Västerbotten

Aktiv Glaukomförening i Västerbotten

Birgitta Sandberg och Folke Johansson informerade om glaukom och delade ut material till besökarna på Seniormässan.

Hösten 2018 deltog Glaukomföreningen i Västerbotten på Seniormässan där nya medlemmar anslöt sig till föreningen. Ordförande Birgitta Sandberg, Karl-Erik Eklöf, Folke Johansson och Maria Holmgren representerade föreningen under dagen. Föreningen fick där kontakt med Apoteket som lovade att delta vid ett medlemsmöte.

Anna Halvarsson Lindell och Birgitta Sandberg på medlemsmötet.

Apotekschef Anna Halvarsson Lindell föreläste på ett medlemsmöte där nya som gamla medlemmar slöt upp. Hon informerade om torra ögon, ögondroppar och utbyte av läkemedel. Många hade frågor som Anna svarade på. Ordförande Birgitta Sandberg tackade Anna för mycket givande information med en blomma. Några från styrelsen deltog vid föreläsningen som avslutades med att bjuda besökarna på fika.

Föreningen är även ute och informerar på olika ställen om glaukom. Viktigt att kontrollera trycket i ögonen då trycket kan höjas utan att det märks. Senast föreläste Folke Johansson och Birgitta Sandberg på kafé Kom In på Öbacka, där flera intresserade kom för att lära sig mer om glaukom.
                                                                        December 2018

Senaste nytt om körkortsfrågan på årsmötet

Vid årsmötet den 21 mars 2018 deltog 20 medlemmar i mötet som leddes av ordförande Folke Johansson. Där behandlades de olika punkterna på dagordningen, såsom verksamhetsberättelse, verksamhetsplan, ekonomisk rapport och revisionsberättelse. Mötesdeltagarna godkände rapporterna och beviljade ansvarsfrihet för styrelsen. Årsmötet beslutade om oförändrad medlemsavgift, 150 kr, för år 2018.

Birgitta Sandberg valdes till ny ordförande för glaukomföreningen. Till kassör valdes Karl-Erik Eklöf, till sekreterare Maria Holmgren och som ledamöter Marianne Normark, Ole Suhr, Sören Johansson. Folke Johansson valdes till suppleant.

Efter kaffepausen höll ordförande för Glaukomförbundet Lars Steen ett anförande om hur förbundet arbetar och om den stora frågan för många glaukomiker, indragning av körkort. Förbundet arbetar med denna fråga och har bildat en arbetsgrupp tillsammans med Diabetesförbundet och Strokeförbundet. Många frågor diskuterades kring detta. Glaukom-förbundet har ansökt om bidrag till Allmänna arvsfonden men fått avslag, men ger inte upp utan omarbetar projektansökan och söker på nytt. Avgående ordförande Folke Johansson tackade Lars Sten för föredraget.

Styrelsen 2018

Birgitta Sandberg, ordförande
Karl-Erik Eklöf, kassör
Maria Holmgren, sekreterare
Marianne Normark, ledamot
Olle Suhr, ledamot
Sören Johansson, ledamot
Folke Johansson, suppleant

Presentation av föreningen

Föreningens mål och uppgift är att verka för att sprida information om glaukom, underrätta informationutbyte mellan medlemmar, främja hög kvalitet inom glaukomsjukvården och medverka till ökad kunskap och information om glaukom i samhället  Du får tidningen Ögontrycket fem gånger per år.

Årsavgiften är 150 kr – bli medlem genom att klicka på Bli medlem och fyll i formuläret så får du ett inbetalningskort med posten.

Kontakt för Glaukomföreningen Västerbotten

Birgitta Sandberg, ordförande, tel 070-586 63 61
vasterbotten@glaukomforbundet.se 

 

Kontakt i Västerbotten

Birgitta Sandberg, ordförande, tel 070-586 63 61, 
vasterbotten@glaukomforbundet.se 

Postadress: c/o Birgitta Sandberg,
Sand 83, 904 22 Umeå

Fråga doktorn

Ställ dina frågor om glaukom till ögonläkaren Marcelo Ayala, så svarar han så fort som möjligt. MD, docent Marcelo Ayala arbetar som ögonläkare vid Skaraborgs Sjukhus i Skövde och forskar om glaukom.

Din fråga publiceras här med ett svar och ibland kan din text behövas redigeras. Får du inget svar har "Fråga Doktorn" sorterat bort frågan för att den tidigare besvarats eller att den inte gäller glaukom.

Tips! När du läser en fråga/svar och vill tillbaka till samma fråga i listan; klicka på ”tillbakapilen” i din webbläsare. När du klickar på Tillbaka till Fråga doktorn hamnar du högst upp igen.

Se frågor och svar

Medlemsforum

2017-09-15
Mäta ögontryck hemma kostar tyvärr mycket. Exempel Home Tonometer http://www.icaretonometer.com/products/icare-home-tonometer/
Hans Hallgren, Sundsvall

2017-05-30
Har grön starr på bägge ögonen.
Lisbeth Lövmark, Stockholm

Till medlemsforumet