Östergötland

Världsglaukomveckan 2017

Glaukomföreningen i Östergötland genomförde fem välbesökta arrangemang under tre dagar och intresset var stort för att lära sig mer om glaukom.

Finspång
Under förmiddagen var vi hos Optiker Neuman. Där kom få besökare men de som kom fick goda råd.

Föreläsningen på biblioteket gav en bra dialog med besökarna. Först informerade bibliotekarie Erik Hammarström om allt biblioteket har att erbjuda synskadade. Därefter föreläste ordförande Mona Krieg om glaukom samt visade en del hjälpmedel. Hon informerade också om glaukomföreningen Östergötland.

Mjölby
Samma upplägg som i Finspång. Vi besökte Direkt optik på förmiddagen och hade föreläsning på biblioteket på eftermiddagen.

Mötet på biblioteket var välbesökt och flera extra stolar fick tas fram, det blev lite trångt men stämningen var god. Bibliotekarie Marit Ivarsson berättade och visade vad biblioteket kan stå till tjänst med, allt från lättläst till talböcker och taltidningar. Ordförande Mona Krieg föreläste, med PowerPoint-bilder, om glaukom, berättade om föreningen och visade en del hjälpmedel.

Linköping
Glaukomcafét på Stadsmissionen blev ett trevligt möte med många besökare. Vi kom överens om att fortsätta ha glaukomcafé den tredje onsdagen i varje månad.

Så nu är vi igång med Glaukomcaféträffar både i Norrköping och Linköping.

I Söderköping informerade vi genom att informationmaterial fanns tillgängligt på biblioteket.
Vid pennan: Birgitta Sääf

Uppskattad glaukomföreläsning på årsmötet

Glaukomföreningen Östergötland har haft sitt årsmöte i Linköping på Föreningshuset Fontänen. 27 medlemmar var närvarande.

Styrelsen består nu av Mona Krieg (ordförande), Birgitta Sääf (vice ordförande), Bertil Rosander (kassör), Sven-Åke Andersson (sekreterare), Anne-Sofie Lindh, och Bertil Dahl, ledamöter och suppleanter Sonia Jansson-Warodell, Bo Linnros och Brita Larsson.

Efter årsmötet föreläste ögonläkare Lena Wiklund Bäckman om Glaukom – den svårupptäckta ögonsjukdomen. Till föreläsningen var även icke-medlemmar inbjudna. Detta hade annonserats i lokalpressen. Föreläsningen lockade många och var mycket uppskattad.

Glaukominformation i etern

Världsglaukomveckan 2016 blev bättre än förväntat. Mycket tack vare att Radio Östergötland nappade på vårt pressmeddelande.

 

Måndagen 7 mars var vi i Valdemarsvik hos optiker Osman i hans butik SE & Silver. Där möttes vi av reporter Titti Elm och i studion i Norrköping fanns Jessica Gredin. Vi var med i direktsändning i lokalradion! Titti intervjuade oss alla. Butiksägaren Osman berättade om optikerns roll i undersökningen. Vise ordförande Birgitta Sääf berättade om sina gula glasögon (ZEISS DriveSafe Lenses) för säkrare bilkörning i mörker.

Ledamot Karl-Göran Biörsmark berättade om sin mobil, i vilken han laddar ner sina prenumererade dagstidningar och jag som ordförande berättade allmänt om glaukom. Titti Elm försökte få ögontrycket mätt men det gick inte så bra med den tunga reporterryggsäcken på ryggen och mikrofonen i handen och vara tyst medan Osman mätte trycket. Titti avslutade med att annonsera om föreläsningen i Biblioteket på eftermiddagen.

På Biblioteket behövdes extrastolar på grund av det stora antalet besökare. En fjärdedel hade hört Titti annonsera om föreläsningen på radio. Några var nyfikna på de gula glasögonen och någon var intresserad av apparaten att ladda ner dagstidningar i.

I Linköping hos optiker Almå kom besökare in för att dels träffa oss från Glaukomföreningen. Man hade hört på radion att vi skulle vara där. Några kom för att prova de gula glasögonen. Om jag minns rätt, så var det någon som beställde glasögonen. Några av de som fick ögontrycket mätt gratis bokade in tid för ögonundersökningen då trycket var förhöjt och glaukom fanns i släkten. De personer som kom till föreläsningen på eftermiddagen hade dels läst annonsen i tidningen men också hört om det på radion.

I Åtvidaberg informerade vi hos optiker Thomas i Look Syncenter. Många besökare ville prata och få veta mer om de gula glasögonen och ”apparaten för nedladdning av tidningar”. Ögontryck mättes och kontakter förmedlades. Föreläsningen i biblioteket var också välbesökt och åhörarna ville veta mer om de omtalade produkterna.

I Norrköping hade vi vårt månatliga Glaukomcafé på Café Vetekornet till vilket 19 personer kom. Att så många kom berodde nog dels på annons i lokalpressen men framförallt direkt sändningen i Radio Östergötland. Bättre reklam kunde vi inte fått.

Världsglaukomveckan var för oss rolig och intensiv. Under den veckan och senare har vi fått förfrågningar via telefon och e-brev angående glasögonen och ”apparaten för tidningar”. Därtill har bibliotekspersonalen i Valdemarsvik och Åtvidaberg bett oss komma tillbaka nästa år och föreläsa om glaukom.

Text och foto: Mona Krieg och Birgitta Sääf

Föreningens styrelse består av följande ledamöter:

Mona Krieg, Ordförande, tel 0125-611 14, 072-370 78 63
ostergotland@glaukomforbundet.se

Birgitta Sääf, Vice ordförande, tel 0121-139 75, 072-221 39 75
saaf.sumpen@telia.com

Sven-Åke Andersson, Sekreterare, tel 011-31 86 73, 073-023 06 72
elly32@telia.com

Bertil Rosander, Kassör, tel 011-870 03
bertil.rosander@outlook.com

Anne-Sofie Lindh, Ledamot
Bertil Dahl
, ledamot
Sonia Jansson-Warodell
, Suppleant
Bo Linnros
, Suppleant
Brita Larsson
, Suppleant Glaukomföreningen Östergötland bildades i maj 2011 för att på olika sätt vara ett stöd för dig med glaukom eller en anhörig som har det.

Syftet med föreningen är:

• att sprida information om glaukom till medlemmar och allmänhet,
• att underlätta informationsutbytet mellan medlemmarna,
• att påverka aktuella myndigheter och vårdorganisationer i glaukompatienternas intressen.

Ensamma är vi svaga, men tillsammans kan vi göra mycket för att påverka vår situation i positiv riktning. För endast 200 kr per år, och 50 kr för familjemedlem, blir du både medlem och inbjuden till olika intressanta sammankomster samt får den mycket informativa tidskriften Ögontrycket fyra gånger om året. 

Klicka på Bli medlem, fyll i formuläret och betala avgiften till vårt bankgiro nr 222-6504.

Kontakt i Östergötland

Kontakta ordförande Mona Krieg på tfn 0125-611 14, e-post  ostergotland@glaukomforbundet.se om du vill veta mer.

Fråga doktorn

Ställ dina frågor om glaukom till ögonläkaren Marcelo Ayala, så svarar han så fort som möjligt. MD, docent Marcelo Ayala arbetar som ögonläkare vid Skaraborgs Sjukhus i Skövde och forskar om glaukom. Din fråga publiceras här med ett svar och ibland kan din text behövas redigeras. Får du inget svar har "Fråga Doktorn" sorterat bort frågan för att den tidigare besvarats eller att den inte gäller glaukom.

Tips! När du läser en fråga/svar och vill tillbaka till samma fråga i listan; klicka på ”tillbakapilen” i din webbläsare. När du klickar på Tillbaka till Fråga doktorn hamnar du högst upp igen.

Se frågor och svar

Medlemsforum

2017-09-15
Mäta ögontryck hemma kostar tyvärr mycket. Exempel Home Tonometer http://www.icaretonometer.com/products/icare-home-tonometer/
Hans Hallgren, Sundsvall

2017-05-30
Har grön starr på bägge ögonen.
Lisbeth Lövmark, Stockholm

Till medlemsforumet