Världsglaukomdagen 2010

I ett samarbete mellan S:t Eriks Ögonsjukhus, ett antal läkemedelsföretag och Glaukomföreningen i Stockholm, arrangerades en storsamling på Nalen. Drygt 420 personer hörsammade inbjudan och fick under eftermiddagen en mycket informativ genomgång av sjukdomen Glaukom.


Docent Enping Chen
hälsade de närvarande välkomna och höll en föreläsning om den synhotande sjukdomen Glaukom. I ett illustrativt bildspel visade han hur sjukdomen drabbar och vilka som är ögats svaga punkter. Han berättade också i ord och bild om hur sjukdomen behandlas. Han underströk vikten av att följa läkarordination om ögondroppar.

Barnögonläkaren Anna Lundvall, också hon med tjänstgöring på S:t Eriks Ögonsjukhus, gav information om hur barn med glaukom behandlas. Ett barn per 15 000 födda bär på sjukdomen vid födseln. Det svåra med att behandla barn är att de inte, lika lätt som vuxna, kan berätta om sin situation och inte heller är lätta att undersöka.

En tredje läkare från S:t Eriks Ögonsjukhus, Dr Örjan Wallin, medverkade under eftermiddagen. Han berättade med ord och bild om hur glukom kan opereras. Han beskrev de olika metoder som finns och vilka beslut som leder fram till att patienter opereras.

Kristina Lundgren och Rachel Norborg-Jerkeby båda från Glaukomföreningen i Stockholm berättade kort om sina upplevelser av sjukdomen och om att vara glaukompatient. De fanns också tillgängliga före och efter samlingen med information om föreningen och Glaukomförbundet.

Efter föredragen följde en frågestund där en aktiv publik kom med många och varierande frågor om Glaukom. De tre läkarna gjorde allt för att tillfredsställa frågeställarna.

Vi tror att många som kom till Nalen gjorde det av ett nyväckt intresse för sjukdomen, kanske genom egen eller nära anhörigs situation. Det är vår förhoppning att flera av dem som fick tidningen Ögontrycket eller föreningens folder väljer att bli medlem.

Fråga doktorn

Ställ dina frågor om glaukom till ögonläkaren Marcelo Ayala, så svarar han så fort som möjligt. MD, docent Marcelo Ayala arbetar som ögonläkare vid Skaraborgs Sjukhus i Skövde och forskar om glaukom.

Din fråga publiceras här med ett svar och ibland kan din text behövas redigeras. Får du inget svar har "Fråga Doktorn" sorterat bort frågan för att den tidigare besvarats eller att den inte gäller glaukom.

Tips! När du läser en fråga/svar och vill tillbaka till samma fråga i listan; klicka på ”tillbakapilen” i din webbläsare. När du klickar på Tillbaka till Fråga doktorn hamnar du högst upp igen.

Se frågor och svar

Medlemsforum

2017-09-15
Mäta ögontryck hemma kostar tyvärr mycket. Exempel Home Tonometer http://www.icaretonometer.com/products/icare-home-tonometer/
Hans Hallgren, Sundsvall

2017-05-30
Har grön starr på bägge ögonen.
Lisbeth Lövmark, Stockholm

Till medlemsforumet