Västernorrland

Välbesökt höstmöte i Sundsvall

Den 18 oktober 2018 hade Glaukomföreningen sitt sedvanliga höstmöte på restaurang Nöjet på Sundsvalls sjukhus. Ett femtiotal personer kom till mötet vilket var mycket glädjande.

Ordföranden hälsade välkommen och överlämnade sedan ordet till enhetschef Michael Moj vid Ögonkliniken i Sundsvall. Han berättade om det förbättrade läget vid kliniken när det gäller både läkare och sköterskor, och vad vi kan förvänta oss framöver.

Optikerna kan idag hjälpa till med mycket inom ögonsjukvården och därför hade vi inbjudit Specsavers Optik, som skickat två legitimerade optiker, Carina Melin och Cajsa Helin, till mötet. Vi fick en utförlig information om deras arbete och vilka möjligheter dom har med synundersökning där tryckmätning, ögonbottenfotografering med mera ingår. De kan upptäcka olika sjukdomar i ögat och skickar då remiss till ögonläkare, vilket underlättar för sjukvården. Samarbetet mellan optiker och ögonsjukvården är därför viktigt.

En hel del frågor besvarades också av Karl Mossberg, som är ST-läkare vid ögonkliniken i Sundsvall.

Alla medverkande avtackades med en liten blomma och applåder och sen avslutades mötet med en kaffestund.

Britt-Marie Wernhager                                            Okt 2018 

Informationsdag

i Örnsköldsvik

I början av oktober ordnade Glaukomföreningen en informationsdag i Örnsköldsvik. Vi hade ett informationsbord i sjukhusets entré där vi delade ut broschyrer, tidningar och samtalade med många intresserade förbipasserande. Vi hoppas att på detta sätt nå ut i länet med vår viktiga uppgift att sprida kunskap om glaukom och även att få nya medlemmar i föreningen.

Ingmar Söderström delade ut glaukominformation i sjukhusentrén.

På eftermiddagen inbjöds till en caféträff för de medlemmar som redan finns i området. Det var god uppslutning och det blev en trevlig pratstund. Planer finns för ny caféträff när ögonkliniken får nya lokaler under våren 2019.


Föreningens medlemmar från Örnsköldsvik fick en trevlig pratstund på caféträffen, fr v Gudrun Byström, Eva Carlsson och Ove Stenbro.

Text & foto: Britt-Marie Wernhager                                   Okt 2018 

Premiär för Glaukomcafé i Sundsvall

I slutet av september hade vi vårt första glaukomcafé på restaurang Nöjet på Sundsvalls sjukhus. Det kom femton deltagare till träffen som blev en lättsam och gemytlig fikastund.

Föreningens ordförande hälsade välkommen och berättade lite om föreningen, sedan berättade vår styrelseledamot Ingmar Söderström (t v), om sina erfarenheter av glaukom och olika behandlingar och operationer.

Alla presenterade sig och nämnde kort om sin egen situation och samtalet var snart igång. Innan vi skiljdes åt kom vi överens om att träffas igen längre fram under liknande former.

Text & foto: Britt-Marie Wernhager                                Sept 2018

Vårresa till skärgårdsidyll

Glaukomföreningens vårresa gick i år till Norrbyskär, som är en skärgårdsidyll på gränsen till Västerbottens län. Här fick vi uppleva en unik skärgårdsmiljö.

Vi startade resan redan kl 07.15 från ett mulet Sundsvall och åkte norrut. På vägen hämtade vi upp medlemmar i Härnösand och Örnsköldsvik innan vi stannade för fikapaus i Mosjön. Vädret växlade under resans gång men nu regnade det lite så fikat fick intas i bussen.

Stämningen var god och innan vi var framme i Norrbyn sken solen, och efter en kort färjetur landsteg vi på Norrbyskär. Här hämtade ett "lilleputtåg"som tog oss till museet och restaurangen.

 

Vi började besöket med att inta en välsmakande sågverksbuffé. Sedan kunde var och en se sig omkring lite innan vi samlades vid modellbygget över den forna industrin. En kunnig guide (se bild nedan) informerade om hur samhället på ön hade fungerat och att det mesta varit välordnat och bra för de boende.

 

Guiden tog oss sedan med på en rundtur på ön med "lilleputtåget" och berättade om de olika byggnaderna som fanns kvar och vad de användes till idag.

Det var nu dags att återvända till färjeläget efter en lite kylig men solig åktur. Vi tackade guiden för en intressant visning och tog sen färjan till landbacken där bussen väntade. Nu gick färden raka spåret mot Sundsvall dit vi anlände vid 19-tiden.

En lång och innehållsrik dag var till ända och vi önskade varandra en skön sommar innan vi skiljdes åt.

Text & Foto: Britt-Marie Wernhager

Årsmöte med glaukominformation och glad musik

Glaukomföreningen hade ett välbesökt årsmöte den 22 mars 2018 på Sundsvalls sjukhus. Ordföranden hälsade alla välkommen och sen vidtog årsmötet med parentation och ljuständning för de medlemmar som lämnat oss under året.

Verksamhetsberättelse, ekonomisk redovisning och revisionsberättelse föredrogs och godkändes, och styrelsen beviljades ansvarsfrihet för 2017. Val av styrelse skedde helt enligt valberedningens förslag, se nedan.

Under punkten övriga frågor diskuterades resmål för medlemsresa, glaukomcaféer och övrig verksamhet. Även en del frågor ställdes till vår glaukomsköterska Inger Håkansson som alltid ställer upp på våra möten. Mötet avslutades med avtackning av avgående styrelseledamot samt valberedning.

Sedan blev det underhållning av Trubaduon Albert & Jakob, som sjöng och spelade glad musik där vi också fick delta med allsång. Gott kaffe med bröd avslutade kvällen.

Styrelse för 2018             

Britt-Marie Wernhager, ordförande och kassör
Lars Börlin, vice ordförande
Carita Hedlund, sekreterare
Vivi-Ann Sjölén, ledamot
Ingmar Söderström, ledamot
Lars-Erik Sundlöf, suppleant
Rolf Öhlén, suppleant

Presentation

Glaukomföreningen Västernorrland vill gärna se dig som medlem.
Du och dina anhöriga får en rad fördelar som medlemmar.
Årsavgiften från och med 2017 är 200 kr och 50 kr per familjemedlem. Klicka på Bli medlem och fyll i formuläret så får du inbetalningskort med posten.

Som medlem får du ett eget exemplar av tidningen ÖgonTrycket, som kommer ut fem gånger om året. Tidningen innehåller medicinska faktaartiklar och rapporter om de senaste forskningsrönen samt mycket annat intressant.

Föreningen har idag cirka 100 medlemmar, fler medlemmar ger större tyngd i debatten för våra önskemål om glaukomikers behandling m.m.

Vid våra medlemsmöten har vi ofta med en glaukomspecialiserad ögonläkare och ögonsjuksköterska som föredragshållare. Mötena brukar avslutas med gemensam kaffestund där medlemmarna har möjlighet att byta erfarenheter.

Föreningens adress:
Glaukomföreningen Västernorrland
c/o Wernhager
Baldersvägen 60
856 40 SUNDSVALL
Tel 060-12 85 21

Kontakt i Västernorrland

Britt-Marie Wernhager ordförande
Hej! Jag har inte glaukom själv, men jag hade en anhörig som hade det och som var med när lokalföreningen här startade. Då saknades en kassör och jag blev tillfrågad. Sedan har jag fortsatt eftersom jag gärna vill hjälpa till med att sprida information om glaukom och stötta föreningen. Du når mig enklast via e-post vasternorrland@glaukomforbundet.se

Tel 060-12 85 21
Postadress: c/o Britt-Marie Wernhager,
Baldersvägen 60, 856 40 Sundsvall

Fråga doktorn

Ställ dina frågor om glaukom till ögonläkaren Marcelo Ayala, så svarar han så fort som möjligt. MD, docent Marcelo Ayala arbetar som ögonläkare vid Skaraborgs Sjukhus i Skövde och forskar om glaukom.

Din fråga publiceras här med ett svar och ibland kan din text behövas redigeras. Får du inget svar har "Fråga Doktorn" sorterat bort frågan för att den tidigare besvarats eller att den inte gäller glaukom.

Tips! När du läser en fråga/svar och vill tillbaka till samma fråga i listan; klicka på ”tillbakapilen” i din webbläsare. När du klickar på Tillbaka till Fråga doktorn hamnar du högst upp igen.

Se frågor och svar

Medlemsforum

2017-09-15
Mäta ögontryck hemma kostar tyvärr mycket. Exempel Home Tonometer http://www.icaretonometer.com/products/icare-home-tonometer/
Hans Hallgren, Sundsvall

2017-05-30
Har grön starr på bägge ögonen.
Lisbeth Lövmark, Stockholm

Till medlemsforumet