Uppland

Hereditet?

I juni ordnade Ögonkliniken en patientträff för länets patientföreningar när det gäller ögonsjukvård. Vi fick då information om att kliniken kommer att ta emot personer som har nära anhöriga med glaukom. Undersökningarna kommer att utföras av ögonsköterska.

Som bekant finns en ökad risk för glaukom om sjukdomen finns hos föräldrar och syskon. I riktlinjer för glaukomsjukvården (Ögonläkarföreningen) rekommenderas sådana undersöknigar för personer över 50 år som tillhör riskgruppen. Undersökning bör ske vart femte år.

Föreningen har vi flera tillfällen fört fram krav på detta. Det gäller ju att upptäcka glaukom i tid innan icke behandlingsbara skador inträffar. Undersökningarna på Akademiska är bra, man föreningen tycker att undersökningarna även skall ingå i det fria vårdvalet. Vi kommer att jobba för detta.

Styrelsen i Glaukomföreningen Uppland

Leif Wall, ordförande, tel 070-661 64 90
Albert Alm, vice ordförande
Gerd Teljer
, sekreterare
Jane Engström, kassör, tel 070-620 15 69
Sonja Calais van Stokkom
, ledamot
Ingrid Jakobsson
, suppleant
Per Hallgren
, suppleant

Välkommen till Glaukomföreningen i Uppland!

Föreningen bildades hösten 2001 och är en patientförening för dig som har glaukom, är anhörig eller tillhör riskgruppen för att få glaukom.

Föreningens verksamhetsområde omfattar för närvarande Uppsala län och Västmanland. Avsikten är att det i framöver ska bildas en egen förening i Västmanland.

Föreningens viktigaste verksamhet är att sprida information om glaukom till medlemmar och allmänhet. Vi jobbar också mot politiker och vårdgivare för att förbättra glaukomsjukvården.

Dina förmåner som medlem är:

  • Att du får den uppskattade tidningen Ögontrycket fem gånger per år
  • Blir inbjuden till våra möten
  • Får föreningens informationsbrev
  • Kan vara med och påverka vår verksamhet

Dessutom stöder du Glaukomförbundets och Glaukomföreningens verksamhet på riks- och länsplanet.

Ett medlemskap kostar 200 kr per år. Familjemedlemmar betalar 50 kr per år som går till föreningens verksamhet.  Bli medlem!

Kontakt i Uppland

Leif Wall, ordförande
tel 018-34 33 37,
070-661 64 90

uppland@glaukomforbundet.se

Postadress: c/o Leif Wall, Nysätersvägen 18 A, 741 42 Knivsta 

Fråga doktorn

Ställ dina frågor om glaukom till ögonläkaren Marcelo Ayala, så svarar han så fort som möjligt. MD, docent Marcelo Ayala arbetar som ögonläkare vid Skaraborgs Sjukhus i Skövde och forskar om glaukom.

Din fråga publiceras här med ett svar och ibland kan din text behövas redigeras. Får du inget svar har "Fråga Doktorn" sorterat bort frågan för att den tidigare besvarats eller att den inte gäller glaukom.

Tips! När du läser en fråga/svar och vill tillbaka till samma fråga i listan; klicka på ”tillbakapilen” i din webbläsare. När du klickar på Tillbaka till Fråga doktorn hamnar du högst upp igen.

Se frågor och svar

Medlemsforum

2017-09-15
Mäta ögontryck hemma kostar tyvärr mycket. Exempel Home Tonometer http://www.icaretonometer.com/products/icare-home-tonometer/
Hans Hallgren, Sundsvall

2017-05-30
Har grön starr på bägge ögonen.
Lisbeth Lövmark, Stockholm

Till medlemsforumet