SBU-rapport

”Operation vid brytningsfel i ögat” är rubriken på en rapport från Statens beredning för medicinsk utvärdering, som utkom hösten 2007. Man har undersökt de operationsmetoder som används för att korrigera brytningsfel. Resultaten av operationerna jämförs med de resultat som uppnås med hjälp av glasögon.

Målet är att yngre personer efter operation ska klara sig helt utan glasögon eller kontaktlinser, och att medelålders och äldre personer, vilkas ögonlinser oftast förlorat sin förmåga ska kunna se bra på långt håll utan glasögon eller kontaktlinser. För närvarande utförs uppskattningsvis 6.000-7.000 operationer med excimerlaser per år i Sverige.

Denna utvärdering omfattar de tre vanligaste lasermetoderna. Vissa komplikationer uppstår vid alla metoderna och ju mer närsynt en patient är desto större är risken för komplikationer. Ca 90 % är mycket nöjda eller nöjda efter sin operation; de missnöjda klagar på kvarstående brytningsfel och problem med mörkerseende.

Rapporten (2007:4) kan laddas ner från www.sbu/alert eller beställas kostnadsfritt från SBU Alert, Box 5650, 114 86 Stockholm.

Till sommaren kommer rapporten ”Diagnostik och behandling av grön starr”.

Fråga doktorn

Ställ dina frågor om glaukom till ögonläkaren Marcelo Ayala, så svarar han så fort som möjligt. MD, docent Marcelo Ayala arbetar som ögonläkare vid Skaraborgs Sjukhus i Skövde och forskar om glaukom.

Din fråga publiceras här med ett svar och ibland kan din text behövas redigeras. Får du inget svar har "Fråga Doktorn" sorterat bort frågan för att den tidigare besvarats eller att den inte gäller glaukom.

Tips! När du läser en fråga/svar och vill tillbaka till samma fråga i listan; klicka på ”tillbakapilen” i din webbläsare. När du klickar på Tillbaka till Fråga doktorn hamnar du högst upp igen.

Se frågor och svar

Medlemsforum

2017-09-15
Mäta ögontryck hemma kostar tyvärr mycket. Exempel Home Tonometer http://www.icaretonometer.com/products/icare-home-tonometer/
Hans Hallgren, Sundsvall

2017-05-30
Har grön starr på bägge ögonen.
Lisbeth Lövmark, Stockholm

Till medlemsforumet