Jämtland/Härjedalen

Medlemsmöte om samarbetet med ögonsjukvården

I november hade föreningen i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan medlemsmöte i EFS-kyrkans lokaler i Östersund. Ett 30 tal medlemmar hade hörsammat inbjudan. Ordförande Christina Österberg hälsade alla medlemmar välkomna och därefter serverades en mycket god soppa med smörgås.

Lars Karbin från Glaukomförbundets styrelse, och även ordförande i Glaukomföreningen Norrbotten, redogjorde för samarbetet mellan ögonsjukvården och glaukomföreningen i Norrbotten.

Samarbetet består av glaukomskolor, som ger en möjlighet för patienter med glaukom, att ställa frågor till en ögonsjuksköterska och få en dialog mellan patienten och ögonsjukvården. Det ges även möjlighet till praktiska övningar med droppar och hjälpmedel, som underlättar för patienten. Samarbete mellan ögonsjukvården och glaukomföreningen genom glaukomskola ger en mer direkt och bättre dialog med ögonsjukvården.

Efter Lars Karbins anförande avslutades mötet med kaffe och god kaka.

Text och foto: Christina Österberg                                        Nov 2018

Givande information på Internationella Ögondagen

Glaukomföreningen Jämtland/Härjedalen och Synskadades Riksförbund, Jämtlands län, erbjöd den 11 oktober 2018 allmänheten att ta del av problem och möjligheter för personer med synnedsättning.

Ögondagen hölls i hörsalen på Östersunds sjukhus och inleddes med att Syncentralen informerade och visade synhjälpmedel. Syncentralen arbetar över hela länet och uppgiften är Syncentralen att ge personer med synnedsättning förutsättning för ett självständigt liv med god delaktighet i samhället. De arbetar även med rehabilitering och habilitering för personer med synnedsättning. Alla kontakter med Syncentralen föregås av remiss från Ögonläkare till Syncentralen. Det var en informativ och bra redovisning vad Syncentralen gör.

Därefter var det dags för Sonny Hoffman och hans ledarhund där han berättade om hur det är att ha en ledarhund.

När ledarhunden har på sig sin vita selen är den i arbete och det är mycket viktigt att inte störa hunden genom att prata med den, klappa den eller liknande.

Som seende kan man vara behjälplig med att plocka upp glasbitar från marken, för att undvika skador på tassar. Sonnys berättande åskådliggjorde hur viktig ledarhunden är för den som har en ledarhund. Hur det är att leva med en synskada, och få hjälp i vardagen av en ledarhund, var mycket intressant att få ta del av.

Efter lunch var det dags för Krister Inde, internationellt verksam synpedagog. Han har gett ut flera böcker även översatta till andra språk. Hans tema för dagen var "Se dåligt – Må bra"

På ett mycket inspirerande och underhållande sätt redogjorde han för sin uppfattning om hur man ska ta sig an problem i vardagen, trots en synskada.

Spänningar i nacke axlar är ofta ett känt problem hos personer med en synskada. Krister Inde efterlyste möjlighet till behandling hos sjukgymnast/fysioterapeut.

Därefter berättade Irene Hedin, My Schedin och Per Nord hur livet och tillvaron fungerar trots en synnedsättning. Berättelserna var givande och tänkvärda.

Dagen avslutades med fika och under dagen hade insamling av begagnade glasögon gjorts som skickas vidare till behövande via "Vision for All".

Text: Ylva Hellström, SRF och Christina Österberg, Glaukomföreningen 

Foto: Christina Österberg                                       Okt 2018

Högintensivt förbättringsarbete på

ögonmottagningen på Östersunds sjukhus

Intensivt arbete med fokus på att lära, testa, studera och genomföra. Så beskrivs metoden förkortad HIFA. Att förbättra med fokus på kundens behov. Alla ska med på tåget. Det innebär att arbetet kommer att leda till ett ändrat sätt att jobba, inklusive förändringar av både beteenden och kultur på arbetsplatsen i fråga. På ögonmottagningen på Östersunds sjukhus har man testat HIFA i skarpt läge.

Vi har varit tre patienter från Glaukomföreningen Jämtland/Härjedalen som deltagit under detta arbete och fått ge våra synpunkter under arbetets gång, nämligen Anna Kristina Jönsson, Christina Österberg och Anders Thalin. 

Läs hela artikeln av redaktör/journalist Lena Manneby, Region Jämtland Härjedalen HÄR !

Mars 2018

Christina ny ordförande i glaukomföreningen

Den 24 februari 2018 hade glaukomföreningen årsstämma i EFS-kyrkans lokaler i Östersund. Trots mycket snö och delvis oplogade vägar kom ett 30-tal medlemmar.

Anna Kristina Jönsson hälsade välkommen, och därefter serverades en god och värmande soppa. Därefter inledde Ruth Jönses med en minnesstund, parentation, för de medlemmar som gått bort.

Årsavgiften beslutades bli oförändrad 150 kr. En ny styrelse valdes och till ordförande valdes Christina Österberg, övriga ledamöter – se nedan. De avgående i styrelsen avtackades med en blomma.

Vårens aktiviteter: Världsglaukomveckan infaller vecka 11. Den 12-13 mars kommer representanter från Glaukomföreningen att finnas mitt emot kiosken på sjukhuset för att informera allmänheten om Glaukom.

Ruth Jönses påminde om att den 11 oktober är det Internationella ögondagen då Glaukomföreningen och Synskadades riksförbund bjuder in till föreläsning i Hörsalen, Östersunds sjukhus. Föreläsare blir synpedagog Krister Inde som skrivit flera böcker om synproblem.

Efter årsmötet höll läkare Hans-Olof Nylén ett intressant föredrag om Spanska sjukan i Jämtland för 100 år sedan. Många influensasjukdomar har florerat efter Spanska sjukan, men ingen har haft så stor dödlighet som Spanska sjukan år 1918. Framsteg har gjorts tack vare vacciner och andra läkemedel.

Jämtland i vinterskrud. Foto: Christina Österberg

Vår styrelse

Ordförande: Christina Österberg, Frösön, Tel 070-330 72 13
Kassör: Inger Bertilsson
Sekreterare: Bruno Johansson

Övriga ledamöter:
Anna Kristina Jönsson, Östersund, Tel 063-12 34 71
Lennart Berggren
Suppleanter:
Astrid Wärdell
Karin Bergman
P-O Rydström
.......................................

Revisorer: Lizzie Mattson, Solveig Danielsson
Revisorsuppleant: Urban Hjelm
Valberedning: Ruth Jönses, Jan Palmqvist

Kontakt i Jämtland/Härjedalen

Christina Österberg,
tel 070-330 72 13
eller jamtlandslan@glaukomforbundet.se

Postadress: c/o Christina Österberg, Fillsta 230, 832 93 Frösön

Christina är också webbansvarig och tar gärna emot texter och bilder från medlemmarna som är intressant för hemsidan. Mejla till jamtlandslan@glaukomforbundet.se

Fråga doktorn

Ställ dina frågor om glaukom till ögonläkaren Marcelo Ayala, så svarar han så fort som möjligt. MD, docent Marcelo Ayala arbetar som ögonläkare vid Skaraborgs Sjukhus i Skövde och forskar om glaukom.

Din fråga publiceras här med ett svar och ibland kan din text behövas redigeras. Får du inget svar har "Fråga Doktorn" sorterat bort frågan för att den tidigare besvarats eller att den inte gäller glaukom.

Tips! När du läser en fråga/svar och vill tillbaka till samma fråga i listan; klicka på ”tillbakapilen” i din webbläsare. När du klickar på Tillbaka till Fråga doktorn hamnar du högst upp igen.

Se frågor och svar

Medlemsforum

2017-09-15
Mäta ögontryck hemma kostar tyvärr mycket. Exempel Home Tonometer http://www.icaretonometer.com/products/icare-home-tonometer/
Hans Hallgren, Sundsvall

2017-05-30
Har grön starr på bägge ögonen.
Lisbeth Lövmark, Stockholm

Till medlemsforumet