Syd

GLAUKOMSKOLA i Eslöv

Glaukomföreningen Syd medverkar i Glaukomskolan hos Ögonläkarna i Eslöv.

Torsdag 7 mars kl 17.30-19 30

Vasagatan 2 A, Eslöv

För dig som nyligen fått diagnosen glaukom och vill veta mer om sjukdomen och hur du kan underlätta i vardagen.

Program
Information om Glaukomföreningen Syd

Leopold Ericson
, Glaukomföreningen Syd

Ljuset i vardagen – några råd när synen sviktar
Christin Hult, leg arbetsterapeut, Glaukomföreningen Syd

Vad är glaukom?
Ingar Bergstrand, specialist ögonsjukdomar, Ögonläkarna i Eslöv

Max 25 deltagare. Obligatorisk anmälan: info@ogonlakarna.se eller 0413-603 00  

Anders Heijl drog fullt hus i Helsingborg

Glaukomföreningen Syds höstmöte ägde rum på Stadsbiblioteket i Helsingborg den 20 november. På programmet stod en föreläsning av Anders Heijl, seniorprofessor. Intresset var stort och fler än hundra personer hade anmält sig. Tyvärr fanns inte plats åt alla. Ordförande Nils Widenfors inledde och hälsade välkommen och vice ordförande Ulla Göransson presenterade föreningens olika aktiviteter.

Anders Heijl berättade engagerat och heltäckande om glaukom med fokus på den vanligaste formen, primärt öppenvinkelglaukom. Med tydliga bilder beskrev han diagnostisering med tryckmätning, synfältsundersökning och OCT. Undersökning av synfält och synnerv är viktigt för att upptäcka om synnerven är skadad. Viktigt att ögonläkaren har koll på försämringens hastighet för att ge rätt behandling. Tre-fem synfältsundersökningar/år kan behövas i början av sjukdomen men därefter är det ofta tillräckligt med två undersökningar/år. Behandling med olika ögondroppar, med laser och kirurgi beskrevs ingående.

Anders Heijl förklarade på ett bra sätt det som kallas "filling in" som innebär att hjärnan fyller i det som ett inskränkt synfält inte uppfattar. Till exempel syns inte kvinnan som går över gatan men hjärnan fyller i detaljer runt omkring så att en hel bild uppfattas.

Glaukombehandling kommer ibland i skymundan när andra ögonsjukdomar kräver dyra och kontinuerliga behandlingar. Anders Heijl rådde oss att ställa frågan: "Hur går det med min syn?" till våra ögonläkare.

För övrigt kommenterade han att:
– Glaukomförbundet behövs för att ställa krav på ögonsjukvården.
– Det finns riktlinjer för glaukomsjukvården.
– Det pågår intensiv forskning om glaukom, bland annat nya mediciner.
– GITS – Glaucoma Intensive Treatment Study är en studie som bedrivs i Malmö av docent Boel Bengtsson och skall vara klar 2022.

Christin Hult och Leopold Ericson                    Nov 2018

Syds första Glaukomskola genomfördes i Eslöv

Under hösten 2018 fick vi ett mejl från Johan Bergstrand som driver Ögonläkarna i Eslöv tillsammans med sin hustru Ingar som är ögonläkare. På mottagningen på Vasagatan ville man starta någon form av information för nydiagnosticerade patienter och undrade om Glaukomföreningen Syd ville vara med. Vi kom fram till att det i första hand var aktuellt med Glaukomskola.

Syds styrelse beslutade att Ulla Göransson, vice ordförande och Christin Hult, suppleant skulle delta i det första mötet. Johan skickade inbjudan till sina nydiagnostiserade patienter, Christin och Ulla skickade inbjudan till Syds medlemmar i Eslöv, Höör, Hörby och Löberöd. Ögonläkarna tog emot anmälningar från alla.

Tretton personer kom till mötet som den 7 november. Johan Bergstrand berättade om verksamheten hos Ögonläkarna i Eslöv och beskrev den utrustning som finns för undersökning och behandling. Ulla Göransson informerade om Glaukomföreningen Syds verksamhet och olika aktiviteter och Christin Hult visade bilder om det viktiga Ljuset i vardagen och gav olika råd. Ingar Bergstrand avslutade med utförlig information om glaukom och om olika behandlingar som finns. Hon svarade på frågor och uppmanade Glaukomföreningen att lyfta fram våra behov av kontinuerlig undersökning och behandling vilket ibland kommer i skymundan av mer resurskrävande ögonsjukdomar.

En fortsättning planeras med Glaukomskola en till två gånger under 2019.

Christin Hult                                                       Nov 2018

Positivt möte med Ögonkliniken Helsingborg

Glaukomföreningen Syd bjöd in sig till Ögonsjukvården i Helsingborg och i augusti träffade vi verksamhetschef, enhetschef och överläkare/glaukom för att prata om för oss angelägna frågor. 

1) Bristen på framför allt ögonspecialister i Helsingborg innebär ett mycket pressat resurs- och budgetläge, som till och med kan försämras. Situationen är upplyft till regiondirektören. Ökat samarbete med andra ögonkliniker förutses.

2) Vårt förslag att starta Glaukomskola togs emot mycket positivt och föreningen ser fram emot ett kommande samarbete.

3) Mot bakgrund av att antalet glaukompatienter ökar, framfördes att vi uppfattar att framför allt läkarkåren visar förvånansvärt litet intresse att utreda möjligheten till resurstillskott via kvalificerade optiker (optometrister), som har tillgång till rätt utrustning.

Sammanfattningsvis fick vi ett mycket positivt och öppenhjärtigt mottagande och vi var överens om att följa upp mötet inom rimlig tid.

Ulla Göransson                                                                         Sept 2018

Världsglaukomveckan 2018

Vår förening fanns representerad med informationsbord vid sjukhusen i Helsingborg och Kristianstad, vid ögonkliniken Aleris i Ängelholm samt hos optiker i Malmö. Den 15 mars föreläste ögonläkare och glaukomforskare Johan Aspberg i Hässleholm. Sammantaget ca 130 personer fick information om glaukom genom dessa aktiviteter och förhoppningen är att vi lyckats knyta nya medlemmar till föreningen.

Årets första Glaukomcafe i Helsingborg

11 medlemmar kom till caféet den 1 mars, trots flera återbud på grund av snöovädret. Vi fick bland annat lyssna till vår hedersmedlem Ulla-Britt Bramdal som på ett uppskattat sätt berättade såväl om bildandet av Glaukomförbundet som om sin egen 30-åriga "resa" med glaukom.

Bland samtal om aktuella frågor i föreningen fanns även formerandet av den samverkansgrupp i Helsingborg, som nu kommer att inleda en dialog med sjukvården. Gruppen består av Nils Widenfors (ordf i Glaukomföreningen  Syd), Sven Carlström, Ulla Göransson, Siv Hallström och Antje Sigelius. Vi kunde också konstatera att flera medlemmar kommer att medverka vid informationsborden under Världsglaukomveckan.

Eftersom föreningens årsmöte i år är förlagt till Helsingborg  var vi eniga om att planera in kommande glaukomcaféer i Helsingborg till hösten med bland annat biblioteksbesök.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Den 8 februari anordnades ett första Glaukomcafe i Ängelholm. Beslöts att ordna ett nytt café i maj, mer information kommer senare. För mera information kontakta Ulla Göransson eller Siv Hallström.

Glaukomcafé startat i Helsingborg

Glaukomföreningen Syds medlemmar täcker in ett mycket vidsträckt område, från Falkenberg, via Ystad till Karlskrona. Vi försöker sprida ut föreningens årliga sammankomster inom hela distriktet, men det betyder också att vi på grund av avstånden aldrig kan nå alla medlemmar vid samma tillfälle.

För att behålla kontakten med våra medlemmar och samtidigt möjliggöra för medlemmar att träffa varandra, så vill vi starta Glaukomcafé – en mötesplats i närområdet. Hittills har vi anordnat två Glaukomcaféer i Helsingborg, men har som mål att sprida detta inom hela föreningsområdet.

Våra styrelseledamöter i nordvästra Skåne, Ulla Göransson, Siv Hallström och Klas Nyberg, har via telefon och brev inbjudit medlemmar från Höganäs-Helsingborg-Landskrona med omnejd. Vid novembercaféet var vi 23 medlemmar och då fick vi även lyssna till Christin Hults föredrag om Bättre synmiljö. I ett andra steg kommer vi att undersöka intresset att anordna Glaukomcafé även i Ängelholmsområdet.

Målsättningen för Glaukomcaféet i Helsingborg får växa fram och är inledningsvis:

  • Att vara ett nätverk för medlemmar i Nordvästra Skåne
  • Dela med oss till varandra av våra egna erfarenheter
  • Styrelseledamöterna informerar om aktuella frågor inom förbundet
  • Synpunkter och idéer från cafédeltagarna förs vidare till Glaukomförbundet Syd som även kan ta det vidare till det rikstäckande förbundet
  • Att skapa dialog med ögonsjukvården i Nordvästra Skåne

Om du som läser detta blir intresserad att delta i Glaukomcafé i föreningens regi inom ditt närområde, välkommen ta kontakt med oss via e-post syd@glaukomforbundet.se eller kontakta någon i styrelsen direkt alternativt ring till vår föreningstelefon 0706-12 01 76.

Ulla Göransson                                             Mars 2018

Välbesökt höstmöte i Karlskrona

Det visades sig vara ett stort intresse för information om glaukom, när Syd anordnade ett allmänt möte i Militärhemmets hörsal den 8 november i Karlskrona. Inför en välfylld lokal med nästan 100 åhörare inledde ordförande Nils Widenfors mötet med att hälsa alla välkomna och informerade sedan om Glaukomförbundet och Syds verksamheter.

De flesta av åhörarna var från Karlskrona och andra orter i Blekinge samt ett mindre antal som åkt ända från Malmöområdet och Helsingborg. Därefter började mötets föreläsare överläkaren och glaukomkirurgen Anders Bergström från universitets-sjukhuset i Lund/Malmö sin föreläsning med titeln Hur upptäcks glaukom och hur behandlas sjukdomen bäst?

Vi fick först en noggrann information hur sjukdomen upptäcks och sedan fick vi fick en mycket grundlig information om olika sorters droppar och på vilken sätt dessa verkar och sedan fick vi en intressant presentation om olika laserbehandlingar, tablettbehandling samt till sist olika operationsmetoder såsom trabekulektomi, shuntar med och utan ventil, samt de senaste teknikerna MIGS med bl a XEN Gel Stent 45 och iStent.

Därefter var det dags för frågestund och många fick sina frågor besvarade på ett enkelt och lättförståeligt sätt. Det fanns många olika yrkeskategorier ibland åhörarna såsom optiker, syninstruktörer, läkare och t o m ögonläkare, vilket visar det stora intresset som fanns för att lyssna på en erfaren och välkänd glaukomkirurg.

Anders Bergström, som tillbringat 6 timmar på tåget för vår skull, avtackades med blommor, present och stora applåder. Efter föredraget bjöd föreningen på kaffe och smörgåsar och alla var mycket nöjda med den utmärkta föreläsningen samt ett antal som omgående ville bli medlemmar, varav en var så intresserad att han under kaffestunden swishade in medlemsavgiften. Samtliga åhörare fick broschyren "Vad är glaukom" och vår föreningsfolder samt erbjöds exemplar av Ögontryckets senaste utgivningar, vilket var mycket uppskattat.

Text och foto: Nils Widenfors, ordförande                    Nov 2017

Årsmöte med intressant optikerföredrag

Nils Widenfors tackar Göran Skjöld för ett intressant föredrag med en vårbukett.

 


Glaukomföreningen Syd höll sitt årsmöte den 10 april i SPFs lokal i Malmö med 36 deltagare. Styrelsens sammansättning ändrades så att Leopold Ericson valdes som ordinarie ledamot och Ulla Göransson blev nyvald suppleant.

Efter årsmötet fick vi lyssna till ett mycket intressant föredrag av optiker Göran Skjöld från Skjöld/Skjöld & Grönvalls optikerfirma i Malmö. Göran Skjöld hade nyss kommit hem från en vidareutbildning i USA och berättade en väldigt omfattande beskrivning av hur en välutbildad optiker arbetar. Vi var många som var imponerade av Göran Skjölds kunnande och hans särskilda behörigheter att utföra ganska omfattande ögonundersökningar.

Jag har tidigare lyssnat på många optikerföredrag men detta var något som var mycket övertygande och vi fick lära oss att dagens optiker med särskilda utbildningar har behörigheter att utföra mycket omfattande ögonundersökningar som tidigare endast utfördes av ögonläkare eller ögonsjuksköterskor.

Förr i tiden sysslade optikerna med utprovning av glasögon och försäljning av bågar men dagens optiker har en medicinsk utbildning och dessutom ofta en vidareutbildning som ger behörighet att använda diagnostiska läkemedel vid undersökningarna.

Ögontrycksmätning, ögonbottenfotografering, synfältsundersökning och behörighet att använda så kallade diagnostiska droppar var några undersökningar som Göran Skjöld med sin personal numera kan utföra, vilket är en stor resurs inom ögonsjukvården. Alla är medvetna om att ögonklinikerna är oerhört ansträngda med långa väntetider men med optiker med särskild behörighet blir dom en stor och efterlängtad tillgång inom ögonsjukvården.

Göran Skjöld har en omfattande optikerutbildning med bl.a. en amerikansk examen i optometri, en MSc i klinisk Optometri, FAAO (Fellow American Academy of Optometry) samt är legitimerad optiker.

Under föredraget och den efterföljande frågestunden, medverkade också dottern Alexandra Skjöld som också har en amerikansk examen Msc i klinisk optometri samt är legitimerad optiker.

Under föredraget bjöd föreningen på kaffe och smörgås och vi var många som var förvånade över vad en optiker med särskild behörighet kan utföra. Avslutningsvis överlämnade föreningen en vårbukett och framförde ett stort tack för en otroligt intressant och innehållsrik föreläsning.

Text: Nils Widenfors, ordförande
Foto: Alexandra Skjöld                                                  April 2017

Stort intresse för glaukom och kirurgi

Glaukomföreningen Syd anordnade en mycket efterlängtad föreläsning under Världsglaukomveckan 2017 i CRCs aula, SUS, Malmö. Det var överläkaren och glaukomkirurgen Jesper Hougaard vid SUS Malmö som inför nästintill fullsatt aula inledde sitt föredrag med en kort presentation av sin läkarkarriär och fortsatte sedan med att förklara olika operationer som präglades av noggrant och intressant innehåll.

Bakgrunden till föredraget var att många medlemmar anmält stort intresse inför ögonkirurgi  och en del har beskrivit rädsla med bland annat sömnlöshet inför en eventuell operation samt uppgifter från bekanta om bedövning med en "spruta" i ögat och sedan en "kniv i ögat" hade ökat på rädslan betydligt.

Dr Hougaard hade en speciell och otrolig förmåga att lugna, förklara och avdramatisera operationerna och till sin hjälp visades illustrerande bilder och även olika filmklipp.

Det blev en grundlig information om allt från standardmetoder, trabekulektomi, shuntar med och utan ventil, laserbehandling samt till den senaste tekniken XEN Gel Stent som SUS Malmö började med i november 2016 samt även en ny teknik med pulserande laser, vilket bland annat skall vara mer skonsamt för ögonen.

Avslutningsvis fanns möjlighet att ställa frågor till Dr Hougaard och många tog tillfället i akt och fick sina frågor besvarade på ett lättförstått sätt.

Efter den här mycket intressanta och lärorika föreläsningen lämnade vi aulan med mycket erhållen information samt en del med mindre rädsla inför en eventuell operation.

Text och foto: Nils Widenfors, ordförande                        Mars 2017

Fullsatt när glaukomforskare föreläste i Ystad

I oktober 2016 hade Syd ett informationsmöte på lasarettet i Ystad och vi hade förmånen att engagera glaukomforskaren docent Boel Bengtsson som föredragshållare i ämnet Vad synfältsundersökningen visar om ditt glaukom.

Föredraget blev ganska fort fulltecknat för det visade sig vara ett stort intresse. Närvarande var 67 personer. På grund av platsbrist fick ett mindre antal lyssna på föredraget utanför lokalen.

Boel Bengtsson hade lättillustrerande bilder av olika synfält som bl a visade vad som händer med våra synfält med olika behandlingar och bl a resultaten när medicin har ordinerats försent. Upptäcks sjukdomen vid ett tidigt stadie är behandlingsresultaten mycket goda. Blindhet hör numera till det ovanliga.

Föredraget var särskilt intressant och innehöll många förklaringar hur synfälten tolkas och hur viktigt det är att sköta sin medicinering regelbundet – utan avbrott.

Om du vill se så bra som möjligt så länge som möjligt
– Ta dina ögondroppar!

Vill du bli medlem? Årsavgiften är 200 kr för enskild person och 50 kronor per familjemedlem. Klicka på Bli medlem och fyll i formuläret så får du ett inbetalningskort med posten. Du kan även betala avgiften via internetbank till plusgiro nr 444 14 56-3. Kom ihåg att skriva avsändarens namn och adress.

Föreningens adress:

Glaukomföreningen Syd
E-post: syd@glaukomforbundet.se
Telefon: 0706-12 01 76

Kontakt & Presentation

E-post: syd@glaukomforbundet.se
Telefon: 0706-12 01 76
Postadress:
c/o Karin Christensson, Ingelstadsgatan 41,
291 38 Kristianstad

Nils Widenfors (ordförande), Karlskrona, 0706-12 01 76 nils.widenfors@telia.com
Ulla Göransson (vice ordf),
Helsingborg, 0709-28 30 86, goransson.ulla@gmail.com
Bodil Svensson
(kassör), Strövelstorp, 073-364 76 80, bs@privat.t3.se
Karin Christensson
(sekr), Kristianstad,
044-12 40 92, 070-220 61 03, syd@glaukomforbundet.se
Jonny Nord
(ledamot), Malmö, 040-13 56 59, 0705-88 42 28
Siv Hallström
(suppl), Ramlösa, 042-29 27 59, 070-628 85 33, gerd_holm@hotmail.com
Leopold Ericson
(suppl), Malmö 040-47 11 95, birgitta@cig.se
Christin Hult
(suppl), Malmö, 076-208 63 53, ljushult50@gmail.com

Glaukomföreningen Syd bildades år 2000 och har ett verksamhetsfält som omfattar Blekinge, Halland och Skåne. Vår främsta uppgift är att vara ett stöd för och informera patienter som har glaukom. En annan viktig uppgift är att sprida kunskap om glaukom till allmänheten.

Hur arbetar vi? Minst två gånger om året bjuder vi in till möten på olika platser inom regionen. Vid dessa tillfällen informerar ögonläkare, ögonsjuksköterska eller andra personer, som har kunskaper om glaukom eller angränsande områden. Då har du också möjlighet att ställa frågor till föreläsarna och dessutom träffa oss i styrelsen. Kontakta oss om du vill ha något möte i ditt område eller om du vill att vi ska informera i din förening.

Vill du bli medlem? Årsavgiften är 200 kr för enskild person och 50 kronor per familjemedlem. Klicka på Bli medlem och fyll i formuläret så får du ett inbetalningskort med posten. Du kan även betala avgiften via internetbank till plusgiro nr 444 14 56-3. Kom ihåg att skriva avsändarens namn och adress.

Föreningens adress:

Glaukomföreningen Syd
E-post: syd@glaukomforbundet.se
Telefon: 0706-12 01 76

Fråga doktorn

Ställ dina frågor om glaukom till ögonläkaren Marcelo Ayala, så svarar han så fort som möjligt. MD, docent Marcelo Ayala arbetar som ögonläkare vid Skaraborgs Sjukhus i Skövde och forskar om glaukom.

Din fråga publiceras här med ett svar och ibland kan din text behövas redigeras. Får du inget svar har "Fråga Doktorn" sorterat bort frågan för att den tidigare besvarats eller att den inte gäller glaukom.

Tips! När du läser en fråga/svar och vill tillbaka till samma fråga i listan; klicka på ”tillbakapilen” i din webbläsare. När du klickar på Tillbaka till Fråga doktorn hamnar du högst upp igen.

Se frågor och svar

Medlemsforum

2017-09-15
Mäta ögontryck hemma kostar tyvärr mycket. Exempel Home Tonometer http://www.icaretonometer.com/products/icare-home-tonometer/
Hans Hallgren, Sundsvall

2017-05-30
Har grön starr på bägge ögonen.
Lisbeth Lövmark, Stockholm

Till medlemsforumet