kan spridas och göras tillgängliga för alla som arbetar med att diagnostisera och behandla patienter med glaukom. I oktober har SBU hållit en konferens med berörda parter och intressenter för att diskutera lärdomarna från rapporten och hur man bör gå vidare. I denna hearing var SGF inbjudet att delta. Lite mer om denna konferens och om SBU:s slutsatser i detta nummer av Ögontrycket. Det är mycket viktigt att den nu aktuella kunskapen om glaukom tas till vara och omsättes i praktiska vårdprogram runt om i landet.

SGF får numer många signaler att den läkarbrist vi redan har erfarit på många håll i landet nu ser ut att kunna förvärras. Skälet till detta är att flera av ”våra” läkare som sköter vår sjukdom börjar närma sig pensionsåldern och att nyrekryteringen till verksamhetsområdet verkar gå dåligt. Problemet tycks vara mest uttalat i storstadsregionerna. Eftersom 25 % av samtliga besök på ögonklinikerna runt om i Sverige görs av patienter med glaukom (enligt SBU) är det viktigt att beslutsfattare på olika nivåer i vården tar sitt ansvar och verkar för att tillräckliga ekonomiska och personella resurser tillförs vården av patienter med glaukom.

Lars Steen, ordförande

...

Fråga doktorn

Ställ dina frågor om glaukom till ögonläkaren Marcelo Ayala, så svarar han så fort som möjligt. MD, docent Marcelo Ayala arbetar som ögonläkare vid Skaraborgs Sjukhus i Skövde och forskar om glaukom.

Din fråga publiceras här med ett svar och ibland kan din text behövas redigeras. Får du inget svar har "Fråga Doktorn" sorterat bort frågan för att den tidigare besvarats eller att den inte gäller glaukom.

Tips! När du läser en fråga/svar och vill tillbaka till samma fråga i listan; klicka på ”tillbakapilen” i din webbläsare. När du klickar på Tillbaka till Fråga doktorn hamnar du högst upp igen.

Se frågor och svar

Medlemsforum

2017-09-15
Mäta ögontryck hemma kostar tyvärr mycket. Exempel Home Tonometer http://www.icaretonometer.com/products/icare-home-tonometer/
Hans Hallgren, Sundsvall

2017-05-30
Har grön starr på bägge ögonen.
Lisbeth Lövmark, Stockholm

Till medlemsforumet