Demonstration av informationsfilm för glaukomiker

I september var styrelsen för Småland-Ölands Glaukomförening inbjuden till ögonkliniken i Kalmar, där två kunniga ögonsjuksköterskor visade oss ett par filmer, som används i informativt syfte när nydiagnostiserade patienter behöver ges extra information. Filmerna hade kliniken tagit fram med hjälp av personal och patienter vid kliniken i Kalmar. En film handlade om information till nya glaukompatienter och åskådliggjorde uppföljningen av glaukompatienter, utrustning mm. En handlade om hur det är att besöka ögonkliniken.

Ur innehållet:

  • Hur en undersökning går till med förklarande inslag av ögonläkare.
  • Vad glaukom är och hur behandling går till med olika metoder.
  • Hur det går till att droppa i ögonen.

Filmerna ses av patient och personal tillsammans, så att patienten har möjlighet att få behövlig hjälp och ställa frågor. Filmerna förklaras med hjälp av både tal och bild, vilket är bra. Mycket text är svårt att läsa och förstå, "en bild säger ju mer än tusen ord" som det gamla talesättet säger.

Styrelsen GFSÖ
Berit, Lola, Tore

Fråga doktorn

Ställ dina frågor om glaukom till ögonläkaren Marcelo Ayala, så svarar han så fort som möjligt. MD, docent Marcelo Ayala arbetar som ögonläkare vid Skaraborgs Sjukhus i Skövde och forskar om glaukom.

Din fråga publiceras här med ett svar och ibland kan din text behövas redigeras. Får du inget svar har "Fråga Doktorn" sorterat bort frågan för att den tidigare besvarats eller att den inte gäller glaukom.

Tips! När du läser en fråga/svar och vill tillbaka till samma fråga i listan; klicka på ”tillbakapilen” i din webbläsare. När du klickar på Tillbaka till Fråga doktorn hamnar du högst upp igen.

Se frågor och svar

Medlemsforum

2017-09-15
Mäta ögontryck hemma kostar tyvärr mycket. Exempel Home Tonometer http://www.icaretonometer.com/products/icare-home-tonometer/
Hans Hallgren, Sundsvall

2017-05-30
Har grön starr på bägge ögonen.
Lisbeth Lövmark, Stockholm

Till medlemsforumet