Östergötland

Torsdag 11 oktober

Glaukomcafé på Vetekornet i Norrköping

kl 14.00-16.00

Höstens aktiviteter:

9 oktober

Äldredagen i Linköping. Se annons i de lokala tidningarna. Vi finns där med informationsbord.

17 oktober

Glaukomcafé i Missionskyrkans café i Linköping, kl 14-16.

6 november

Informationsträff för nydiagnostiserade glaukomiker. Kl 18.00 hos Studieförbundet Vuxenskolan i Norrköping. Se föreningsannons i NT och Folkbladet.

8 november

Glaukomcafé på Vetekornet i Norrköping, kl 14-16.

21 november

Glaukomcafé i Missionskyrkans café i Linköping, kl 14-16.

13 december

Glaukomcafé på Vetekornet i Norrköping, kl 14-16.

Godaste ostkakan i Brostorp

Tillsammans med Skolmuseéts vänner reste 13 medlemmar från Östergötlands glaukomförening till Eksjö och Albert Engströms museum. Resan var välorga-niserad och vi drack förmiddagskaffe utanför Tranås. Efter god lunch i Eksjö besökte vi Eksjö museum och utställningen som visade en del av Albert Engströms rika produktion, till exempel "Pyttans Dagbok".  På hemvägen besökte vi Brostorps ostkakecafè som bjöd på kaffe och ostkaka med körsbärssylt och vispgrädde. Vi kunde göra inköp av ostkaka där. Resan gick genom vackra Östergötland och vädret var perfekt för en sådan tur.

Text: Sonia Warodell
Foto: Per-Owe Andersson och Mona Krieg

Kreativa träffar på Glaukomcaféer

Vi har lyckats få igång ett Glaukomcafé i Linköping som nu har pågått i ett år. I Norrköping har träffarna genomförts sedan några år, där träffas vi en gång i månaden. Vi vill berätta om de intensiva samtalsämnen vi har haft vid de senaste träffarna. Det visar hur givande och betydelsefulla Glaukomcaféträffar kan vara och Glaukomcaféerna fyller en funktion! Läs mer HÄR!

Här ses Carmen Hild, Lennart Hardesköld och Gunnel Wester.

Intressanta samtal på våra Glaukomcaféträffar i Norrköping och Linköping.

Region Östergötland – Behovsanalys angående

ögonsjukdomar som kan medföra betydande

funktionsnedsättning

Sedan några år är Glaukomföreningen Östergötland medlem i Funktionsrätt Östergötland. Under våren 2016 fick Funktionsrätt Östergötland en förfrågan från Region Östergötland om att anslutna föreningar kunde lämna in förslag till Behovsanalys för 2017.

Detta nappade styrelsen på. Vi satte ihop en skrivelse till Region Östergötland där vi föreslog, att en behovsanalys angående ögonsjukvården var väsentligen. Den senaste behovsanalysen hade gjorts 2004. Synskadades Riksförbund lämnade också ett förslag till behovsanalys för ögonsjukvård.

Till vår glädje fick vi hösten 2016 besked om att Region Östergötland hade anammat vårt förslag. I februari 2017 mötte representanter från vår förening tillsammans med två representanter från Synskadades Riksförbund upp med Ledningsstaben för Region Östergötland. Vi hade ett långt och givande samtal, där representanterna från Regionen skrev febrilt. Under sommaren 2017 hade Ledningsstaben intervjuer med ögonpatienter. Några av Glaukomföreningens medlemmar hade anmält sig till dessa intervjuer. Faktiskt anmälde så många sig, att Regionen inte kunde intervjua alla. Man skickade därför ut en enkät till övriga intressenter.

I november 2017 var Behovsanalysen klar. Den skickades ut till föreningen och de personer som hade varit med om intervjuer och svarat på enkäten. Likaså lades rapporten in på Regionens hemsida.

Det är en omfattande rapport om 24 sidor. Dock finns det mycket läsvärt i rapporten. Där betonas patientföreningarnas betydelse och att samarbete med Heminstruktörerna är viktiga. Vi i styrelsen har beslutat att ha Behovsanalysen som underlag för fortsatt arbete och som diskussionsunderlag när vi träffar länets politiker.

Du kan läsa hela Behovsanalysen HÄR

Föreningens styrelse består av följande ledamöter:

Mona Krieg, Ordförande, tel 0125-611 14, 072-370 78 63
ostergotland@glaukomforbundet.se

Birgitta Sääf, Vice ordförande, tel 0121-139 75, 072-221 39 75
saaf.sumpen@telia.com

Sven-Åke Andersson, Sekreterare, tel 011-31 86 73, 073-023 06 72
elly32@telia.com

Bernt Hansson, Kassör, tel 070-531 17 06
bernt@kullaberg.net

Bertil Dahl
,
Ledamot
Lennart Hardesköld
, Ledamot
Birgitta Erikson SuppleantGlaukomföreningen Östergötland bildades i maj 2011 för att på olika sätt vara ett stöd för dig med glaukom eller en anhörig som har det.

Syftet med föreningen är:

• att sprida information om glaukom till medlemmar och allmänhet,
• att underlätta informationsutbytet mellan medlemmarna,
• att påverka aktuella myndigheter och vårdorganisationer i glaukompatienternas intressen.

Ensamma är vi svaga, men tillsammans kan vi göra mycket för att påverka vår situation i positiv riktning. För endast 200 kr per år, och 50 kr för familjemedlem, blir du både medlem och inbjuden till olika intressanta sammankomster samt får den mycket informativa tidskriften Ögontrycket fem gånger om året. 

Klicka på Bli medlem, fyll i formuläret och betala avgiften till vårt bankgiro nr 222-6504.

Våra Stadgar finns att läsa HÄR .

Kontakt i Östergötland

Kontakta ordförande
Mona Krieg
tel 0125-611 14, 072-370 78 63,
e-post
  ostergotland@glaukomforbundet.se om du vill veta mer.

Postadress: c/o Mona Krieg,
Myckelsätter 10, 610 31 Vikbolandet

Fråga doktorn

Ställ dina frågor om glaukom till ögonläkaren Marcelo Ayala, så svarar han så fort som möjligt. MD, docent Marcelo Ayala arbetar som ögonläkare vid Skaraborgs Sjukhus i Skövde och forskar om glaukom.

Din fråga publiceras här med ett svar och ibland kan din text behövas redigeras. Får du inget svar har "Fråga Doktorn" sorterat bort frågan för att den tidigare besvarats eller att den inte gäller glaukom.

Tips! När du läser en fråga/svar och vill tillbaka till samma fråga i listan; klicka på ”tillbakapilen” i din webbläsare. När du klickar på Tillbaka till Fråga doktorn hamnar du högst upp igen.

Se frågor och svar

Medlemsforum

2017-09-15
Mäta ögontryck hemma kostar tyvärr mycket. Exempel Home Tonometer http://www.icaretonometer.com/products/icare-home-tonometer/
Hans Hallgren, Sundsvall

2017-05-30
Har grön starr på bägge ögonen.
Lisbeth Lövmark, Stockholm

Till medlemsforumet