Forskning

Från Läkarsällskapets medicinska riksstämma 2006:
Antisekretorisk faktor (AF) är ett endogent protein upptäckt och karakteriserat av svenska forskare. AF reglerar vätsketransporten in och ut ur cellen och aktiveras när balansen störs, som vid diarré. Det förekommer i en mängd sammanhang: vid inflammationer, diabetes, hörsel- och yrselsjukdomen Menières sjukdom och förhöjt tryck i ögat (glaukom). Försök med "AF-piller" på människor med glaukom planeras nu. Det bästa är att vi hittills inte kunnat se några som helst biverkningar, säger Stefan Lange, en av forskarna. Fler och större studier krävs men forskningen kring AF är ett utmärkt exempel på hur resultat från svensk grundforskning givit spännande effekter på kliniskt viktiga sjukdomstillstånd.

Multifokal VEP-undersökning av äldre glaukompatienter med nasala synfältsdefekter

Multifokal VEP är en relativt ny metod att registrera elektrisk aktivitet i synbarken vid stimulering av ögat med ett standardiserat mönster. Den kräver inte mer aktiv medverkan av patienten, än att han/hon håller ögat öppet och är någorlunda avslappnad. Glaukompatienter följs rutinmässigt med upprepade synfältsundersökningar som kräver medverkan och relativt god fysisk och psykisk kondition. Ofta klarar de äldsta och svagaste inte att medverka fullt ut och man måste ge upp denna objektiva och vedertagna metod att följa deras tillstånd. I denna studie har vi valt ut en grupp bestående av äldre glaukompatienter med nasala synfältsdefekter på Humphrey synfält och låtit dem genomgå en mVEP. Resultaten tyder på att denna objektiva mindre krävande metod för undersökning av synbanans tillstånd kommer att kunna användas på valda patientgrupper i kliniska sammanhang.

Källor: Abstracts från riksstämman
Svenska Dagbladet

Fråga doktorn

Ställ dina frågor om glaukom till ögonläkaren Marcelo Ayala, så svarar han så fort som möjligt. MD, docent Marcelo Ayala arbetar som ögonläkare vid Skaraborgs Sjukhus i Skövde och forskar om glaukom.

Din fråga publiceras här med ett svar och ibland kan din text behövas redigeras. Får du inget svar har "Fråga Doktorn" sorterat bort frågan för att den tidigare besvarats eller att den inte gäller glaukom.

Tips! När du läser en fråga/svar och vill tillbaka till samma fråga i listan; klicka på ”tillbakapilen” i din webbläsare. När du klickar på Tillbaka till Fråga doktorn hamnar du högst upp igen.

Se frågor och svar

Medlemsforum

2017-09-15
Mäta ögontryck hemma kostar tyvärr mycket. Exempel Home Tonometer http://www.icaretonometer.com/products/icare-home-tonometer/
Hans Hallgren, Sundsvall

2017-05-30
Har grön starr på bägge ögonen.
Lisbeth Lövmark, Stockholm

Till medlemsforumet