Glaukomförbundets årsmöte

Vid Glaukomförbundets årsmöte den 11 april valdes en "nygammal styrelse". Vår ordförande sedan fyra år, Elisabet Oscarsson, hade avböjt omval och likaså vår kassör Gudrun Ström. I stället invaldes Lola Bern från föreningen Småland-Öland som tillika har tagit på sig uppgiften att bli kassör. Gudrun blir kvar i styrelsen som ledamot. Själv har jag fått det stora förtroendet att bli vald till ordförande.

Förbundet med sina lokalföreningar står inför stora utmaningar. På vissa håll har vi medlemstapp och svårigheter att rekrytera medlemmar till styrelseuppdrag, medan andra föreningar tycks ha vind i seglen på alla sätt. Under våra ordförandemöten har vi flera gånger sökt analysera vad som kan vara framgångsfaktorer i dessa avseenden och jag upplever att alla har fått intressanta tips och nya infallsvinklar. Jag önskar alla ute i våra lokalföreningar lycka till i ert viktiga arbete.

Jag vill också passa på att tacka alla medlemmar för ert stora intresse att delta i förbundets medlemsenkät. Denna är viktig för oss i styrelsen för att bilda oss en uppfattning hur ni, våra medlemmar; har det med era synproblem. Vi behöver enkätresultaten som underlag för att på nytt söka statsbidrag för vårt handikappförbund och därmed kunna öka aktivitet i information och stöd till befintliga och kommande medlemmar.

Som nyvald ordförande vill jag tacka Elisabet Oscarsson för hennes mycket engagerade insatser i de glaukomsjukas tjänst. Förbundet och dess medlemmar är henne stort tack skyldiga. Själv skall jag göra mitt bästa för att fortsätta och försöka utveckla förbundet till medlemmarnas gagn.

Lars Steen, ordförande

Fråga doktorn

Ställ dina frågor om glaukom till ögonläkaren Marcelo Ayala, så svarar han så fort som möjligt. MD, docent Marcelo Ayala arbetar som ögonläkare vid Skaraborgs Sjukhus i Skövde och forskar om glaukom.

Din fråga publiceras här med ett svar och ibland kan din text behövas redigeras. Får du inget svar har "Fråga Doktorn" sorterat bort frågan för att den tidigare besvarats eller att den inte gäller glaukom.

Tips! När du läser en fråga/svar och vill tillbaka till samma fråga i listan; klicka på ”tillbakapilen” i din webbläsare. När du klickar på Tillbaka till Fråga doktorn hamnar du högst upp igen.

Se frågor och svar

Medlemsforum

2017-09-15
Mäta ögontryck hemma kostar tyvärr mycket. Exempel Home Tonometer http://www.icaretonometer.com/products/icare-home-tonometer/
Hans Hallgren, Sundsvall

2017-05-30
Har grön starr på bägge ögonen.
Lisbeth Lövmark, Stockholm

Till medlemsforumet