Rapport från medlemsmöte i Skaraborgsgruppen

16 nov 2015 i Marthasalen Kyrkans hus i Skövde

Vi startade med föreningsinformation och genomgång av droppteknik med hjälp av appen för syns skull som är gratis att ladda ned i telefon och dator. Av samtliga deltagare hade ingen av dem fått tidigare instruktion om att ge ögondroppar. Varken på ögonklinik eller apoteket. Även påminnelser om tid då dropparna skall ges kan man programmera in i appen.

Information gavs även om höjd medlemsavgift för 2016 och om att det är viktigt att vi alla stannar kvar som medlemmar då det finns behov om information via Ögontrycket och att vi tillsammans kan stötta varandra och påverka ögonsjukvården och stödja forskningen.

Därefter medverkade Synpedagogen Maud Gustavsson från syncentralen i Skövde. Hon föreläste om möjligheten för glaukomiker att få hjälp och stöd med hjälpmedel och psykosocialt stöd i vardagslivet. Men först efter att de fått remiss från ögonläkaren som specificerat de vardagliga problemen som patienten har. Processen med remissen beskrevs, och att det numera finns ett kvalitetsregister i Sverige där syncentrums personal kan jämföra landets övriga kliniker och om patienterna får en jämlik hjälp.

Ingen kollega har en synnedsättning i Skövde, sa Maud, annars är det en rik erfarenhet att dela med sig av till kollegor, tyckte Maud Gustavsson.

Alla människor är olika, har olika erfarenhet och kunskap. Likaså olika förmågor. Synskärpa och mätvärden är viktiga på ett sätt men i möte med patienten får det ett annat värde.

På syncentralen får små barn och upp till 104 år gamla patienter hjälp. IT-tekniker, synpedagoger, optiker, kurator, arbetsterapeut och läkare brukar finnas på de olika centrum. Remissen kan skrivas när det inte finns någon behandling mer att ge. Är man helt blind prioriteras detta och patienten skall då in till syncentralen inom 1 månad. Barn prioriteras alltid högt.

Problem med läsning och/ eller skriva i hemlivet, förflyttning o socialt liv, är en del av vardagsproblematiken som de arbetar med. Patientens kunskap är viktig! Mycket sitter i nyporna som t.ex. att rulla köttbullar. Vi har sällan ett mått när vi rullar köttbullarna. Men i nyporna och huvudet finns det kunskap och känsla och en stor erfarenhet. Måste lita på kompetensen och kunskapen hos patienten.

Läsa tidning fixas ofta med förstoring, belysning på rätt ställe. En jämn belysning i hemmet är viktigt ! Att ha en dimmer på belysningen är bra för att kunna stärka upp lamporna vid behov. Punktbelysning är viktigt!

Ordning o reda. Saker på rätt plats är viktigt. Rör inte saker ock flytta framförallt INTE på sakerna när ni städar åt någon synskadad! Be anhöriga förstå vikten av det!

Nya miljöer är jättesvårt att röra sig i. Vita käppen är jättebra! Men man ser inte många i samhället! Den anses allmänt som en negativ och tråkig sak och har många olika namn som blindkäppen eller blindpinnen. Men käppen talar ett tyst språk som inte behöver förtydligas av människan! Viktigt att visa käppen för bilister t.ex. För de som anammar käppen blir det en stor och viktig skillnad. Det finns tunna vikbara käppar. Många får ett VIP bemötande på flygplatser när de har en vit käpp. Men det är ett kämpigt arbete för synpedagogen att få patienterna att förstå vikten av att använda den vita käppen.

Tydliga regler finns för användning och förskrivningen av hjälpmedlet. Telefon dator och surfplatta har lagts till som hjälpmedel numera. Förvånansvärt många använder teknik idag oavsett ålder!! Hemsida finns på internet.

Syncentralen är tacksamma för tips och tar tacksamt emot alla telefonsamtal och epost. Medlemmarna fick en frågestund och det ställdes flera frågor.

Maud Gustavsson tackades med ett presentkort för personalgruppen på Syncentralen och en mycket varm applåd. Mycket bra information var mötets bedömning!

Efter denna information följde fikapaus och trevlig gemenskap. Docent Marcelo Ayala var närvarande och pratade med medlemmarna och stöttade dem i deras frågor om läkemedel och behandling.

Birgitta Malmberg Böhm
Samordnare för Skaraborg

Fråga doktorn

Ställ dina frågor om glaukom till ögonläkaren Marcelo Ayala, så svarar han så fort som möjligt. MD, docent Marcelo Ayala arbetar som ögonläkare vid Skaraborgs Sjukhus i Skövde och forskar om glaukom.

Din fråga publiceras här med ett svar och ibland kan din text behövas redigeras. Får du inget svar har "Fråga Doktorn" sorterat bort frågan för att den tidigare besvarats eller att den inte gäller glaukom.

Tips! När du läser en fråga/svar och vill tillbaka till samma fråga i listan; klicka på ”tillbakapilen” i din webbläsare. När du klickar på Tillbaka till Fråga doktorn hamnar du högst upp igen.

Se frågor och svar

Medlemsforum

2017-09-15
Mäta ögontryck hemma kostar tyvärr mycket. Exempel Home Tonometer http://www.icaretonometer.com/products/icare-home-tonometer/
Hans Hallgren, Sundsvall

2017-05-30
Har grön starr på bägge ögonen.
Lisbeth Lövmark, Stockholm

Till medlemsforumet