Kontaktpersoner

Här hittar du oss i Glaukomförbundet

Lars Steen, förbundsordförande

Hej!
I över tio år har jag haft Glaukom. Än så länge kan jag köra bil och klara mig rätt obehindrat. Mitt mål med förbundet är att stödja våra föreningar i deras synnerligen viktiga arbete. På sikt hoppas jag att kunna utveckla vår verksamhet med mer aktiviteter riktade till allmänheten och att öka förbundets slagkraft med fler regionala föreningar och medlemmar.
E-post ordf@glaukomforbundet.se

Anna Wikberg, vice förbundsordförande

Jag är lyckligt lottad! Fick min glaukomdiagnos omkring år 2000 i ett tidigt skede. Har sen dess nogsamt följt läkarens ordination och droppar morron och kväll. Jag upplever inte att jag fått någon synförsämring de här åren. I mitt engagemang i Glaukomförbundet är målet att många, många fler av alla som får diagnosen också ska bli medlemmar i någon av våra 16 glaukomföreningar. Som medlem får man tidningen Ögontrycket fem gånger per år och man får dessutom tillgång till informationsmöten och träffar. Bra tillfällen att utbyta erfarenheter med andra med sjukdomen och få tips som kan underlätta livet som glaukomiker.

E-post anna.wikberg@glaukomforbundet.se Tel 070-676 54 80

Roland Strömbäck, sekreterare

Hej!
Jag fick diagnosen glaukom 1983. Behandlingen har varit ögondroppar och två gånger laser. Det är mycket inspirerande att vara med och informera om glaukom. Behovet är väldigt stort. Du når mig lättast via e-post roland.stromback@glaukomforbundet.se eller på
tel 076-142 59 21.

Åke Svensson, kassör
tel 070-855 30 72

kassor@glaukomforbundet.se

Lars Karbin, ledamot

lars.karbin@glaukomforbundet.se

Örjan Andersson, redaktör ÖgonTrycket

Östgöte gudskelov, boende i Mariefred sedan några år. Älskar att vara ute i naturen och ta hand om barnbarnen. Har bedrivit en bokhandel i många år och skrivit debattartiklar tidigare. Läs mer om Örjan ur Ögontrycket nr 2/09>>
Du når mig lättast via e-post ogontrycket@glaukomforbundet.se

Anders Nyström, suppleant

anders.nystrom@glaukomforbundet.se

Birgitta Hedin, suppleant

birgitta.hedin@glaukomforbundet.se

Nils Widenfors, suppleant

nils.widenfors@glaukomforbundet.se

Birgitta Fors, webb, information, marknadsföring
tel 070-750 00 11

webb@glaukomforbundet.se

info@glaukomforbundet.se

Fråga doktorn

Ställ dina frågor om glaukom till ögonläkaren Marcelo Ayala, så svarar han så fort som möjligt. MD, docent Marcelo Ayala arbetar som ögonläkare vid Skaraborgs Sjukhus i Skövde och forskar om glaukom.

Din fråga publiceras här med ett svar och ibland kan din text behövas redigeras. Får du inget svar har "Fråga Doktorn" sorterat bort frågan för att den tidigare besvarats eller att den inte gäller glaukom.

Tips! När du läser en fråga/svar och vill tillbaka till samma fråga i listan; klicka på ”tillbakapilen” i din webbläsare. När du klickar på Tillbaka till Fråga doktorn hamnar du högst upp igen.

Se frågor och svar

Medlemsforum

2017-09-15
Mäta ögontryck hemma kostar tyvärr mycket. Exempel Home Tonometer http://www.icaretonometer.com/products/icare-home-tonometer/
Hans Hallgren, Sundsvall

2017-05-30
Har grön starr på bägge ögonen.
Lisbeth Lövmark, Stockholm

Till medlemsforumet