Västernorrland

Årsmöte med glaukominformation och glad musik

Glaukomföreningen hade ett välbesökt årsmöte den 22 mars 2018 på Sundsvalls sjukhus. Ordföranden hälsade alla välkommen och sen vidtog årsmötet med parentation och ljuständning för de medlemmar som lämnat oss under året.

Verksamhetsberättelse, ekonomisk redovisning och revisionsberättelse föredrogs och godkändes, och styrelsen beviljades ansvarsfrihet för 2017. Val av styrelse skedde helt enligt valberedningens förslag, se nedan.

Under punkten övriga frågor diskuterades resmål för medlemsresa, glaukomcaféer och övrig verksamhet. Även en del frågor ställdes till vår glaukomsköterska Inger Håkansson som alltid ställer upp på våra möten. Mötet avslutades med avtackning av avgående styrelseledamot samt valberedning.

Sedan blev det underhållning av Trubaduon Albert & Jakob, som sjöng och spelade glad musik där vi också fick delta med allsång. Gott kaffe med bröd avslutade kvällen.

Styrelse för 2018             

Britt-Marie Wernhager, ordförande och kassör
Lars Börlin, vice ordförande
Carita Hedlund, sekreterare
Vivi-Ann Sjölén, ledamot
Ingmar Söderström, ledamot
Lars-Erik Sundlöf, suppleant
Rolf Öhlén, suppleant

Presentation

Glaukomföreningen Västernorrland vill gärna se dig som medlem.
Du och dina anhöriga får en rad fördelar som medlemmar.
Årsavgiften från och med 2017 är 200 kr och 50 kr per familjemedlem. Klicka på Bli medlem och fyll i formuläret så får du inbetalningskort med posten.

Som medlem får du ett eget exemplar av tidningen ÖgonTrycket, som kommer ut fem gånger om året. Tidningen innehåller medicinska faktaartiklar och rapporter om de senaste forskningsrönen samt mycket annat intressant.

Föreningen har idag cirka 100 medlemmar, fler medlemmar ger större tyngd i debatten för våra önskemål om glaukomikers behandling m.m.

Vid våra medlemsmöten har vi ofta med en glaukomspecialiserad ögonläkare och ögonsjuksköterska som föredragshållare. Mötena brukar avslutas med gemensam kaffestund där medlemmarna har möjlighet att byta erfarenheter.

Föreningens adress:
Glaukomföreningen Västernorrland
c/o Wernhager
Baldersvägen 60
856 40 SUNDSVALL
Tel 060-12 85 21

Kontakt i Västernorrland

Britt-Marie Wernhager ordförande
Hej! Jag har inte glaukom själv, men jag hade en anhörig som hade det och som var med när lokalföreningen här startade. Då saknades en kassör och jag blev tillfrågad. Sedan har jag fortsatt eftersom jag gärna vill hjälpa till med att sprida information om glaukom och stötta föreningen. Du når mig enklast via e-post vasternorrland@glaukomforbundet.se

Tel 060-12 85 21
Postadress: c/o Britt-Marie Wernhager,
Baldersvägen 60, 856 40 Sundsvall

Fråga doktorn

Ställ dina frågor om glaukom till ögonläkaren Marcelo Ayala, så svarar han så fort som möjligt. MD, docent Marcelo Ayala arbetar som ögonläkare vid Skaraborgs Sjukhus i Skövde och forskar om glaukom.

Din fråga publiceras här med ett svar och ibland kan din text behövas redigeras. Får du inget svar har "Fråga Doktorn" sorterat bort frågan för att den tidigare besvarats eller att den inte gäller glaukom.

Tips! När du läser en fråga/svar och vill tillbaka till samma fråga i listan; klicka på ”tillbakapilen” i din webbläsare. När du klickar på Tillbaka till Fråga doktorn hamnar du högst upp igen.

Se frågor och svar

Medlemsforum

2017-09-15
Mäta ögontryck hemma kostar tyvärr mycket. Exempel Home Tonometer http://www.icaretonometer.com/products/icare-home-tonometer/
Hans Hallgren, Sundsvall

2017-05-30
Har grön starr på bägge ögonen.
Lisbeth Lövmark, Stockholm

Till medlemsforumet