Östergötland

Många samtal på Äldredagen i Linköping

För fjärde året i rad var Glaukomföreningen Östergötland en av utställarna när Linköping hade sin Äldredag på Konsert & Kongress den 9 oktober.

Det var ett 60 tal utställare, det kom besökare i en jämn ström och vi hade ett 90-tal aktiva samtal. Många hade glaukom och flera är presumtiva medlemmar. Vi puffade för glaukomcaféet veckan därpå i Missionskyrkan.

Vi upplevde att vi kan göra skillnad då okunskapen är stor, man blandar ihop grå starr, gula fläcken och glaukom.

Glaukomföreningen representerades av Mona Krieg, Birgitta Sääf, Birgitta Eriksson och Carmen Hild. Vi fick dessutom fick vi bra kontakt med andra utställare.

Vid pennan: Birgitta Sääf                                             Okt 2018

Värdefulla kontakter på Äldredag i Söderköping 

Söderköpings kommun och Räddningstjänsten ordnade Äldre-och trygghetsdagen den 4 oktober i sporthallen Vikingen klockan 10-13. Ett 30 tal utställare inom friskvård, omsorg och säkerhet, även pensionärs organisationer och föreningar inom Funktionsrätt deltog. Glaukomföreningen Östergötland var en av många utställare.

Förutom utställare hölls korta informationer från exempelvis Räddningstjänst, Polisen. Vårdcentralen talade om KOL, likaså informerade Fixartjänst och Frivilligcentralen om vad man kan hjälpa till med när behov uppstår.

Socialstyrelsen har en kampanj: "Balansera mera" Tips och råd för att förhindra fallolyckor.

Vi hade 24 aktiva samtal. Många var intresserade, flera hade glaukom och var presumtiva medlemmar. Vi fick värdefulla kontakter med andra utställare. Det var en välordnad mässa med en jämn ström av besökare. Kommunen bjöd på kaffe och kanelbulle, det var ju kanelbullens dag.

Vid pennan: Birgitta Sääf                                             Okt 2018

Patientnämnden föreläste i Norrköping

Glaukomföreningen Östergötland och Funktionsrätt Norrköping inbjöd Kjerstin Drott från Patientnämnden till en föreläsning den 18 september i Aulan på Thapperska. Det var 32 intresserade som lyssnade och efter fika pausen hade möjlighet att ställa frågor.

Nya regler gäller från 2018-01-01  Lag (2017: 372) och finns även att läsa på 1177 och www.socialstyrelsen.se. Det är ju en viktigt att veta vart man vänder sig om man är missnöjd med vården.

Patientnämnden i Östergötland är till för hela Regionen och de 13 kommunerna samt folktandvården. Nämnden har 9 ordinarie ledamöter och fem ersättare och har tjänstemannastöd av 3.8 tjänst. Nämnden är opartisk och fristående.

Kjerstin informerade om Patientlagen (2014:821). I broschyren "Patientnämnden är till för dig" beskriver våra rättigheter och vart man vänder sig. Man ska i första hand vända sig till vårdgivaren (verksamhetschefen) och få ett svar inom fyra veckor. Patientnämnden kan vara ett stöd och ge råd. IVO (inspektionen för vård och omsorg) utövar tillsyn och handlägger ärenden när en vårdskada uppstått.

Vanliga frågor till Patientnämnden:

  • Få en förklaring, brist på information
  • Dåligt behandlad
  • Lämna synpunkter
  • Någon som lyssnar
  • Bidra till att ingen annan skadas
  • Hålla någon ansvarig
  • Rätt eller fel

Bakom varje samtal finns ett önskemål.

Kjerstin informerade om regler om man vill rätta i sin journal. En fråga som kom upp; Skrivs mitt klagomål in i min journal? Svar: Det är vårdgivaren som beslutar om en anteckning ska göras.

Frågor om sjukresor diskuterades. Det är ett regelverk som ligger utanför patientnämnden.

Vid pennan: Birgitta Sääf                                             Sept 2018

Godaste ostkakan i Brostorp

Tillsammans med Skolmuseéts vänner reste 13 medlemmar från Östergötlands glaukomförening till Eksjö och Albert Engströms museum. Resan var välorga-niserad och vi drack förmiddagskaffe utanför Tranås. Efter god lunch i Eksjö besökte vi Eksjö museum och utställningen som visade en del av Albert Engströms rika produktion, till exempel "Pyttans Dagbok".  På hemvägen besökte vi Brostorps ostkakecafè som bjöd på kaffe och ostkaka med körsbärssylt och vispgrädde. Vi kunde göra inköp av ostkaka där. Resan gick genom vackra Östergötland och vädret var perfekt för en sådan tur.

Text: Sonia Warodell
Foto: Per-Owe Andersson och Mona Krieg                   Aug 2018

Kreativa träffar på Glaukomcaféer

Vi har lyckats få igång ett Glaukomcafé i Linköping som nu har pågått i ett år. I Norrköping har träffarna genomförts sedan några år, där träffas vi en gång i månaden. Vi vill berätta om de intensiva samtalsämnen vi har haft vid de senaste träffarna. Det visar hur givande och betydelsefulla Glaukomcaféträffar kan vara och Glaukomcaféerna fyller en funktion! Läs mer HÄR!

Här ses Carmen Hild, Lennart Hardesköld och Gunnel Wester.

Intressanta samtal på våra Glaukomcaféträffar i Norrköping och Linköping.

                                                                               Maj 2018

Region Östergötland – Behovsanalys angående

ögonsjukdomar som kan medföra betydande

funktionsnedsättning

Sedan några år är Glaukomföreningen Östergötland medlem i Funktionsrätt Östergötland. Under våren 2016 fick Funktionsrätt Östergötland en förfrågan från Region Östergötland om att anslutna föreningar kunde lämna in förslag till Behovsanalys för 2017.

Detta nappade styrelsen på. Vi satte ihop en skrivelse till Region Östergötland där vi föreslog, att en behovsanalys angående ögonsjukvården var väsentligen. Den senaste behovsanalysen hade gjorts 2004. Synskadades Riksförbund lämnade också ett förslag till behovsanalys för ögonsjukvård.

Till vår glädje fick vi hösten 2016 besked om att Region Östergötland hade anammat vårt förslag. I februari 2017 mötte representanter från vår förening tillsammans med två representanter från Synskadades Riksförbund upp med Ledningsstaben för Region Östergötland. Vi hade ett långt och givande samtal, där representanterna från Regionen skrev febrilt. Under sommaren 2017 hade Ledningsstaben intervjuer med ögonpatienter. Några av Glaukomföreningens medlemmar hade anmält sig till dessa intervjuer. Faktiskt anmälde så många sig, att Regionen inte kunde intervjua alla. Man skickade därför ut en enkät till övriga intressenter.

I november 2017 var Behovsanalysen klar. Den skickades ut till föreningen och de personer som hade varit med om intervjuer och svarat på enkäten. Likaså lades rapporten in på Regionens hemsida.

Det är en omfattande rapport om 24 sidor. Dock finns det mycket läsvärt i rapporten. Där betonas patientföreningarnas betydelse och att samarbete med Heminstruktörerna är viktiga. Vi i styrelsen har beslutat att ha Behovsanalysen som underlag för fortsatt arbete och som diskussionsunderlag när vi träffar länets politiker.

Du kan läsa hela Behovsanalysen HÄR

Föreningens styrelse består av följande ledamöter:

Mona Krieg, Ordförande, tel 0125-611 14, 072-370 78 63
ostergotland@glaukomforbundet.se

Birgitta Sääf, Vice ordförande, tel 0121-139 75, 072-221 39 75
saaf.sumpen@telia.com

Bernt Hansson, Kassör, tel 070-531 17 06
bernt@kullaberg.net

Bertil Dahl
,
Ledamot
Lennart Hardesköld
, Ledamot
Sonia Warodell, Ledamot
Birgitta Erikson SuppleantGlaukomföreningen Östergötland bildades i maj 2011 för att på olika sätt vara ett stöd för dig med glaukom eller en anhörig som har det.

Syftet med föreningen är:

• att sprida information om glaukom till medlemmar och allmänhet,
• att underlätta informationsutbytet mellan medlemmarna,
• att påverka aktuella myndigheter och vårdorganisationer i glaukompatienternas intressen.

Ensamma är vi svaga, men tillsammans kan vi göra mycket för att påverka vår situation i positiv riktning. För endast 200 kr per år, och 50 kr för familjemedlem, blir du både medlem och inbjuden till olika intressanta sammankomster samt får den mycket informativa tidskriften Ögontrycket fem gånger om året. 

Klicka på Bli medlem, fyll i formuläret och betala avgiften till vårt bankgiro nr 222-6504.

Våra Stadgar finns att läsa HÄR .

Kontakt i Östergötland

Kontakta ordförande
Mona Krieg
tel 0125-611 14, 072-370 78 63,
e-post
  ostergotland@glaukomforbundet.se om du vill veta mer.

Postadress: c/o Mona Krieg,
Myckelsätter 10, 610 31 Vikbolandet

Fråga doktorn

Ställ dina frågor om glaukom till ögonläkaren Marcelo Ayala, så svarar han så fort som möjligt. MD, docent Marcelo Ayala arbetar som ögonläkare vid Skaraborgs Sjukhus i Skövde och forskar om glaukom.

Din fråga publiceras här med ett svar och ibland kan din text behövas redigeras. Får du inget svar har "Fråga Doktorn" sorterat bort frågan för att den tidigare besvarats eller att den inte gäller glaukom.

Tips! När du läser en fråga/svar och vill tillbaka till samma fråga i listan; klicka på ”tillbakapilen” i din webbläsare. När du klickar på Tillbaka till Fråga doktorn hamnar du högst upp igen.

Se frågor och svar

Medlemsforum

2017-09-15
Mäta ögontryck hemma kostar tyvärr mycket. Exempel Home Tonometer http://www.icaretonometer.com/products/icare-home-tonometer/
Hans Hallgren, Sundsvall

2017-05-30
Har grön starr på bägge ögonen.
Lisbeth Lövmark, Stockholm

Till medlemsforumet