Ledare

Läsa, Leva, Lyssna
är tre begrepp som jag vill belysa i den här ledaren. Att lära sig läsa, räkna och rabbla utantill var vid den allmänna skolans genomförande 1842 centrala begrepp för vårt inlärande. Läsa och räkna är glädjande nog fortfarande bland de viktigaste kunskaperna i vårt dagliga värv. Utantillärandet hade en annan innebörd för många vid skolans införande: du måste komma ihåg bibel- och psalmverserna utantill för du kunde ju bli blind och läsförmågan var ju då helt borta.

Många av oss läsare har säkert under vår skolgång fått uppdraget att deklamera Pär Lagerkvists dikt "Nu vänder mor sitt bibelblad", som beskriver en dåtida mors förtröstan i sitt jordiska kall. Dikten har 14 verser i sin helhet. Jag har valt ut de tre första verserna.

Nu vänder mor sitt bibelblad
och följer skriften rad för rad,
där Herrens gärning träder fram
så dunkel, allvarsam.

Men när hans ord syns alltför stort
och allt för väldigt det han gjort,
då sitter hon i skymningen
och finner frid i den.

Då sitter hon med handen kvar
på dunkla ord men uppenbar
syns henne världen runt omkring,
dess alla ting.

Likt mor i dikten kan vi idag känna stor förtröstan inför all den nya kunskap om hur hjärnan fungerar och alla de tekniska möjligheter som vi nu har att tillgå. Kan vi inte läsa längre finns det gott om både syn- och läshjälpmedel.

För en tid sedan besökte jag utställningen "Se hjärnan!" som under hösten visats på Bildmuseet i Umeå. Utställningen är mycket stor och innehållsrik. Själv hann jag enbart gå igenom montern om våra sinnen, då i första hand syn-, hörsel- och språkcentra, vars egenskaper vi är mycket beroende av.

Utställningen visas i Uppsala mellan den 3 nov.2006 och 4 febr. 2007.
Information finns på www.forskning.se/sehjarnan

Elisabet Oscarsson, ordförande

Fråga doktorn

Ställ dina frågor om glaukom till ögonläkaren Marcelo Ayala, så svarar han så fort som möjligt. MD, docent Marcelo Ayala arbetar som ögonläkare vid Skaraborgs Sjukhus i Skövde och forskar om glaukom.

Din fråga publiceras här med ett svar och ibland kan din text behövas redigeras. Får du inget svar har "Fråga Doktorn" sorterat bort frågan för att den tidigare besvarats eller att den inte gäller glaukom.

Tips! När du läser en fråga/svar och vill tillbaka till samma fråga i listan; klicka på ”tillbakapilen” i din webbläsare. När du klickar på Tillbaka till Fråga doktorn hamnar du högst upp igen.

Se frågor och svar

Medlemsforum

2017-09-15
Mäta ögontryck hemma kostar tyvärr mycket. Exempel Home Tonometer http://www.icaretonometer.com/products/icare-home-tonometer/
Hans Hallgren, Sundsvall

2017-05-30
Har grön starr på bägge ögonen.
Lisbeth Lövmark, Stockholm

Till medlemsforumet