Glaukomförbundet

Kommande aktiviteter: 

Styrelsemöte Nästa möte är den 26 mars 2019 i Stockholm.

Kontakt förbundsordförande

På grund av hälsoskäl gör vår förbundsordförande Lars Steen ett uppehåll i sitt arbete för Glaukomförbundet.

Han ersätts därför av vice förbundsordförande Anna Wikberg som från och med 1 dec 2018 och tills vidare handlägger ärenden rörande förbundets verksamhet. E-post och tel nr se högerspalten.

Glaukomförbundets policy och hantering av

personuppgifter enligt GDPR

Inom Svenska Glaukomförbundet värnar vi om våra medlemmars, gåvogivare och gåvomottagares personliga integritet. GDPR (General Data Protection Regulation) är en ny EU-lag, giltig från den 25 maj 2018, som ersätter personuppgiftlagen (PuL). GDPR stärker ytterligare kraven på hur organisationer och företag får behandla dina personuppgifter.

Så här hanterar Glaukomförbundet dina personuppgifter, läs HÄR.

Svenska Glaukomförbundet bildades den 15 november 1999 av representanter för de lokala Glaukomföreningarna i Göteborg och Stockholm.

Glaukomförbundets roll är huvudsakligen av över­gri­pande natur att bistå med råd och hålla samman de 16 regionala glaukomföreningarna genom att ordna planerings­konferenser, uppdatera kring senaste forsk-ningsrönen och bistå med olika sorters hjälp till föreningsverksamheten. De regionala glaukomföreningarna är medlemmar i Glaukomförbundet.

Vi är till för dig, tveka inte att ta kontakt. Du hittar oss under rubriken Kontaktpersoner eller i kontaktrutan till höger.Bli medlem i en Glaukomförening! Titta in under Föreningar och välj den förening som passar dig. Läs merStöd forskningen om Glaukom
ge en minnesgåva. Ditt bidrag kommer odelat att gå till glaukomforskningen. Läs mer

Kontaktpersoner

Lars Steen (ordf)
ordf@glaukomforbundet.se 

Anna Wikberg (vice ordf)
Tel 070-676 54 80
anna.wikberg@glaukomforbundet.se

Åke Svensson (kassör)
kassor@glaukomforbundet.se

Roland Strömbäck (sekr)
roland.stromback@glaukomforbundet.se

Lars Karbin (ledamot)
lars.karbin@glaukomforbundet.se

Anders Nyström (suppleant)
anders.nystrom@glaukomforbundet.se

Birgitta Hedin (suppleant)
birgitta.hedin@glaukomforbundet.se

Nils Widenfors (suppleant)
nils.widenfors@glaukomforbundet.se

Ann Thörnblad (redaktör)
ogontrycket@glaukomforbundet.se

Birgitta Fors (webbansvarig)
webb@glaukomforbundet.se
 

Fråga doktorn

Ställ dina frågor om glaukom till ögonläkaren Marcelo Ayala, så svarar han så fort som möjligt. MD, docent Marcelo Ayala arbetar som ögonläkare vid Skaraborgs Sjukhus i Skövde och forskar om glaukom.

Din fråga publiceras här med ett svar och ibland kan din text behövas redigeras. Får du inget svar har "Fråga Doktorn" sorterat bort frågan för att den tidigare besvarats eller att den inte gäller glaukom.

Tips! När du läser en fråga/svar och vill tillbaka till samma fråga i listan; klicka på ”tillbakapilen” i din webbläsare. När du klickar på Tillbaka till Fråga doktorn hamnar du högst upp igen.

Se frågor och svar

Medlemsforum

2017-09-15
Mäta ögontryck hemma kostar tyvärr mycket. Exempel Home Tonometer http://www.icaretonometer.com/products/icare-home-tonometer/
Hans Hallgren, Sundsvall

2017-05-30
Har grön starr på bägge ögonen.
Lisbeth Lövmark, Stockholm

Till medlemsforumet