Konferensrapporter 2008

Sedan föregående utgåva av Ögontrycket har ordföranden deltagit i två konferenser för ögonläkare.

Den första ägde rum i Tromsö i Norge den 13-16 juni. Det var den Nordiska Ögonläkarkongressen, även kallad NOK 2008 och som återkommer vartannat år. Mötet samlade cirka 800 deltagare. De norska arrangörerna hade bjudit in de nordiska patientföreningarna att gemensamt delta med en informationsutställning utan kostnad. Våra norska kamrater hade tagit fram en anslående affisch med ett glaukomögas ögonbotten och dessutom försedd med de tre nordiska glaukomföreningarnas logotyper. Utställningen bemannades med alla tre ordföranden. Alla hade med sig det informationsmaterial som respektive förening hade tagit fram och vi fanns hela tiden tillgängliga för frågor och information. Vi fick besök av många ögonläkare och skapade många viktiga kontakter. Dessvärre innehöll mötet ett minimum av information kring glaukom. Vi hoppas få samma möjlighet att delta i nästa möte om två år.

Den andra ägde rum i Örebro 4-5 september och utgjorde den svenska Ögonläkarföreningens årliga möte. I mötet deltog cirka 250 ögonläkare. SGF erbjöds av Pfizer att delta med ett utställningsbord i anslutning till deras monter. Där presenterades allt vårt tillgängliga informationsmaterial. Pfizer hade i sin monter erbjudit samtliga ögonläkare att måla en tavla på ett öga som de själva ville presentera det med personlig touche. A4-stora pannåer samt ett stort urval av färger och penslar hade lagts ut på ett långt bord och ögonläkarna fick måla enligt eget huvud. För varje målad tavla erbjöd sig Pfizer att donera 100 kr till Glaukomförbundet. Enligt uppgift målades mellan 80 och 90 tavlor. (Se omslaget till detta nummer)

Under mötet höll Anders Heijl en viktig s.k. ”key-note lecture” om glaukom där han betonade vikten av tidig diagnos samt frekventa ögonbotten- och synfältsundersökningar för att bilda en uppfattning om hur den enskilda patientens försämring kan förväntas utveckla sig. Detta i sin tur ger möjlighet att skapa en individualiserad behandling med ett korrekt mål för trycksänkningen. Ett annat viktigt budskap för oss patienter är att även om du som glaukomiker från början har ett normalt tryck lönar det sig att sänka trycket ytterligare.

Lars Steen

Fråga doktorn

Ställ dina frågor om glaukom till ögonläkaren Marcelo Ayala, så svarar han så fort som möjligt. MD, docent Marcelo Ayala arbetar som ögonläkare vid Skaraborgs Sjukhus i Skövde och forskar om glaukom.

Din fråga publiceras här med ett svar och ibland kan din text behövas redigeras. Får du inget svar har "Fråga Doktorn" sorterat bort frågan för att den tidigare besvarats eller att den inte gäller glaukom.

Tips! När du läser en fråga/svar och vill tillbaka till samma fråga i listan; klicka på ”tillbakapilen” i din webbläsare. När du klickar på Tillbaka till Fråga doktorn hamnar du högst upp igen.

Se frågor och svar

Medlemsforum

2017-09-15
Mäta ögontryck hemma kostar tyvärr mycket. Exempel Home Tonometer http://www.icaretonometer.com/products/icare-home-tonometer/
Hans Hallgren, Sundsvall

2017-05-30
Har grön starr på bägge ögonen.
Lisbeth Lövmark, Stockholm

Till medlemsforumet