Sörmland

Caféträff i Nyköping tisdag 20 feb kl 14-15.30

Mekka Konditori och Café, Östra Storgatan 15

Välkommen!

Caféträff i Eskilstuna

Årets sista Caféträff hölls den 7 december på det trivsamma Café Bönan på Köpmangatan i Eskilstuna. Glaukomsköterskan Maria från Mälarsjukhuset var inbjuden till träffen och hon informerade om glaukom och svarade på medlemmarnas många frågor. Diskussion fördes också om kommande aktiviteter.

Iréne Myrelid

Öppet höstmöte om synhjälpmedel i Eskilstuna

Glaukomföreningen hade den 19 oktober ett öppet höstmöte på Strigeln i Eskilstuna med besök av Åsa Lodin från Iris hjälpmedel. Ingalill Blixt (t v), styrelseledamot i Sörmland, inledde med att hälsa alla välkomna till mötet och presen-terade den närvarande styrelsen.

Åsa Lodin berättade om och visade många exempel på de hjälpmedel som kan underlätta vardagen för oss med synned-sättning. Möjlighet fanns också att beställa olika synhjälpmedel, allt ifrån ljuslupp till talande måttband med integrerat vattenpass och vinkelmätare. 27 personer deltog och blev bjudna på gott kaffe och välsmakande smörgås.

Text och foto: Irene Myrelid

 

Presentation av föreningen

När Svenska Glaukomförbundet bildades 1999 var en av dess första uppgifter att starta glaukomföreningar ute i landet. I Stockholm och Göteborg fanns ju föreningar sedan tidigare men en av de föreningar som bildades först var den i Sörmland. En interimsstyrelse utsågs våren 2000 och sedan bildades föreningen, med säte i Katrineholm, formellt i oktober samma år. Vid utgången av 2001 var antalet medlemmar 48, 2013 är det 80.

Syftet med föreningen är främst att öka glaukomikers kunskap om sin sjukdom, att sprida information om glaukom bland allmänheten, främja bra samarbete med sjukvården och uppmuntra forskning. Detta försöker vi uppnå genom att anordna informationsträffar för medlemmar och allmänhet med glaukomläkare och andra som föreläsare, arrangera samtalsgrupper där glaukomiker får träffas och samtala om sina erfarenheter och upplevelser, medverka vid ögonmottagningarnas utbildningar för nydiagnosticerade patienter, delta i handikappdagar och syncentralens brukarråd, skriva insändare i lokalpress och uppvakta politiker mm.

Vill du vara med? Klicka här på länken Bli medlem och fyll i formuläret så kommer ett inbetalningskort med posten. Du behöver inte bo i Sörmland för att vara medlem!

Varmt välkommen som medlem! 

Kontakt i Sörmland

Kontakta ordförande Birgitta Hedin, Trosa, tel 070-342 00 83
eller via e-post sormland@glaukomforbundet.se om du vill veta mer.

Kassör Dan Granström, Nyköping, tel 070-245 68 46

Fråga doktorn

Ställ dina frågor om glaukom till ögonläkaren Marcelo Ayala, så svarar han så fort som möjligt. MD, docent Marcelo Ayala arbetar som ögonläkare vid Skaraborgs Sjukhus i Skövde och forskar om glaukom.

Din fråga publiceras här med ett svar och ibland kan din text behövas redigeras. Får du inget svar har "Fråga Doktorn" sorterat bort frågan för att den tidigare besvarats eller att den inte gäller glaukom.

Tips! När du läser en fråga/svar och vill tillbaka till samma fråga i listan; klicka på ”tillbakapilen” i din webbläsare. När du klickar på Tillbaka till Fråga doktorn hamnar du högst upp igen.

Se frågor och svar

Medlemsforum

2017-09-15
Mäta ögontryck hemma kostar tyvärr mycket. Exempel Home Tonometer http://www.icaretonometer.com/products/icare-home-tonometer/
Hans Hallgren, Sundsvall

2017-05-30
Har grön starr på bägge ögonen.
Lisbeth Lövmark, Stockholm

Till medlemsforumet