Jämtland/Härjedalen

Högintensivt förbättringsarbete på

ögonmottagningen på Östersunds sjukhus

Intensivt arbete med fokus på att lära, testa, studera och genomföra. Så beskrivs metoden förkortad HIFA. Att förbättra med fokus på kundens behov. Alla ska med på tåget. Det innebär att arbetet kommer att leda till ett ändrat sätt att jobba, inklusive förändringar av både beteenden och kultur på arbetsplatsen i fråga. På ögonmottagningen på Östersunds sjukhus har man testat HIFA i skarpt läge.

Vi har varit tre patienter från Glaukomföreningen Jämtland/Härjedalen som deltagit under detta arbete och fått ge våra synpunkter under arbetets gång, nämligen Anna Kristina Jönsson, Christina Österberg och Anders Thalin. 

Läs hela artikeln av redaktör/journalist Lena Manneby, Region Jämtland Härjedalen HÄR !

Mars 2018

Christina ny ordförande i glaukomföreningen

Den 24 februari 2018 hade glaukomföreningen årsstämma i EFS-kyrkans lokaler i Östersund. Trots mycket snö och delvis oplogade vägar kom ett 30-tal medlemmar.

Anna Kristina Jönsson hälsade välkommen, och därefter serverades en god och värmande soppa. Därefter inledde Ruth Jönses med en minnesstund, parentation, för de medlemmar som gått bort.

Årsavgiften beslutades bli oförändrad 150 kr. En ny styrelse valdes och till ordförande valdes Christina Österberg, övriga ledamöter – se nedan. De avgående i styrelsen avtackades med en blomma.

Vårens aktiviteter: Världsglaukomveckan infaller vecka 11. Den 12-13 mars kommer representanter från Glaukomföreningen att finnas mitt emot kiosken på sjukhuset för att informera allmänheten om Glaukom.

Ruth Jönses påminde om att den 11 oktober är det Internationella ögondagen då Glaukomföreningen och Synskadades riksförbund bjuder in till föreläsning i Hörsalen, Östersunds sjukhus. Föreläsare blir synpedagog Krister Inde som skrivit flera böcker om synproblem.

Efter årsmötet höll läkare Hans-Olof Nylén ett intressant föredrag om Spanska sjukan i Jämtland för 100 år sedan. Många influensasjukdomar har florerat efter Spanska sjukan, men ingen har haft så stor dödlighet som Spanska sjukan år 1918. Framsteg har gjorts tack vare vacciner och andra läkemedel.

Jämtland i vinterskrud. Foto: Christina Österberg

Vår styrelse

Ordförande: Christina Österberg, Frösön, Tel 070-330 72 13
Kassör: Inger Bertilsson
Sekreterare: Bruno Johansson

Övriga ledamöter:
Anna Kristina Jönsson, Östersund, Tel 063-12 34 71
Lennart Berggren
Suppleanter:
Astrid Wärdell
Karin Bergman
P-O Rydström
.......................................

Revisorer: Lizzie Mattson, Solveig Danielsson
Revisorsuppleant: Urban Hjelm
Valberedning: Ruth Jönses, Jan Palmqvist

Kontakt i Jämtland/Härjedalen

Christina Österberg,
tel 070-330 72 13
eller jamtlandslan@glaukomforbundet.se

Postadress: c/o Christina Österberg, Fillsta 230, 832 93 Frösön

Christina är också webbansvarig och tar gärna emot texter och bilder från medlemmarna som är intressant för hemsidan. Mejla till jamtlandslan@glaukomforbundet.se

Fråga doktorn

Ställ dina frågor om glaukom till ögonläkaren Marcelo Ayala, så svarar han så fort som möjligt. MD, docent Marcelo Ayala arbetar som ögonläkare vid Skaraborgs Sjukhus i Skövde och forskar om glaukom.

Din fråga publiceras här med ett svar och ibland kan din text behövas redigeras. Får du inget svar har "Fråga Doktorn" sorterat bort frågan för att den tidigare besvarats eller att den inte gäller glaukom.

Tips! När du läser en fråga/svar och vill tillbaka till samma fråga i listan; klicka på ”tillbakapilen” i din webbläsare. När du klickar på Tillbaka till Fråga doktorn hamnar du högst upp igen.

Se frågor och svar

Medlemsforum

2017-09-15
Mäta ögontryck hemma kostar tyvärr mycket. Exempel Home Tonometer http://www.icaretonometer.com/products/icare-home-tonometer/
Hans Hallgren, Sundsvall

2017-05-30
Har grön starr på bägge ögonen.
Lisbeth Lövmark, Stockholm

Till medlemsforumet