Optikern – den nya ögonspecialisten!

Föreläsning vid Höstmötet 20 oktober 2016

Optikerna utvecklar sina metoder för ögonhälsoundersökningar. Vidareutbildningar erbjuds optiker för att öka kunskapen om ögonsjukdomar och hur man lättare kan upptäcka dem i tid. Ett lysande exempel fick vi vid Höstmötet i Göteborg i oktober då två representanter från Optik & Hälsa, med verksamhet i Trollhättan och Uddevalla, höll inspirerande föredrag. De visade ett mycket bra bildmaterial, det bästa de flesta av oss någonsin sett. Det gjorde det lättare för oss åhörare att förstå bakgrunden till olika ögonsjukdomar.

Föreläsare var Sofie Hansson, utbildad till legitimerad optiker i Kalmar och vidareutbildad i diagnostisk optometri på Karolinska institutet och Ali Traboulsi, utbildad till legitimerad optiker på Karolinska institutet och avlagt examen Master of Science i klinisk optometri i USA.

Sofie Hansson beskrev en del av de instrument som används vid en ögonhälsoundersökning:

Autorefraktor
Ger en ungefärlig bild av synfelet.

Tryckmätare
Mäter ögats tryck. Ett för högt tryck ger ökad risk för glaukom.

Pachymeter
Mäter hornhinnans tjocklek. Har betydelse för att få fram ett mer exakt tryckvärde. En tunn hornhinna ger ökad risk att utveckla glaukom.

Biomikroskop
Hornhinnans olika skikt kan studeras. Katarakt kan även upptäckas med detta instrument. I kombination med en förstorande lins kan även ögats inre delar studeras.

Ögonbottenfoto
Används för att studera bland annat synnerven, makula (gula fläcken) samt näthinnans blodkärl.

OCT
Ger en bild av näthinnans olika skikt. Kan även visa en bild av makula och synnerven i 3D. Underlättar diagnostik och uppföljning av till exempel våt åldersrelaterad makuladegeneration (AMD) samt glaukom.

Det finns två former av AMD, torr och våt. Cirka 85 % av de med AMD har den torra varianten. Den kan inte behandlas, men har oftast en långsam progression. Den våta varianten har oftast ett snabbare förlopp, men kan bromsas med hjälp av injektioner i ögat. Har man fått AMD är det viktigt att kontinuerligt kontrollera makula då den torra varianten kan utvecklas till den våta.

Perimeter
Mäter synfältet. Mycket viktig för diagnos och uppföljning av glaukom.


Ali Traboulsi ägnade sitt föredrag helt åt glaukom. Han gick systematiskt igenom olika former av glaukom.

Han började med att tala om normaltrycksglaukom som karaktäriseras av:

 • Ögontryck lägre än 21 mm Hg
 • Skador på synnerven
 • Synfältsbortfall

Normaltrycksglaukom är en form av öppenvinkelglaukom. En tredjedel av alla patienter med öppenvinkelglaukom har normaltrycksglaukom.

 Öppenvinkelglaukom

 • Beror på förhöjt tryck på grund av försvårat utflöde av kammarvatten genom ögats trabekelverk. Detta är den vanligaste formen av glaukom.

Trångvinkelglaukom (akut glaukom) karaktäriseras av:

 • Mycket högt ögontryck
 • Kraftig ögonvärk
 • Kräver omedelbar behandling

Sekundärt uppkommen glaukom kan uppstå på grund av:

Pigmentering
Undersöks med gonioskopi, behandlas med laser.

Neovaskularisering
Orsakas av blodkärl som växer in i synnerven och in i trabekelverket.

Uveit
Inflammation i några av ögats inre delar.

Exfoliationer
Utfällningar på linsen, vanligt förekommande i Norden.

Vid diagnos av glaukom görs följande undersökningar:

 • Ögontryck – Är ensamt inte avgörande för diagnos
 • Synfält – Enligt Humphrey eller Goldmann
 • OCT – Mäter tjockleken på nervfiberlagret
 • Ögonbottenfoto – För att studera utseendet på synnerven

Glaukom behandlas i första hand med trycksänkande ögondroppar. En typ minskar vätskeproduktionen och en annan ökar utflödet av vätskan från ögat. Om inte ögondroppar räcker görs laserbehandling och/eller operation.

Ali Traboulsi påpekade hur viktigt det är att remissen till ögonsjukvården utformas på rätt sätt. Det blir då lättare för ögonsjukvården att prioritera och planera.

Vid den efterföljande frågestunden påmindes vi om föredraget vid glaukomförbundets årsstämma 2015 då Optikerförbundets ordförande Paul Folkesson informerade om hur man kan få reda på olika optikers certifikat och utbildning på internet via länken http://optikerforbundet.se/sokbutik

I Västra Götalands län, där 20 % av Sveriges befolkning bor, har vi lokaliserat 135 optikföretag. Av dessa har 92 legitimerade optiker och 3 personer med masterexamen.

Optikernas ökade kompetens medför att samarbetet mellan optiker och ögonläkare blir mycket bättre när det gäller att ställa diagnos på glaukomatös synnerv.

Roland Strömbäck (vice ordförande)

Fråga doktorn

Ställ dina frågor om glaukom till ögonläkaren Marcelo Ayala, så svarar han så fort som möjligt. MD, docent Marcelo Ayala arbetar som ögonläkare vid Skaraborgs Sjukhus i Skövde och forskar om glaukom.

Din fråga publiceras här med ett svar och ibland kan din text behövas redigeras. Får du inget svar har "Fråga Doktorn" sorterat bort frågan för att den tidigare besvarats eller att den inte gäller glaukom.

Tips! När du läser en fråga/svar och vill tillbaka till samma fråga i listan; klicka på ”tillbakapilen” i din webbläsare. När du klickar på Tillbaka till Fråga doktorn hamnar du högst upp igen.

Se frågor och svar

Medlemsforum

2017-09-15
Mäta ögontryck hemma kostar tyvärr mycket. Exempel Home Tonometer http://www.icaretonometer.com/products/icare-home-tonometer/
Hans Hallgren, Sundsvall

2017-05-30
Har grön starr på bägge ögonen.
Lisbeth Lövmark, Stockholm

Till medlemsforumet