Glaukomföreningen deltog på Ögats dag

Den 12 oktober 2017 anordnade Ögonfonden Ögats Dag i Stenhammarsalen i Göteborgs konserthus. Glaukomföreningen i Göteborg representerades av styrelseledamöterna Eva Bernbro och Marika Brolin.

Vi hade ett bord i konserthusets foajé med informationsmaterial såsom tidningen Ögontrycket, broschyren Vad är glaukom? och göteborgsföreningens egen folder. Övriga utställare var t ex SRF, Ögonverksamheten Mölndal och flera läkemedelsföretag.

 

När dörrarna öppnades kl 12 hade ett stort antal besökare samlats och vid vårt bord blev det kö. Vi delade ut mer än 150 ex av Ögontrycket och många ex av broschyrerna.

Vårt bord passerades i stort sett av alla besökare före föreläsningarna och vi talade personligen med mer än 100 personer. Det var många intressanta frågor och samtal. Vi svarade på vad vår förening gör och det fanns flera som var intresserade av att bli medlemmar. Många frågor handlade om tillgänglighet till Ögonsjukvården och vi fick ta del av många personliga berättelser. Medicinska frågor kunde vi hänvisa till Ögonverksamheten SU/Mölndal, som hade bordet intill oss.

De första förläsningarna hade titeln ”Den gråe, den gröne och den gule – om åldersrelaterade ögonsjukdomar” som presenterades av dagens moderator Madeleine Zetterberg, professor SU/Mölndal, Dr Marcelo Ayala, docent, SkaS/Skövde, och Dr Monica Lövenstam Adrian, docent, Lunds universitet.

Grå starr – katarakt är mycket vanligt i högre åldrar. Ca 120 000 operationer utfördes 2016 i Sverige. Professor Zetterberg gjorde en exposé över behandlingen av grå starr genom historien. Bl.a. talade hon om starrstickning som förekom för flera hundra år sedan. Grå starr yttrar sig genom att man börjar se suddigt. Det finns vissa livsstilsfaktorer som kan påverka utvecklingen av grå starr, t ex rökning, solljus, diabetes och joniserande strålning (tex Tjernobyl). Operationen är i regel utan komplikationer men ibland kan man drabbas av efterstarr som behandlas med YAG-laser.

Dr Ayala talade om grön starr – glaukom. Namnet kommer från grekiskan. Förekomsten av glaukom upptäcktes redan på 1700-talet. Orsakerna till grön starr/glaukom är okända. Riskfaktorer är högt ögontryck, exfoliationssyndrom och om nära släktingar har glaukom. Det bästa sättet att följa utvecklingen av glaukom är än så länge att göra synfältsundersökningar. Behandlingen består i att sänka ögontrycket genom ögondroppar, laserbehandling eller olika typer av operationer.

Dr Lövestam Adrian talade om makuladegeneration/gula fläcken. Det finns två varianter, en våt och en torr. Den våta varianten kan man behandla med injektioner för att minska svullnaden som uppstått. Det görs numera många sådana injektioner på SU/Mölndal.

Resten av dagens program innehöll bl a. föredrag om synrehabilitering, utdelning av forskningsanslag och ett föredrag om Morgondagens ögonsjukvård. Alla föreläsningar kommer att läggas ut som filmer på Ögonfondens hemsida adress    www.ogonfonden.se/ogats-dag/

Eva Bernbro

Fråga doktorn

Ställ dina frågor om glaukom till ögonläkaren Marcelo Ayala, så svarar han så fort som möjligt. MD, docent Marcelo Ayala arbetar som ögonläkare vid Skaraborgs Sjukhus i Skövde och forskar om glaukom.

Din fråga publiceras här med ett svar och ibland kan din text behövas redigeras. Får du inget svar har "Fråga Doktorn" sorterat bort frågan för att den tidigare besvarats eller att den inte gäller glaukom.

Tips! När du läser en fråga/svar och vill tillbaka till samma fråga i listan; klicka på ”tillbakapilen” i din webbläsare. När du klickar på Tillbaka till Fråga doktorn hamnar du högst upp igen.

Se frågor och svar

Medlemsforum

2017-09-15
Mäta ögontryck hemma kostar tyvärr mycket. Exempel Home Tonometer http://www.icaretonometer.com/products/icare-home-tonometer/
Hans Hallgren, Sundsvall

2017-05-30
Har grön starr på bägge ögonen.
Lisbeth Lövmark, Stockholm

Till medlemsforumet