Kontaktpersoner

Lars Steen, förbundsordförande

ordf@glaukomforbundet.se

Kontakt förbundsordförande

På grund av hälsoskäl gör vår förbundsordförande Lars Steen ett uppehåll i sitt arbete för Glaukomförbundet.

Han ersätts därför av vice förbundsordförande Anna Wikberg som från och med 1 dec 2018 och tills vidare handlägger ärenden rörande förbundets verksamhet. E-post och tel nr se nedan.

Anna Wikberg, vice förbundsordförande

anna.wikberg@glaukomforbundet.se
Tel 070-676 54 80
Drottninggatan 4
761 45 Norrtälje

Roland Strömbäck, sekreterare

roland.stromback@glaukomforbundet.se
Tel 076-142 59 21

Åke Svensson, kassör

kassor@glaukomforbundet.se
Tel 070-855 30 72

Lars Karbin, ledamot

lars.karbin@glaukomforbundet.se

Örjan Andersson, redaktör ÖgonTrycket

ogontrycket@glaukomforbundet.se

Anders Nyström, suppleant

anders.nystrom@glaukomforbundet.se

Birgitta Hedin, suppleant

Glaukomtelefonen 070-291 56 66
birgitta.hedin@glaukomforbundet.se

Nils Widenfors, suppleant

nils.widenfors@glaukomforbundet.se

Birgitta Fors, webbansvarig, information
tel 070-750 00 11

webb@glaukomforbundet.se

info@glaukomforbundet.se

Fråga doktorn

Ställ dina frågor om glaukom till ögonläkaren Marcelo Ayala, så svarar han så fort som möjligt. MD, docent Marcelo Ayala arbetar som ögonläkare vid Skaraborgs Sjukhus i Skövde och forskar om glaukom.

Din fråga publiceras här med ett svar och ibland kan din text behövas redigeras. Får du inget svar har "Fråga Doktorn" sorterat bort frågan för att den tidigare besvarats eller att den inte gäller glaukom.

Tips! När du läser en fråga/svar och vill tillbaka till samma fråga i listan; klicka på ”tillbakapilen” i din webbläsare. När du klickar på Tillbaka till Fråga doktorn hamnar du högst upp igen.

Se frågor och svar

Medlemsforum

2017-09-15
Mäta ögontryck hemma kostar tyvärr mycket. Exempel Home Tonometer http://www.icaretonometer.com/products/icare-home-tonometer/
Hans Hallgren, Sundsvall

2017-05-30
Har grön starr på bägge ögonen.
Lisbeth Lövmark, Stockholm

Till medlemsforumet