Internet

Läkemedelsverket har introducerat en ny tjänst på webben, där patienter kan rapportera misstänkta biverkningar av läkemedel, både receptbelagda och receptfria, och naturläkemedel. Allmänhetens rapportering kompletterar den lagstadgade biverkningsrapporteringen från hälso- och sjukvården. Adressen är www.lakemedelsverket.se


Synskadades Riksförbund
har en ny hemsida från september www.srf.nu


Konserthuset i Stockholm
har inrättat en webbaserad tjänst, Talande Webb, till hjälp för personer med nedsatt syn och andra som har svårighet att läsa text på datorn. I engelsktalande länder har funktionen funnits i flera år, men Konserthuset är den första svenska kulturinstitution som inför tjänsten. www.konserthuset.se


www.ogoninformation.nu från Pfizer AB är en webbsida som ger information om ögat och dess vanliga ögonsjukdomar samt tips och råd till allmänheten. Den finns nu med en funktion som ska hjälpa dig med försämrad syn, att bättre kunna ta del av den information som erbjuds på webbplatsen. Funktionen heter LäsWEB och är en applikation som ger tillgång till dig som internetanvändare att få texten uppläst utan att ha något program installerat.

Fråga doktorn

Ställ dina frågor om glaukom till ögonläkaren Marcelo Ayala, så svarar han så fort som möjligt. MD, docent Marcelo Ayala arbetar som ögonläkare vid Skaraborgs Sjukhus i Skövde och forskar om glaukom.

Din fråga publiceras här med ett svar och ibland kan din text behövas redigeras. Får du inget svar har "Fråga Doktorn" sorterat bort frågan för att den tidigare besvarats eller att den inte gäller glaukom.

Tips! När du läser en fråga/svar och vill tillbaka till samma fråga i listan; klicka på ”tillbakapilen” i din webbläsare. När du klickar på Tillbaka till Fråga doktorn hamnar du högst upp igen.

Se frågor och svar

Medlemsforum

2017-09-15
Mäta ögontryck hemma kostar tyvärr mycket. Exempel Home Tonometer http://www.icaretonometer.com/products/icare-home-tonometer/
Hans Hallgren, Sundsvall

2017-05-30
Har grön starr på bägge ögonen.
Lisbeth Lövmark, Stockholm

Till medlemsforumet