Väst

Inbjudan till ÅRSMÖTE

Torsdag 28 februari kl 17.00-19.30

Sjömanskyrkan, Amerikagatan 2, Göteborg

Program: Sedvanliga årsmötesförhandlingar och därefter föredrag av ögonsjuksköterskan Lena Havstam Johansson.

Välkommen!

Vårens aktiviteter i Skaraborg

Hej, nu kör vi igång och tack för att du är med och betalar din medlemsavgift för 2019!

GLAUKOMCAFÉ

Vi träffas i god gemenskap, stöttar varann och får en pratstund med någon i samma situation.

VARA Nordpolens konditori

Onsdag 6 mars kl 14-16

Onsdag 3 april kl 14-16

Du köper ditt eget fika som sedan serveras vid bordet, enligt tradition på Nordpolen.

LIDKÖPING Seniorcenter Målaregatan 22

Tisdag 5 mars kl 14-16

Tisdag 2 april kl 14-16

Du köper ditt fika själv på Seniorcenter.

Om du som medlem har intresse att vara med på ett Glaukomcafefé så ordnar vi med lokal och annons. Hör gärna av dig till Birgitta Malmberg Böhm, samordnare Skaraborg/Glaukomföreningen Väst. E-post: malma107@ icloud.com, SMS tel 070-974 16 70 så ringer vi upp så snart vi kan.

Hjärtligt Välkomna!

Glaukomförbundets äldsta förening firade 40 årGlaukomföreningen Väst firade sina 40 år med att bjuda in alla sina medlemmar till en jubileumsfest med digert program. En lördag i mitten av oktober kom drygt 80 personer till Dalheimers Hus i Göteborg för att lyssna på föreningens historik och intressanta föredrag om glaukom. Dessutom bjöds det på mingel med bubbel, en god middag och fantastisk underhållning av åtta skönsjungande, goa gubbar.

Sören Nilsson, föreningens ordförande, hälsade alla välkomna och överlämnade ordet till vice ordförande Roland Strömbäck som gjorde en tillbakablick över de 40 åren.


Madeleine Zetterberg föreläste om glaukom idag och i morgon och Marcelo Ayala berättade om sin forskning kring ärftlighet och glaukom.


I minglet syntes fr v Margareta Binz, Birgitta Malmberg Böhm, Marcelo Ayala, Roland Strömbäck och Heinz Böhm.

Hela referatet och fler bilder hittar du här!

Glaukomföreningen i Göteborg byter namn till

Glaukomföreningen Väst

På årsstämman den 8 mars 2018 beslöt vi att byta namn från Glaukomföreningen i Göteborg till Glaukomföreningen Väst.

Bakgrund
När föreningen bildades 1978 var det den första glaukomföreningen i Sverige. Då var nästan alla medlemmar från Göteborg med omnejd. Nu omfattar föreningen hela Västra Götalands län och Göteborg står för omkring hälften av medlemmarna. Vi har tre intressegrupper i Västra Götaland. Det känns nu naturligt att byta namn.

Organisations- och plusgironumren samt kontakttelefon är oförändrade.
Ny e-postadress: vast@glaukomforbundet.se

För Glaukomföreningen Väst
Roland Strömbäck, vice ordförande


Stort intresse för glaukom och föreningen på Optikerdagar

Glaukomföreningen deltog med ett informationsbord på Svenska Mässan i Göteborg den 3 februari. Optikerdagarna innehöll föreläsningar och utbildningar för optikerna av specialiserade föreläsare.

Optiker från norr till söder i landet besökte vårt informationsbord mellan föreläsningarna. Många mottog intresserat Ögontrycket och broschyren Vad är glaukom? och flera optiker önskade få den skickad till sina butiker.

Ovan: Roland Strömbäck och Birgitta Malmberg Böhm träffade många intresserade optiker på Optikerdagarna. Nedan: Sören Nilsson berättar för en optiker om appen som bland annat kan påminna om när ögondropparna ska tas.

Vi förevisade appen ”Glaukom – För din syns skull” och många laddade ner appen direkt i sina telefoner. Vi bad dem också om att förmedla appen till sina kunder som kan vara hjälpta av den.

Flera intressanta utställare deltog med medicinska produkter, undersöknings-utrustning, ny glasögonteknik, exempelvis för att motverka det ofiltrerade blå ljusets skadliga inverkan på ögonen. Givande information fick vi när vi besökte övriga utställare, en bonus till oss för vårt engagemang. Bland annat fick vi veta att det finns flaskor med sterilt innehåll utan konserveringsmedel som håller sig genom att ha en patenterad flaskhatt i plast. Då ställdes frågan varför inte den kan användas på våra flaskor med ögondroppar som då skulle minimera både konserveringsmedlet och plasten med engångspipetterna.

Text: Birgitta Malmberg Böhm                                    Feb 2018

Möte i Borås med information om glaukom

Under Världsglaukomveckan 2017 inbjöds till ett informationsmöte i Borås om glaukom och med syftet att starta en intressegrupp. Föreläsare var ögonläkaren Anna Toftgård, Södra Älvsborgs sjukhus. Deltog gjorde också vårdenhetschef Melanie Seel och Elin Jonsdottir, ögonläkare med specialintresse glaukom. Läs hela referatet här!

Föreläsning om hemsjukvård

Vid årsmöte 2017 föreläste Birgitta Malmberg Böhm, legitimerad sjuksköterska utifrån sin erfarenhet av hemsjukvård. Läs referatet HÄR

Optikern – den nya ögonspecialisten!

Optikerna utvecklar sina metoder för ögonhälsoundersökningar. Vid Höstmötet i oktober 2016 höll två representanter från Optik & Hälsa inspirerande föredrag. Föreläsare var Sofie Hansson, utbildad till legitimerad optiker i Kalmar och vidareutbildad i diagnostisk optometri på Karolinska institutet och Ali Traboulsi, utbildad till legitimerad optiker på Karolinska institutet och avlagt examen Master of Science i klinisk optometri i USA. Läs referatet från föreläsningen HÄR!

Föreläsning om Äldre och läkemedel i Lidköping

I oktober 2016 föreläste Apotekare Dina Osman från Kronans apotek i Lidköping på temat Äldre och läkemedel. Läs hela referatet från föreläsningen HÄR!

Aktuell forskning på vårmötet 2016

Ögonläkaren Lada Kalaboukhova, medicinskt ansvarig vid glaukomenheten Sahlgrenska universitetssjukhuset i Mölndal, och professor Madeleine Zetterberg, verksam vid glaukomenheten i Mölndal, Sahlgrenska universitetssjukhuset, föreläste om aktuella forskningsrön. Referat från båda föreläsningarna hittar du HÄR!

Presentation av glaukomföreningen

Styrelse 2018

Ordförande Sören Nilsson
Vice ordförande Roland Strömbäck
Kassör Sören Nilsson
Sekreterare Eva Bernbro Hibbs
Ledamot Bengt Jendeby
Ledamot Karin Svensson
Suppleanter
Marika Brolin
Birgitta Malmberg Böhm
Claes Hagman

Föreningen bildades 1978 på initiativ av en ögonläkare, då verksam vid Sahlgrenska sjukhuset. Det blev den första glaukomföreningen i Sverige.

Medlemskap – En rad fördelar

  • Tidningen Ögontrycket, som ges ut av Svenska Glaukomförbundet (SGF), sänds till alla medlemmar fem gånger per år.
  • Vi har årsmöte, vårmöte och höstmöte I Göteborg. På samtliga möten har vi läkare eller andra personer, som håller föredrag och svarar på frågor om glaukom eller ämnen inom angränsande områden. I samband med dessa möten samlas vi över en kopp kaffe för att utbyta erfarenheter och knyta kontakter med varandra.
  • Vi har två intressegrupper, Fyrbodal och Skaraborg. De anordnar informationsmöten i sitt område.
  • Föreningen arbetar för en bättre ögonssjukvård.
  • Föreningen stödjer glaukomforskningen.

Kalender

28 februari 17:00-19:30
Årsmöte i Göteborg

Kontakt i Göteborg

Roland Strömbäck (vice ordf)
Hej!
Jag fick diagnosen glaukom 1983. Min syn har under dessa år varit i stort sett oförändrad och jag klarar mig bra. Du når mig lättast via e-post vast@glaukomforbundet.se eller på tel 076-142 59 21.

Postadress: c/o Roland Strömbäck,
Bohusgatan 20, 411 39 Göteborg

Fråga doktorn

Ställ dina frågor om glaukom till ögonläkaren Marcelo Ayala, så svarar han så fort som möjligt. MD, docent Marcelo Ayala arbetar som ögonläkare vid Skaraborgs Sjukhus i Skövde och forskar om glaukom.

Din fråga publiceras här med ett svar och ibland kan din text behövas redigeras. Får du inget svar har "Fråga Doktorn" sorterat bort frågan för att den tidigare besvarats eller att den inte gäller glaukom.

Tips! När du läser en fråga/svar och vill tillbaka till samma fråga i listan; klicka på ”tillbakapilen” i din webbläsare. När du klickar på Tillbaka till Fråga doktorn hamnar du högst upp igen.

Se frågor och svar

Medlemsforum

2017-09-15
Mäta ögontryck hemma kostar tyvärr mycket. Exempel Home Tonometer http://www.icaretonometer.com/products/icare-home-tonometer/
Hans Hallgren, Sundsvall

2017-05-30
Har grön starr på bägge ögonen.
Lisbeth Lövmark, Stockholm

Till medlemsforumet