Ledare

För oss glaukomiker är en väl fungerande hälso- och sjukvård av största betydelse. Ofta dyker det upp oroliga funderingar. Har mitt tryck gått upp och har mitt synfält försämrats? Själv kan man inte säkert veta. Då är det viktigt att man kan få en uppföljning hos sin lokala ögonklinik inom rimlig tid. Dessutom är vi beroende av att ha en regelbunden uppföljning av såväl tryck som ögonbotten och synfält. Möjligheten till denna sjukvårdsservice förekommer på vissa orter, medan det på andra är betydligt sämre. Flera telefonsamtal till "glaukomtelefonen" har tagit upp bristande sjukvårdsresurser som ett tema för samtalet. Bemötandet och förståelsen för de glaukomsjukas situation är ytterligare en betydelsefull faktor i sammanhanget. För er som har synpunkter i denna fråga föreslår jag kontakt med er lokala förenings styrelse för att ge en samlad bild av läget.

Kan vi från föreningarna och förbundet göra något åt saken? Mitt svar på denna retoriska fråga är ja! Vi från styrelserna kan ta kontakt med lokala landsting eller landstingspolitiker och påtala förekommande brister och således verka som en lobbyorganisation.

För min egen del har sommaren och fram till nu varit tumultartad p.g.a. min och familjens flytt från Umeå till Stockholm. Min förmåga att verka för förbundet har varit begränsad, men nu ser jag "ljuset i mörkret" och räknar med att ha betydligt mer tid och ork att arbeta med våra frågor.

Analysarbetet med enkäten pågår och bör kunna ge viktig information som grund för vårt fortsatta arbete. En artikel med preliminära resultat finns på annan plats i detta nummer. Här finns också en mycket intressant artikel författad av professor Albert Alm, Uppsala. En grupp forskare i Uppsala har gjort en viktig upptäckt, nämligen att det s.k. pseudoexfoliationsglaukomet, som är förhållandevis vanligt hos äldre patienter, synes ha koppling till en viss genuppsättning. Vi ser med spänning fram mot den fortsatta genforskningen.

Lars Steen, ordförande

Fråga doktorn

Ställ dina frågor om glaukom till ögonläkaren Marcelo Ayala, så svarar han så fort som möjligt. MD, docent Marcelo Ayala arbetar som ögonläkare vid Skaraborgs Sjukhus i Skövde och forskar om glaukom.

Din fråga publiceras här med ett svar och ibland kan din text behövas redigeras. Får du inget svar har "Fråga Doktorn" sorterat bort frågan för att den tidigare besvarats eller att den inte gäller glaukom.

Tips! När du läser en fråga/svar och vill tillbaka till samma fråga i listan; klicka på ”tillbakapilen” i din webbläsare. När du klickar på Tillbaka till Fråga doktorn hamnar du högst upp igen.

Se frågor och svar

Medlemsforum

2017-09-15
Mäta ögontryck hemma kostar tyvärr mycket. Exempel Home Tonometer http://www.icaretonometer.com/products/icare-home-tonometer/
Hans Hallgren, Sundsvall

2017-05-30
Har grön starr på bägge ögonen.
Lisbeth Lövmark, Stockholm

Till medlemsforumet