Väst


Funktionsrätt Göteborg vill veta vad du tycker om hur Göteborgs stad tar hand om synpunkter och klagomål:

Dina erfarenheter av att lämna klagomål

2017 registrerade varje stadsdel i Göteborg i snitt 164 synpunkter. Det är mindre än 0,003 synpunkter per invånare!* Utan göteborgarnas klagomål blir det svårt för organisationer som Funktionsrätt Göteborg och Glaukomföreningen Väst att bevisa problem och driva på förändring.

Funktionsrätt Göteborgs projekt Tyck till undersöker hur Göteborgs Stad tar hand om synpunkter. Under våren intervjuades politiker och tjänstemän. Nu behövs invånare, brukare och anhörigas egna erfarenheter av hur staden hanterar synpunkter och klagomål.

Klagomål kan gälla allt som staden ansvarar för. "Att lämna ett klagomål" kan vara alltifrån att i förbifarten berätta vad man tycker för personalen, till att skicka en lång skrivelse till chefen.

Genom att svara på fem frågor kan du dela med dig av dina erfarenheter av att vara missnöjd och lämna klagomål till Göteborgs Stad. Läs mer och Tyck till HÄR!

(*Inkluderas fackförvaltningar blir snittet uppskattningsvis 0,05 synpunkter per person.)                                                       Aug 2018

Glaukomföreningen i Göteborg byter namn till

Glaukomföreningen Väst

På årsstämman den 8 mars 2018 beslöt vi att byta namn från Glaukomföreningen i Göteborg till Glaukomföreningen Väst.

Bakgrund
När föreningen bildades 1978 var det den första glaukomföreningen i Sverige. Då var nästan alla medlemmar från Göteborg med omnejd. Nu omfattar föreningen hela Västra Götalands län och Göteborg står för omkring hälften av medlemmarna. Vi har tre intressegrupper i Västra Götaland. Det känns nu naturligt att byta namn.

Organisations- och plusgironumren samt kontakttelefon är oförändrade.
Ny e-postadress: vast@glaukomforbundet.se

För Glaukomföreningen Väst
Roland Strömbäck, vice ordförande


Stort intresse för glaukom och föreningen på Optikerdagar

Glaukomföreningen deltog med ett informationsbord på Svenska Mässan i Göteborg den 3 februari. Optikerdagarna innehöll föreläsningar och utbildningar för optikerna av specialiserade föreläsare.

Optiker från norr till söder i landet besökte vårt informationsbord mellan föreläsningarna. Många mottog intresserat Ögontrycket och broschyren Vad är glaukom? och flera optiker önskade få den skickad till sina butiker.

Ovan: Roland Strömbäck och Birgitta Malmberg Böhm träffade många intresserade optiker på Optikerdagarna. Nedan: Sören Nilsson berättar för en optiker om appen som bland annat kan påminna om när ögondropparna ska tas.

Vi förevisade appen ”Glaukom – För din syns skull” och många laddade ner appen direkt i sina telefoner. Vi bad dem också om att förmedla appen till sina kunder som kan vara hjälpta av den.

Flera intressanta utställare deltog med medicinska produkter, undersöknings-utrustning, ny glasögonteknik, exempelvis för att motverka det ofiltrerade blå ljusets skadliga inverkan på ögonen. Givande information fick vi när vi besökte övriga utställare, en bonus till oss för vårt engagemang. Bland annat fick vi veta att det finns flaskor med sterilt innehåll utan konserveringsmedel som håller sig genom att ha en patenterad flaskhatt i plast. Då ställdes frågan varför inte den kan användas på våra flaskor med ögondroppar som då skulle minimera både konserveringsmedlet och plasten med engångspipetterna.

Text: Birgitta Malmberg Böhm                                    Feb 2018

Möte i Borås med information om glaukom

Under Världsglaukomveckan 2017 inbjöds till ett informationsmöte i Borås om glaukom och med syftet att starta en intressegrupp. Föreläsare var ögonläkaren Anna Toftgård, Södra Älvsborgs sjukhus. Deltog gjorde också vårdenhetschef Melanie Seel och Elin Jonsdottir, ögonläkare med specialintresse glaukom. Läs hela referatet här!

Föreläsning om hemsjukvård

Vid årsmöte 2017 föreläste Birgitta Malmberg Böhm, legitimerad sjuksköterska utifrån sin erfarenhet av hemsjukvård. Läs referatet HÄR

Optikern – den nya ögonspecialisten!

Optikerna utvecklar sina metoder för ögonhälsoundersökningar. Vid Höstmötet i oktober 2016 höll två representanter från Optik & Hälsa inspirerande föredrag. Föreläsare var Sofie Hansson, utbildad till legitimerad optiker i Kalmar och vidareutbildad i diagnostisk optometri på Karolinska institutet och Ali Traboulsi, utbildad till legitimerad optiker på Karolinska institutet och avlagt examen Master of Science i klinisk optometri i USA. Läs referatet från föreläsningen HÄR!

Föreläsning om Äldre och läkemedel i Lidköping

I oktober 2016 föreläste Apotekare Dina Osman från Kronans apotek i Lidköping på temat Äldre och läkemedel. Läs hela referatet från föreläsningen HÄR!

Aktuell forskning på vårmötet 2016

Ögonläkaren Lada Kalaboukhova, medicinskt ansvarig vid glaukomenheten Sahlgrenska universitetssjukhuset i Mölndal, och professor Madeleine Zetterberg, verksam vid glaukomenheten i Mölndal, Sahlgrenska universitetssjukhuset, föreläste om aktuella forskningsrön. Referat från båda föreläsningarna hittar du HÄR!

Presentation av glaukomföreningen

Styrelse 2018

Ordförande Sören Nilsson
Vice ordförande Roland Strömbäck
Kassör Monica Alhede
Sekreterare Eva Bernbro Hibbs
Vice sekreterare Bengt Jendeby
Suppleanter
Marika Brolin
Birgitta Malmberg Böhm
Claes Hagman
Karin Svensson

Föreningen bildades 1978 på initiativ av en ögonläkare, då verksam vid Sahlgrenska sjukhuset. Det blev den första glaukomföreningen i Sverige.

Medlemskap – En rad fördelar

  • Tidningen Ögontrycket, som ges ut av Svenska Glaukomförbundet (SGF), sänds till alla medlemmar fem gånger per år.
  • Vi har årsmöte, vårmöte och höstmöte I Göteborg. På samtliga möten har vi läkare eller andra personer, som håller föredrag och svarar på frågor om glaukom eller ämnen inom angränsande områden. I samband med dessa möten samlas vi över en kopp kaffe för att utbyta erfarenheter och knyta kontakter med varandra.
  • Vi har två intressegrupper, Fyrbodal och Skaraborg. De anordnar informationsmöten i sitt område.
  • Föreningen arbetar för en bättre ögonssjukvård.
  • Föreningen stödjer glaukomforskningen.

Kontakt i Göteborg

Roland Strömbäck (vice ordf)
Hej!
Jag fick diagnosen glaukom 1983. Min syn har under dessa år varit i stort sett oförändrad och jag klarar mig bra. Du når mig lättast via e-post vast@glaukomforbundet.se eller på tel 076-142 59 21.

Postadress: c/o Roland Strömbäck,
Bohusgatan 20, 411 39 Göteborg

Fråga doktorn

Ställ dina frågor om glaukom till ögonläkaren Marcelo Ayala, så svarar han så fort som möjligt. MD, docent Marcelo Ayala arbetar som ögonläkare vid Skaraborgs Sjukhus i Skövde och forskar om glaukom.

Din fråga publiceras här med ett svar och ibland kan din text behövas redigeras. Får du inget svar har "Fråga Doktorn" sorterat bort frågan för att den tidigare besvarats eller att den inte gäller glaukom.

Tips! När du läser en fråga/svar och vill tillbaka till samma fråga i listan; klicka på ”tillbakapilen” i din webbläsare. När du klickar på Tillbaka till Fråga doktorn hamnar du högst upp igen.

Se frågor och svar

Medlemsforum

2017-09-15
Mäta ögontryck hemma kostar tyvärr mycket. Exempel Home Tonometer http://www.icaretonometer.com/products/icare-home-tonometer/
Hans Hallgren, Sundsvall

2017-05-30
Har grön starr på bägge ögonen.
Lisbeth Lövmark, Stockholm

Till medlemsforumet