Föreläsning på temat Äldre och läkemedel

Medlemsmöte hölls på Seniorcentret i Lidköping den 13 okt 2016. Såväl gamla som nya medlemmar hälsades välkomna. Därefter gavs föreningsinformation och kort information från Glaukomförbundets extrastämma i Stockholm.

Apotekare Dina Osman från Kronans apotek i Lidköping föreläste sedan på temat Äldre och läkemedel som började med att kort beskriva ögonsjukdomen glaukom. Därefter tog hon upp de olika behandlings-formerna. Dina Osman avslutade sin föreläsning med att ta upp de viktiga informationer som patienten bör ge både läkare och apoteks-personal.

Medlemmarna fick ställa frågor under föreläsningen och detta uppskattades stort och under fikat fick åhörarna möjlighet att ställa mer individuella frågor.

Referat från Dina Osmans föreläsning

Läkemedel i form av ögondroppar är den vanligaste behandlingen av glaukom. Målet med ögondroppar är att förbättra livskvaliteten. Ögondroppar, betablockerare och prostaglandinderivat är de vanligaste läkemedlen.

Dina pratade om läkemedel som byts ut och hur man kan tala med sin läkare respektive apotekare om att få det läkemedel som passar och som har den bästa effekten.

Diskussion uppstod om hur de olika ögondropparna i flaska respektive salva ska ges och hur de tas upp av ögat. Ju längre man använder ett läkemedel med konserveringsmedel ju större risk att man blir allergisk mot det. Tala alltid med behandlande läkare om problem uppstår, råder Dina.

Biverkningar på ögat som klåda, rodnad och svullnad togs upp.Viktigt att vara observant om man får betablockare i ögondroppsform och samtidigt använder sig av en liknande behandling från läkare på vårdcentralen. Detta kan ge biverkningar i form av svår trötthet.

Även biverkningar som muntorrhet, kan ge kariesrisk. Tandläkaren har då ett stort ansvar att förebygga muntorrhet med förskrivning av olika munsköljmedel. Även tandläkarbesök i profylaktisk behandling kan man få hos en del tandläkare, med korta besöksintervaller.

Diskussion uppstod då om att olika läkare inte skriver recept på läkemedel som man kan köpa receptfritt på apoteket. Flera medlemmar hade ingen erfarenhet av att tandläkare hade observerat det som biverkning och frågat patienten om vad de använder för mediciner. Detta bör man tänka på hos tandläkaren att prata om.

Betablockerare skall man ej använda vid astma. Kan försvåra symtomen. Timolol i låg dos kan man då ge.

Vid besök på apoteket:

Viktigt att be om att personalen gör EES- ett säkerhetssystem på apoteket. Personalen kan då se om det finns läkemedel som kontra-indikerar. På apoteket görs ej denna kontroll automatiskt. Därför är det viktigt att patienten ber om denna kontroll på apoteket.

Vid användning av Pulmicort är det viktigt att skölja munnen efteråt eller att borsta tänderna då preparatet innehåller kortison. Detta för att undvika svampinfektioner i munnen.

Dina tog upp att man ska ge information till läkaren och apoteks-personalen om man använder naturläkemedel. Johannesörten kan interagera med t ex antidepressiva läkemedel. Gingobiloba kan också interagera med andra läkemedel. Även vissa vitaminpreparat interagerar. Vitamintabletter som t ex En om dagen kan interagera med annat läkemedel.Viktigt att skriva ner vad ni använder och lämna till läkaren och apotekspersonalen.

Några frågor som togs upp:

Är det viktigt med tolv timmar emellan dropparna?

Kan variera med 1 timme, svarar apotekare Dina. Har man flera olika droppar så ska man vänta minst 5 minuter mellan dropparna. Salva tas sist om man har flera läkemedel.

Problem med magen. Förstoppning, då är det viktigt att dricka mycket och röra på sig.

Prata med apotekspersonalen som kan ge råd och information om olika medel.

Kronans Apotek har app som man kan ladda ner till sin smartphone/
surfplatta (internetuppkoppling krävs). Där kan man se sina recept och när recepten behöver förnyas. För att logga in och se detta behövs ett Mobilt Bank-id. (Flera andra apoteksföretag har motsvarande app.) På webbsidan 1177.se finns också flera olika funktioner och möjligheter att se och läsa.

Stort tack till alla som deltog och en ros till apotekare Dina som var gäst hos oss med föreläsning Äldre och Läkemedel. Ett stort tack och en ros även till personalen på Seniorcentret i Lidköping för lokal och god service.
På återseende våren 2017!

Birgitta Malmberg Böhm
Samordnare för Skaraborg

Fråga doktorn

Ställ dina frågor om glaukom till ögonläkaren Marcelo Ayala, så svarar han så fort som möjligt. MD, docent Marcelo Ayala arbetar som ögonläkare vid Skaraborgs Sjukhus i Skövde och forskar om glaukom.

Din fråga publiceras här med ett svar och ibland kan din text behövas redigeras. Får du inget svar har "Fråga Doktorn" sorterat bort frågan för att den tidigare besvarats eller att den inte gäller glaukom.

Tips! När du läser en fråga/svar och vill tillbaka till samma fråga i listan; klicka på ”tillbakapilen” i din webbläsare. När du klickar på Tillbaka till Fråga doktorn hamnar du högst upp igen.

Se frågor och svar

Medlemsforum

2017-09-15
Mäta ögontryck hemma kostar tyvärr mycket. Exempel Home Tonometer http://www.icaretonometer.com/products/icare-home-tonometer/
Hans Hallgren, Sundsvall

2017-05-30
Har grön starr på bägge ögonen.
Lisbeth Lövmark, Stockholm

Till medlemsforumet