ÖgonTrycket nr 1/08

Ledaren av Lars Steen

Den 6 mars 2008 är en märkesdag för oss glaukomiker. Då avhölls nämligen den första Världsglaukomdagen på ett initiativ från USA. Läs mer>>Världsglaukomdagen

Historiens första Världsglaukomdag hölls den 6 mars i år. Den är ett initiativ från World Glaucoma Association (WGA) och World Glaucoma Patient Association (WGPA) i USA. Läs mer>>


Blandade informationsdroppar:

Ny digital utrustning installeras hos optiker runt om i landet. Genom utökat samarbete mellan optiker och ögonsjukvård, som gjorts möjligt genom en ny digital kamerautrustning som fotograferar ögonbotten, kan glaukom och andra ögonsjukdomar som till exempel ögonförändringar orsakade av diabetes och åldersförändringar i gula fläcken upptäckas i tid. Läs mer>>


Ljudböcker

Inom EU har det diskuterats om Sverige ska få ha kvar sin låga moms på ljudböcker, som är densamma som för vanliga tryckta böcker, 6%. EU – kommissionen har ansett att ljudböcker är att betrakta som skivor och ska ha högre moms. Läs mer>>


SBU-rapport

”Operation vid brytningsfel i ögat” är rubriken på en rapport från Statens beredning för medicinsk utvärdering, som utkom hösten 2007. Man har undersökt de operationsmetoder som används för att korrigera brytningsfel. Resultaten av operationerna jämförs med de resultat som uppnås med hjälp av glasögon. Läs mer>>


Mobiltelefoner

Tidskriften Råd & Rön 2008:2 har ett test på mobiltelefoner för äldre och synsvaga. Läs mer>>

Nytt från styrelsen

SGF höll den 15 april sitt årsmöte hos SRF (Synskadades Riksförbund) i Enskede. Läs mer>>

 

Donationsfond

SGF avser att bygga upp en forskningsfond för att stödja glaukomforskningen. Vill Du bidra kan Du sätta in pengar på Svenska Glaukomförbundet Pg 46 06 00-0 eller bankgiro 5424-1211. Märk inbetalningen med ”Glaukomforskning”. Tänk gärna på fonden i samband med bemärkelsedagar!
Läs mer >>


ÖgonTrycket som taltidning?
Vill du ha ÖgonTrycket inläst? Läs mer >>

 

Fråga doktorn

Ställ dina frågor om glaukom till ögonläkaren Marcelo Ayala, så svarar han så fort som möjligt. MD, docent Marcelo Ayala arbetar som ögonläkare vid Skaraborgs Sjukhus i Skövde och forskar om glaukom.

Din fråga publiceras här med ett svar och ibland kan din text behövas redigeras. Får du inget svar har "Fråga Doktorn" sorterat bort frågan för att den tidigare besvarats eller att den inte gäller glaukom.

Tips! När du läser en fråga/svar och vill tillbaka till samma fråga i listan; klicka på ”tillbakapilen” i din webbläsare. När du klickar på Tillbaka till Fråga doktorn hamnar du högst upp igen.

Se frågor och svar

Medlemsforum

2017-09-15
Mäta ögontryck hemma kostar tyvärr mycket. Exempel Home Tonometer http://www.icaretonometer.com/products/icare-home-tonometer/
Hans Hallgren, Sundsvall

2017-05-30
Har grön starr på bägge ögonen.
Lisbeth Lövmark, Stockholm

Till medlemsforumet