Sörmland

Årsstämma i Nyköping

Måndag 25 februari kl 14.00-16.00

Restaurang Tennishallen, Fruängsgatan 1 A

Program:
• Stämmoförhandlingar
Farmaceut Nairy Behdjet Beham från Apotek Gripen i Nyköping talar om medicinering vid glaukom.

Vi bjuder på kaffe med dopp – gamla och nya medlemmar hälsas
välkomna!

Styrelsen

Glaukominformation på årets sista caféträff

Glaukomföreningen i Sörmland hade årets sista caféträff i Eskilstuna den 6 december. Träffen ägde rum på det fint julpyntade caféet Honeypie på Köpmangatan 64 där Jessica serverade gott kaffe, choklad och mycket goda hembakta kakor.

Glaukomsköterskan Maria från Mälarsjukhuset informerade om situationen på sjukhuset, om ögonsjukdomen glaukom och svarade på medlemmarnas många frågor. Marias medverkan var som vanligt mycket uppskattad och förhoppningsvis kan hon återkomma under någon av vårens caféträffar. 

Tidpunkten för träffarna kommer att meddelas på vårens informationsblad och på hemsidan.

Iréne Myrelid                             Dec 2018

Första caféträffen i Strängnäs 

Glaukomföreningen i Sörmland genomförde sin första caféträff i Strängnäs den 20 november på café Prinsen på Järnvägsgatan 7. Deltagarna bjöds på gott kaffe med goda bakverk. Medlemmar i föreningen kom från både Strängnäs och Mariefred.

Ordförande Birgitta Hedin från Trosa informerade och besvarade frågor tillsammans med två styrelseledamöter från Eskilstuna.
Deltagarna berättade om sina personliga erfarenheter av sjukvårdens behandling av glaukom.

Caféträffarna kommer att fortsätta under våren. Information om tid och plats träffarna meddelas på vårens informationsblad och på hemsidan. 

Iréne Myrelid                            Nov 2018 

Årets sista möte med sång och musik

Sista mötet för 2018 hölls i Katrineholm den 15 november. Föreningens ordförande visade bilder och informerade om glaukom. Efter kaffe och allmän frågestund om glaukom kom mötets överraskning. Gun Lundh, föreningens vice ordförande, underhöll med sång och musik tillsammans med sin syster och en speleman. 

 

Höstmöte med glaukomföreläsning

Glaukomföreningen i Sörmland hade den 2 oktober höstmöte på Seniorcentrum i Eskilstuna.

 

Läkare Jan Söderberg vid Ögonkliniken Optalmica visade bilder och förklarade var i ögat de olika sjukdomarna drabbar oss. De närvarande ställde frågor både om gula fläckens problem och glaukom, vad det finns för behandlingar och vad man kan vänta sig i framtiden. Jan Söderberg besvarade alla frågor och gav mycket ingående svar.

Under mötet bjöds alla deltagare på kaffe med dopp. Styrelsen informerade också om hur föreningen arbetar i hela länet, samt om kommande caféträffar i Eskilstuna och Strängnäs.

Ingalill Blixt                                  Okt 2018

Höstens första caféträff i Eskilstuna

Glaukomföreningen i Sörmland hade höstens första caféträff i Eskilstuna den 13 september. Träffen ägde traditionsenligt rum på trevliga Café Bönan på Köpmangatan, där det serverades gott kaffe och goda bakverk. Fler och fler deltagare ansluter sig till träffarna vilket är glädjande.

Iréne Myrelid                                  Sept 2018

Presentation av föreningen

När Svenska Glaukomförbundet bildades 1999 var en av dess första uppgifter att starta glaukomföreningar ute i landet. I Stockholm och Göteborg fanns ju föreningar sedan tidigare men en av de föreningar som bildades först var den i Sörmland. En interimsstyrelse utsågs våren 2000 och sedan bildades föreningen, med säte i Katrineholm, formellt i oktober samma år. Vid utgången av 2001 var antalet medlemmar 48, 2013 är det 80.

Syftet med föreningen är främst att öka glaukomikers kunskap om sin sjukdom, att sprida information om glaukom bland allmänheten, främja bra samarbete med sjukvården och uppmuntra forskning. Detta försöker vi uppnå genom att anordna informationsträffar för medlemmar och allmänhet med glaukomläkare och andra som föreläsare, arrangera samtalsgrupper där glaukomiker får träffas och samtala om sina erfarenheter och upplevelser, medverka vid ögonmottagningarnas utbildningar för nydiagnosticerade patienter, delta i handikappdagar och syncentralens brukarråd, skriva insändare i lokalpress och uppvakta politiker mm.

Vill du vara med? Klicka här på länken Bli medlem och fyll i formuläret så kommer ett inbetalningskort med posten. Du behöver inte bo i Sörmland för att vara medlem!

Varmt välkommen som medlem! 

Kontakt i Sörmland

Kontakta ordförande Birgitta Hedin, Trosa, tel 070-342 00 83
eller via e-post sormland@glaukomforbundet.se om du vill veta mer.

Postadress: c/o Birgitta Hedin,
Hagvägen 2, 619 91 Trosa

Kassör Dan Granström, Nyköping, tel 070-245 68 46

Fråga doktorn

Ställ dina frågor om glaukom till ögonläkaren Marcelo Ayala, så svarar han så fort som möjligt. MD, docent Marcelo Ayala arbetar som ögonläkare vid Skaraborgs Sjukhus i Skövde och forskar om glaukom.

Din fråga publiceras här med ett svar och ibland kan din text behövas redigeras. Får du inget svar har "Fråga Doktorn" sorterat bort frågan för att den tidigare besvarats eller att den inte gäller glaukom.

Tips! När du läser en fråga/svar och vill tillbaka till samma fråga i listan; klicka på ”tillbakapilen” i din webbläsare. När du klickar på Tillbaka till Fråga doktorn hamnar du högst upp igen.

Se frågor och svar

Medlemsforum

2017-09-15
Mäta ögontryck hemma kostar tyvärr mycket. Exempel Home Tonometer http://www.icaretonometer.com/products/icare-home-tonometer/
Hans Hallgren, Sundsvall

2017-05-30
Har grön starr på bägge ögonen.
Lisbeth Lövmark, Stockholm

Till medlemsforumet