Stockholm

Eftertraktad glaukominformation på Gotland

Glaukomföreningen i Stockholm satsar på att starta glaukomverksamhet på Gotland och har hållit ett första informationsmöte i Visby i oktober 2018. Intresset var mycket stort och 120 personer fyllde hörsalen. Träffen genomfördes i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan på Gotland och Almedalsbiblioteket.

Ögonläkaren, docent Heléne Hamberg-Nyström från ögonkliniken på Visby lasarett, berättade mycket informativt och pedagogiskt om den lömska sjukdomen glaukom. Alla deltagare kommer nu att inbjudas till en ny träff under våren.

Heléne Hamberg-Nyström visar hur olika stadier av synfältsbortfall kan påverka vad en glaukomiker verkligen ser.


Anna Wikberg, v ordförande i Stockholm, inledde träffen.

 
Britt-Marie Leijonhufvud, sekreterare och Kristina Lundgren, ordförande i Stockholm, välkomnar till informationsmötet.

 
Britt-Marie Leijonhufvud delar ut informationsmaterial.
Att kunskap om glaukom behövs visade det stora antalet åhörare som kom till i Almedalsbiblioteket i Vis
by.


Mötet arrangerades i fint samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan, Pia Hederstedt och Maud Hultqvist hade ett gediget jobb att pricka av alla deltagare.

Text & foto: Birgitta Fors                                                    Okt 2018

Nya medlemmar fick information


I början av november 2018 hölls ett möte för nya medlemmar i Glaukomföreningen i Stockholm. Ordförande Kristina Lundgren pratar varmt om förbundets tidning Ögontrycket som går ut till alla medlemmar med fem nummer om året.

Medlemsmöte med synhjälpmedel i fokus

På Seniordagen i Kungsträdgården i maj hade Glaukomföreningen i Stockholm och Iris Hjälpmedel mässmontrarna bredvid varandra vilket resulterade i ett medlemsmöte i oktober med temat synhjälpmedel.

70-talet personer hade samlats i Immanuelskyrkan för att lyssna på Åsa Lodin (t v) från Iris Hjälpmedel i Stockholm. I en föreläsning om "Lars 78" vävde hon in vardagshjälpmedel i situationer som blir svåra när synen blir sämre; som att laga mat, komma-ihåg, läsa, hålla koll på tiden, att ringa med enkla mobiltelefoner samt hur viktig belysning är. Många hjälpmedel kan man få låna/hyra genom landstingets syncentraler – men vissa får man köpa själv då de räknas som egenvård.

För att få hjälp av landstingets syncentraler behövs en remiss från ögonläkare. Det är dock många som inte är kvalificerade för syncentralens hjälp då de "ser för bra". För dessa personer finns hjälp hos Iris Hjälpmedel i form av personlig rådgivning. En synpedagog, Kerstin Kingfors, hjälper till med att kartlägga behovet av hjälpmedel och ger också förslag på utbildningar (synkurser) på folkhögskolor och hur man kan få hjälp genom syn- och hörselinstruktörer i kommunen samt tips på smarta hjälpmedel.

Nu vet vi att det finns produkter som är "bra för alla men nödvändiga för en del".  För dessa personer finns hjälp hos Iris Hjälpmedel. Till exempel en enkel radio eller en lampa med olika färgtemperaturer som är bra för personer vilka blir bländade av "vanlig" belysning.  

Efter föreläsningen fanns det möjlighet att titta närmare på många av hjälpmedlen och att beställa. Ett exempel är "band-it" som är färgade, taktila, elastiska band att sätta på flaskor för att identifiera föremål till exempel shampooflaskor och rengöringsmedel hemmet,se bilden.

För information om enkla synhjälpmedel eller personlig rådgivning, kontakta asa@irishjalpmedel.se eller se www.irishjalpmedel.se
OBS! Den personliga rådgivningen av synpedagog fås endast av
Iris hjälpmedel i Stockholm.                                     Okt-18

Seniorveckan i Huddinge

Den 18 september 2018 ordnade föreningen för första gången ett Glaukomcafé. Träffen hölls i Simons Café på Fullersta Gård och ett 20-tal personer kom, både medlemmar och icke medlemmar träffades under en timme, fikade och pratade glaukom.

Medlemmen Ulf Lundh har fått ordet.

Den 21 september, vid avslutningsfesten på Seniorveckan i Folkes, var föreningen med som utställare.


Här ses Birgitta Sandberg i samspråk med Bertil Bjur.

Rekordpublik på solig Seniordag i Kungsan


Britt-Marie Leijonhufvud och Lotta Alterbeck hann prata med många besökare om glaukom.

Seniordagen i Kungsträdgården den 8 maj lockade 18 000 besökare! Av dessa strömmade många förbi Glaukomföreningens bord där Britt-Marie Leijonhufvud från styrelsen hade hjälp av medlemmarna Lotta Alterbeck, Birgitta Sandberg och Frank Johnsson.

Frank Johnsson visar tidningen Ögontrycket för MarieClère Marcatèus.


150 exemplar av tidningen Ögontrycket fick nya läsare och 300 exemplar av broschyrerna "Vad är glaukom" och "Att se är en självklarhet" delades ut. Besökare med glaukom fick med sig information om vår förening och vi hoppas på att få många nya medlemmar.

Birgitta Sandberg och Lotta Alterbeck bjuder på karameller och pratar om glaukom.

 

Text: Britt-Marie Leijonhufvud, maj 2018

Förhandsanmälan måste alltid göras till alla aktiviteter!

Det finns två sätt att anmäla deltagande: Till telefonsvararen på vår föreningstelefon 08-33 38 36 eller via föreningens e-postadress: stockholm@glaukomforbundet.se
Ange alltid namn, telefonnummer och vilken aktivitet det gäller!

Vi söker medhjälpare till föreningens arbete!

Vi vill sprida kunskap om glaukom och med förhoppningen att få fler medlemmar i vår förening. Visst ställer du upp!

Anmäl ditt intresse till stockholm@glaukomforbundet.se

Styrelsen 2018:

Kristina Lundgren, ordförande
Christer Ekman, kassör
Britt-Marie Leijonhufvud, sekreterare
Anna Wikberg, ledamot
Roger Blomberg, ledamot
Rachel Norborg-Jerkeby, ledamot
Kerstin Westman, suppleant

Glaukomföreningen i Stockholm bildades 1986 på initiativ av två ögonläkare, då verksamma vid Huddinge sjukhus.

  • Vi är till för dig som har Glaukom eller som har anhörig med denna ögonsjukdom i Stockholmsregionen.
  • Två gånger per år håller vi informationsmöten, där läkare och andra kunniga personer håller föredrag om Glaukom och om ämnen inom angränsande områden. En liten grupp ögonläkare samarbetar med föreningen, bl.a. om val av ämnen för informationsmötena.
  • Vi träffas i samtalsgrupper, över en kopp kaffe, för att byta erfarenheter och knyta kontakter.
  • Du får tidningen ÖgonTrycket i Din brevlåda fem gånger per år.
  • Årsavgiften är 200 kr, familjemedlem betalar 50 kr.
  • Vill Du bli medlem, klicka på länken Bli medlem och fyll i formuläret så får du ett inbetalningskort med posten. Eller betala in avgiften på vårt plusgirokonto 495 80 90-5. Glöm inte namn, adress och gärna e-postadress.

Kontakt i Stockholm

Britt-Marie Leijonhufvud

Hej, jag är sekreterare i Glaukom-föreningen i Stockholm och ansvarar för e-posten och information till nya medlemmar. Jag har glaukom sedan 10 år tillbaka. Välkommen att kontakta oss! Du når oss via e-post stockholm@glaukomforbundet.se

Kristina Lundgren, ordf,
tel 08-580 383 77 eller mobil 0708-23 10 34

Postadress: c/o Kristina Lundgren,
Löjtnantsgatan 8 A, 6 vån, 115 50 Stockholm

Fråga doktorn

Ställ dina frågor om glaukom till ögonläkaren Marcelo Ayala, så svarar han så fort som möjligt. MD, docent Marcelo Ayala arbetar som ögonläkare vid Skaraborgs Sjukhus i Skövde och forskar om glaukom.

Din fråga publiceras här med ett svar och ibland kan din text behövas redigeras. Får du inget svar har "Fråga Doktorn" sorterat bort frågan för att den tidigare besvarats eller att den inte gäller glaukom.

Tips! När du läser en fråga/svar och vill tillbaka till samma fråga i listan; klicka på ”tillbakapilen” i din webbläsare. När du klickar på Tillbaka till Fråga doktorn hamnar du högst upp igen.

Se frågor och svar

Medlemsforum

2017-09-15
Mäta ögontryck hemma kostar tyvärr mycket. Exempel Home Tonometer http://www.icaretonometer.com/products/icare-home-tonometer/
Hans Hallgren, Sundsvall

2017-05-30
Har grön starr på bägge ögonen.
Lisbeth Lövmark, Stockholm

Till medlemsforumet