Västernorrland

Medlemsresa till Ulvön

Glaukomföreningens årliga vårresa gick till Ulvön den 20 juni. Vi startade kl 07.15 från busstationen i Sundsvall där en glad och positiv medlemsgrupp hade samlats. Färden gick norrut mot Ullånger och på vägen hämtade vi upp ytterligare medlemmar. Eftersom vi hade gott om tid innan båten gick till Ulvön gjorde vi ett besök vid Mjälloms tunnbrödsbageri och många försåg sig med gott bröd.

Kl 09.30 avgick båten mot Ulvön och nu smakade det bra med kaffe och smörgås som dukats upp åt oss. Vi fick en härlig båtresa i det vackra vädret och anlände till Ulvön kl 11.30. Vår guide väntade vid ankomsten och visade oss runt och berättade om ön och dess fiskarbefolkning. Deras gamla fiskarkapell från sextonhundratalet är Ångermanlands äldsta kapell i trä. Här finns fantastiska målningar av bibliska motiv och guiden hade hur mycket som helst att berätta.

Några av deltagarna fortsatte till Ulvö Museum medan andra bara gick runt och njöt av omgivningen som är en idyll ute i havsbandet.

Nu var det dags för att avnjuta en utsökt skärgårdsbuffé på Ulvö Skärgårdshotell innan vi måste tänka på återresan till fastlandet. Solen sken fortfarandet och alla var nöjda med dagen. Nu återstod bara bussresan hem och även den gick perfekt och avslutades i Sundsvall där vi önskade varandra en trevlig sommar.

Britt-Marie Wernhager

Årsmöte med föredrag om katarakt

Glaukomföreningen Västernorrland hade ett välbesökt årsmöte den 28 mars 2017. Trettioåtta medlemmar hade kommit för att lyssna till kvällens föredrag.

Ordföranden hälsade alla välkomna och överlämnade ordet till överläkare Annelie Hamrin, som talade om katarakt och sjukdomar i ögonlock. Många av våra medlemmar drabbas ju också av detta.

Vi fick en mycket utförlig information om dessa problem och många frågor ställdes. Annelie tackades med en bukett blommor och en stor applåd.

Årsmötet tog vid med en tyst minut för de medlemmar som lämnat oss under året. Verksamhetsberättelse, ekonomisk redovisning och revisionsberättelse föredrogs, godkändes och styrelsen beviljades ansvarsfrihet för 2016. Två motioner angående körkort hade inkommit, de bifölls och sändes vidare till Glaukomförbundet. Val av styrelseledamöter och suppleanter skedde enligt valberedningens förslag.

Under övriga frågor diskuterades mål för den årliga vårresan. Mötet avslutades med en avkopplande samvaro med kaffe och bröd.
  

Styrelse för 2017             

Britt-Marie Wernhager, ordförande
Lars Börlin, vice ordförande
Carita Hedlund, sekreterare
Vivi-Ann Sjölén, ledamot
Ulla Wiberg, ledamot
Lars-Erik Sundlöf, suppleant
Ingmar Söderström, suppleant

Presentation

Glaukomföreningen Västernorrland vill gärna se dig som medlem.
Du och dina anhöriga får en rad fördelar som medlemmar.
Årsavgiften från och med 2017 är 200 kr och 50 kr per familjemedlem. Klicka på Bli medlem och fyll i formuläret så får du inbetalningskort med posten.

Som medlem får du ett eget exemplar av tidningen ÖgonTrycket, som kommer ut fyra gånger om året. Tidningen innehåller medicinska faktaartiklar och rapporter om de senaste forskningsrönen samt mycket annat intressant.

Föreningen har idag cirka 100 medlemmar, fler medlemmar ger större tyngd i debatten för våra önskemål om glaukomikers behandling m.m.

Vid våra medlemsmöten har vi ofta med en glaukomspecialiserad ögonläkare och ögonsjuksköterska som föredragshållare. Mötena brukar avslutas med gemensam kaffestund där medlemmarna har möjlighet att byta erfarenheter.

Föreningens adress:
Glaukomföreningen Västernorrland
c/o Wernhager
Baldersvägen 60
856 40 SUNDSVALL
Tel 060-12 85 21

Kontakt i Västernorrland

Britt-Marie Wernhager ordförande
Hej! Jag har inte glaukom själv, men jag hade en anhörig som hade det och som var med när lokalföreningen här startade. Då saknades en kassör och jag blev tillfrågad. Sedan har jag fortsatt eftersom jag gärna vill hjälpa till med att sprida information om glaukom och stötta föreningen. Du når mig enklast via e-post vasternorrland@glaukomforbundet.se

Fråga doktorn

Ställ dina frågor om glaukom till ögonläkaren Marcelo Ayala, så svarar han så fort som möjligt. MD, docent Marcelo Ayala arbetar som ögonläkare vid Skaraborgs Sjukhus i Skövde och forskar om glaukom.

Din fråga publiceras här med ett svar och ibland kan din text behövas redigeras. Får du inget svar har "Fråga Doktorn" sorterat bort frågan för att den tidigare besvarats eller att den inte gäller glaukom.

Tips! När du läser en fråga/svar och vill tillbaka till samma fråga i listan; klicka på ”tillbakapilen” i din webbläsare. När du klickar på Tillbaka till Fråga doktorn hamnar du högst upp igen.

Se frågor och svar

Medlemsforum

2017-09-15
Mäta ögontryck hemma kostar tyvärr mycket. Exempel Home Tonometer http://www.icaretonometer.com/products/icare-home-tonometer/
Hans Hallgren, Sundsvall

2017-05-30
Har grön starr på bägge ögonen.
Lisbeth Lövmark, Stockholm

Till medlemsforumet